Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στις 4 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. Μεταξύ αυτών, η έγκριση ψηφισμάτων κατά της DIGEA και υπέρ της λήψης μέτρων για την ανακούφιση των ανέργων, καθώς και η συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του δήμου Θερμαϊκού.

Τα θέματα που θα συζητηθούν έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ΄ αριθ. 45/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Εκδίκαση ενστάσεων : α) με αρ. Πρωτ. 23674/12.8.2014 της κας Αλεξιάδου  και β) με αρ. Πρωτ . 25.702/4-9-2014 της κας Διαμαντουλάκη κατά της γνωμοδότησης του Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. Π.Ε. Θεσσαλονίκης της 17ης συνεδρίασης, πράξης 6ης, της 23-1-2014 με θέμα: “Ανάκληση της με αρ. 29/56777/ΠΣΚ/ /1003/ΠΕ/15-01-2009 (ΦΕΚ 37ΑΑΠ/2009) Απόφασης Νομάρχη Θεσσαλονίκης και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Πρασίνου και τμημάτων οδού, σε εκτέλεση των με αρ. 2990/2006 και 2973/2010 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο ΟΤ3, της Δ.Κ. Αγίας Τριάδος του Δήμου Θερμαϊκού, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.”
              Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π.Πασχαλίδου.   
ΘΕΜΑ 2ο: Έκδοση Ψηφίσματος για DIGEA.
            Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σ. Αδαμίδης.
      ΘΕΜΑ 3ο: Έκδοση Ψηφίσματος για «Μέτρα ανακούφισης  για  τους  ανέργους». Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σ. Αδαμίδης.
ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σ. Αδαμίδης
ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 218/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 6ο: Απαλλαγή  από τα τέλη ενταφιασμού για τον κ. Παππίδη Απόστολο του Κων/νου και της κ. Γλέζου Αλεξάνδρας του Δημητρίου».
           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
 ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή του κ. Κολιούσιου Χρήστου από τα τέλη πενταετούς ταφής του υιού του κ. Κολιούσιου Αθανασίου».
           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
 ΘΕΜΑ 8ο: Αύξηση δόσεων σε οφειλέτες της εισφοράς σε χρήμα για το ΓΠΣ.           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
 ΘΕΜΑ 9ο:  Αύξηση δόσεων σε οφειλέτες της εισφοράς σε χρήμα για το ΓΠΣ.       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
 ΘΕΜΑ 10ο: Αύξηση δόσεων σε οφειλέτες της εισφοράς σε χρήμα για το ΓΠΣ.       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
ΘΕΜΑ 11ο: Καθορισμός τελών εκμίσθωσης δημοτικών χώρων για εκδηλώσεις κοινωνικού, επιστημονικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου.
          Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
 ΘΕΜΑ 12ο: Εισηγητική έκθεση Γ΄ Τριμήνου 2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού .
         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους προβλέπονται από τις διατάξεις των άρ. 53 και 54 του Ν. 1416/84 και του άρθρου 52 του Ν. 2065/92 για το έτος 2015.
         Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων εργασιών.
          Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π.Πασχαλίδου.   
ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός ενδοδημοτικής Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας Δ. Θερμαϊκού (σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 13 παρ. 3 Ν.3013/2002).
          Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Συντήρησης-Υποδομών Πολιτικής Προστασίας και Πρασίνου - κ. Γ. Φεστερίδης.   
 ΘΕΜΑ 16ο:Αντικατάσταση μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Θερμαϊκού.
          Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 36/ 2013 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης  215.751,15 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο Νέας Μηχανιώνας»
         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π.Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 37/ 2013 μελέτης προϋπολογισμού  δαπάνης 151.459,39 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας».
          Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π.Πασχαλίδου.   
 ΘΕΜΑ 19ο: Ορισμός ποσού σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης Επανομής. 
          Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΘ - κ. Α. Σαμακοβλής.
 ΘΕΜΑ 20ο:Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 173/2014 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου 14,80 τ.μ. έντος του Δημαρχείου Δ.Κ. Ν. Μηχανιώνας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
          Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.  
ΘΕΜΑ 21ο : Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Θερμαϊκού.
          Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 22ο: Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις  28 του Ν. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) έτους 2014.
         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.  
ΘΕΜΑ 23ο: Συμπλήρωση κτηματογραφικού υποβάθρου στο παραλιακό μέτωπο των Νέων Επιβατών - Ενοποίηση αρχείων τοπογραφικών στοιχείων της Δ.Τ.Υ., σύνταξη τεχνικού φακέλου για τη δικαστική αναγνώριση της κυριότητας του Δήμου επί καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ 58 Περαίας και διόρθωση λανθασμένης εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
        Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών  Υπηρεσιών - κ. Π.Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θερμαϊκού.
          Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 25ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων εργασιών
         Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών  Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 26ο:15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014.                     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
ΘΕΜΑ 27ο:Απαλλαγή από τέλη πενταετούς ταφής για τους πλησιέστερους συγγενείς του κ. Τοπούζη Παναγιώτη .          
          Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση της υπ΄ αριθ. 116/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΠΑΚΥΘ που αφορά την «Έγκριση έκδοσης εγγυητικής καλής εκτέλεσης. Εισήγηση στο ΔΣ για τη λήψη της σχετικής απόφασης».         

          Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΠΠΑΚΥΘ Κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.