Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013

Υπό ασφυκτικό έλεγχο οι δήμοι με το "Παρατηρητήριο ΟΤΑ"


Η αυτοτέλεια των δήμων πάει περίπατο με το "Παρατηρητήριο ΟΤΑ"
Μεγαλώνει η θηλιά γύρω από τους δήμους της χώρας, με το ψευδεπίγραφο «πρόγραμμα  ενίσχυσης της οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης. Με το πρόγραμμα αυτό, δημιουργείται ένα «Παρατηρητήριο ΟΤΑ» που θα ελέγχει ασφυκτικά τη λειτουργία των δήμων.

Από πλευράς του υπουργείου Εσωτερικών προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι το σχέδιο παρατήρησης των οικονομικών των ΟΤΑ, προέκυψε μετά την ανάγκη εξορθολογισμού των οικονομικών στοιχείων τους, δεδομένου ότι η κρατική χρηματοδότηση έχει μειωθεί κατά 60%.
Tο σχέδιο που παρουσιάστηκε στηρίζεται στους εξής άξονες:
- Διαχωρισμός συνεπών και ασυνεπών ΟΤΑ
-Δημιουργία εργαλείων καταγραφής της κατάστασης με μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης, πρόβλεψη συμβουλευτικής υποστήριξης ΟΤΑ δυνατότητα διορθωτικής παρέμβασης με στόχο την οικονομική εξυγίανση
- Δημιουργία νέων ευρηματικών εργαλείων αυτοχρηματοδότησης
Προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω συστήνεται Παρατηρητήριο των ΟΤΑ το οποίο θα έχει έδρα το υπουργείο Εσωτερικών και παράλληλα θα λειτουργεί Κόμβος Διαλειτουργικότητας, ο οποίος θα προωθεί την επίτευξη της οικονομικής αυτοτέλειας.
Σύμφωνα με το σχέδιο, ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας είναι "ένα πληροφοριακό σύστημα" που συλλέγει από τους Δήμους και τις Περιφέρειεςαυτοματοποιημένα σε μια κεντρική βάση δεδομένων και επεξεργάζεται :
- τα οικονομικά στοιχεία τους,
- τα στοιχεία μισθοδοσίας τους και
- τα στοιχεία των εκτελούμενων από αυτούς έργων.
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να υποβάλλουν ισοσκελισμένους προυπολογισμούς και ολοκληρωμένα πλαίσια δράσης στο πλαίσιο των οικονομικών τους δυνατοτήτων, τα οποία θα ελέγχονται από τις Αποκεντρωμένες Περιφέρειες.
Από την υποβολή των προυπολογισμών και έπειτα το Παρατήριο θα παρακολουθεί τους τριμηνιαίους και μηνιαίους στόχους και στις περιπτώσεις που θα παρουσιάζονται προβλήματα θα καταθέτει προτάσεις, ώστε να μην βγαίνουν εκτός στόχων κατά 10%.
Στις περιπτώσεις τις οποίες ένας δήμος για δύο συνεχή τρίμηνα βγαίνει εκτός στόχων, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών θα εισάγεται στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.