Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δ.Σ. Θερμαϊκού


Mε 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη και 4 επίκαιρες ερωτήσεις, συνεδριάζει την προσεχή Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου στις 8 μμ το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θερμαϊκού. Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννη Μαυρομάτη και αφορούν την μελέτη κτηματογράφησης, το παραεμπόριο, τα ογκώδη αλλά και το βιβλίο του Αντ.Ματζάρη.

Συγκεκριμένα ο κ. Μαυρομάτης ρωτάει:
-Για ποιο λόγο ο Δήμος πληρώνει για 8.800 στρ. αντί για 7.500 στρ. που προβλέπει η σύμβαση για τη μελέτη κτηματογράφησης στη Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού.
-Τι μέτρα έχουν παρθεί από πλευράς Δήμου, σχετικά με το αυξανόμενο φαινόμενο του παρεμπορίου, που μαστίζει τον Δήμο μας.
-Ποσότητα ογκωδών αντικειμένων του Δήμου μας, για τα έτη 2011 και 2012.
-Δημοσιοποίηση βιβλίου του πρώην Δημάρχου κ. Α. Ματζάρη και τι ενέργειες έχουν γίνει για την προμήθειά του.
Εκτός αυτών, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει και τα ακόλουθα θέματα:
1.         Τοποθέτηση ειδικών πλαισίων προβολής διαφημίσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
2.         Παραλαβή γεωλογικών μελετών της μελέτης: «Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση & Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου της άνω Περαίας β) της επέκτασης της άνω Περαίας, γ) του εγκεκριμένου σχεδίου των άνω Ν. Επιβατών, δ) της επέκτασης των άνω Ν. Επιβατών και ε) της επέκτασης του οικισμού Αγίας Τριάδος» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
3.         Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
4.         Χορήγηση άδειας καταστήματος παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
5.         Κατανομή ποσού 107.055,03 €, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
6.         Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σε αλλοδαπούς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
7.         Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
8.         Διαγραφή ποσού από οφειλέτη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
9.         Διαγραφή ποσού από οφειλέτη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
10.      Διαγραφή ποσού από οφειλέτη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
11.      Ακύρωση της υπ΄αρ.88/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση των Δημοτικών Αποβαθρών του Λιμενικού Γραφείου Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
12.      Οργάνωση Υπηρεσίας «Τράπεζας Χρόνου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ .Γ. Λαζαρίδης.
13.      Αίτημα χορήγησης παράτασης της υπ΄αρ.20373/10-07-2012 σύμβασης παροχής υπηρεσιών περί «Διαμόρφωση χαρτοφυλακίου παγίων προς επένδυση για τον Δήμο Θερμαϊκού», μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και της LEVER-Σύμβουλοι ανάπτυξης Α.Ε. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
14.      Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 29-8-2012 και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
15.      Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 30-8-2012 και διάθεση της σχετικής πίστωσης Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
16.      Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσης δρόμου προς ΚΑΠΠΑ». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
17.      Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση σε τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
18.      Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τ.ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
19.      Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανακατασκευή 25ης Μαρτίου από το Δημαρχείο έως τα Μνήματα». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
20.      Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών στο πλαίσιο της υπ΄αρ.26/2010 μελέτης με θέμα «Βελτίωση και ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων στα Κ.Χ.101 έως 109 και 42 Τ.Δ. Περαίας-Σύνδεση με το θαλάσσιο μέτωπο». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
21.      Υποβολή ένστασης κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής άρνησης έγκρισης του 3ου λογαριασμού από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης «Ίδρυση Νέων Κοιμητηρίων Δήμου Μηχανιώνας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
22.      Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτάκτως στην Αθήνα, καταβολή εξόδων και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
23.      Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
24.      Διάθεση ποσού από ΚΑΠ Επενδύσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
25.      Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
26.      Διαγραφή ποσού 200,00 €, από Χρηματικό κατάλογο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
27.      Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού στη Πενταμελή Επιτροπή Επιλογής ωφελουμένων του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
28.      Έγκριση της υπ΄αρ.175/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2011, του ΚΑΠΗ Μεσημερίου. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας.
29.      Έγκριση της υπ΄αρ.176/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2011, του ΠΑΚ Επανομής. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας.
30.      Έγκριση της υπ΄αρ.177/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2011, του ΚΑΠΗ πρώην Δήμου Επανομής. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας.
31.      Έγκριση της υπ΄αρ.178/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2011, του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού πρώην Δήμου Επανομής. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας.
32.      Μεταβίβαση κυριότητας οικοπέδου 536,00 m2, από τον ΟΣΚ στο Δήμο Θερμαϊκού, για την επέκταση του ακάλυπτου - αύλειου χώρου του 15-θέσιου Λυκείου Ν. Επιβατών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
33.      Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην οδό Φιλίππου & Ακτής στη Δ. Κ. Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
34.      Λήψη απόφασης για την υπ΄αρ.21266/17-7-2012 ένσταση της εταιρείας «Πρωτέας Α.Ε.», κατά των με αρ.πρωτ.18462 & 18463/25-6-2012 πράξεων της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Δήμου Θερμαϊκού, περί σύνταξης των εκκαθαριστικών λογαριασμών για τα έργα: 1.«Κρασπέδωση-πλακόστρωση – Ασφαλτόστρωση οδού Ανθέων (Ρωμανού - Μηδείας, Σόλωνος - Αρχ. Μακαρίου)» και 2. «Κρασπέδωση-πλακόστρωση - ασφαλτόστρωση οδού Σόλωνος (Θεσσαλονίκης έως Θερμαϊκού)». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
35.      Τροποποίηση ετήσιου Τεχνικού προγράμματος, έτους 2012 και Αναμόρφωση προϋπολογισμού, για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Ν. Μηχανιώνας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
36.      Τροποποίηση ετήσιου Τεχνικού προγράμματος, έτους 2012 και Αναμόρφωση προϋπολογισμού, για ένταξη νέων εργασιών με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης χλοοτάπητα του γηπέδου Ν. Κερασιάς». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
37.      Διαγραφή χρέους.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
38.      Έγκριση της υπ΄αρ.157/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην έγκριση πρόσληψης προσωπικού. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας.
39.      Τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
40.      Λύση σύμβασης με ανάδοχο εργασιών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
41.      Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή 15-θέσιου Λυκείου Ν. Επιβατών». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.  
                               
Η συνεδρίαση του ΔΣ θα μεταδοθεί ζωντανά στο web-radio στην διεύθυνση http://www.serverroom.us/radio/277062

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.