Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015

Συμπαραστάτη του Δημότη, αποκτά επιτέλους ο δήμος Θερμαϊκού

Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων η έναρξη της διαδικασίας επιλογής προσώπου, προκειμένου επιτέλους ο δήμος Θερμαϊκού να αποκτήσει «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης», συνεδριάζει την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. 
   
Τα θέματα με τα οποία θα απασχοληθεί, έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων έως πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας - κ. Θ. Χατζηιωαννίδης.

ΘΕΜΑ 2ο:Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ. μ. σε οικία.              
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.

ΘΕΜΑ 3ο:Επιστροφή ποσού λόγω μη ένταξης στην επέκταση της πολεοδομικής μελέτης Αγίας Τριάδας. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος. 

ΘΕΜΑ 4ο:Διαγραφή χρεών από τέλη και πρόστιμα αιγιαλού. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση οδών Ανθέων-Δημοκρατίας-Φιλίππου». 
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κρασπεδώσεις &Πλακοστρώσεις Δημοτικών και Κοινοτικών οδών Δ. Θερμαϊκού». 
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 7ο:Μίσθωση αγροτεμαχίου για τη λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμμάτων στη Δ. Κ. Ν. Μηχανιώνας.
 
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 8ο:Υποβολή αιτήματος για ανανέωση χρόνου της υπ΄αρ.4069/02-06-2005 απόφασης παραχώρησης κατά χρήση αγροτεμαχίου 1006β του αγροκτήματος Ν.Μηχανιώνας, καθώς και έγκριση για επέκταση χρήσης για προσθήκη αποθηκών και δεξαμενών καυσίμων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π. Μήλιος.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση υλοποίησης της υπ΄αρ.07/2-15 μελέτης για το έργο «Κατασκευή απλής περιτοίχισης Δημοτικού ακινήτου στην Δ. Κ. Επανομής». 
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 10ο:Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων στο ΔΗΠΠΑΚΥΘ, για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Επανομής. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π. Μήλιος.

ΘΕΜΑ 11ο: Έναρξη της διαδικασίας επιλογής προσώπων για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης κατ΄ άρθρο 77 του Ν.3852/2010.    
Εισηγητής: Πρόεδρος –κ. Σπύρος Αδαμίδης.       

ΘΕΜΑ 12ο:Διόρθωση χρηματικών καταλόγων.     
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π. Μήλιος.

ΘΕΜΑ 13ο:Διόρθωση χρηματικού καταλόγου. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π. Μήλιος.

ΘΕΜΑ 14ο :Λύση μίσθωσης ακινήτου επί της Επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας , που αφορά τη στέγαση της ΕΠΑΣ Θερμαϊκού. 
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π. Μήλιος.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της υπ΄ αρ.1/2015 απόφασης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. & Α. Καβούνη, που αφορά στον Απολογισμό οικονομικού έτους 2014.
 
Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης - κ. Γ. Μαντζανάρης. 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ΄ αρ.2/2015 απόφασης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. & Α. Καβούνη, που αφορά στην κατάρτιση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015.
 
Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης - κ. Γ. Μαντζανάρης. 

ΘΕΜΑ 17ο: 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π. Μήλιος. 

ΘΕΜΑ 18ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης περί της εγκατάστασης-μετεγκατάστασης των πλανοδίων στο Δήμο μας. 

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας - κ. Θ. Χατζηιωαννίδης . 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.