Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση 18.500 ανέργων σε 49 Δήμους

Tην τοποθέτηση 18.500 ανέργων σε 49 Δήμους από ολόκληρη την επικράτεια, στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, πρόκειται να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ σε περίπου ένα μήνα.

Το υπουργείο Εργασίας έχει ήδη δημοσιεύσει σε ΦΕΚ τη διαδικασία επιλογής ωφελούμενων από τον ΟΑΕΔ, και την τοποθέτησή τους στους Επιβλέποντες Φορείς
Η διάρκεια των συμβάσεων για τους ανέργους που θα επιλεγούν επεκτείνεται κατά τρεις μήνες -σε σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα- και φτάνει στους 8 μήνες, καθώς περιλαμβάνει και την κατάρτιση και πιστοποίησή των υποψηφίων για τις θέσεις στις οποίες θα εργαστούν.
Η αμοιβή θα ανέρχεται στα 495,25 ευρώ το μήνα για τους ανέργους άνω των 25 ετών και στα 431,75 ευρώ το μήνα για τους ανέργους κάτω των 25 ετών. Επιπλέον θα καταβάλλονται και τα ανάλογα επιδόματα για τη νυχτερινή εργασία καθώς και για όσους ασχολούνται σε ειδικότητες βαρέων και ανθυγιεινών.
Η επιλογή των ανέργων θα γίνει με κριτήριο την ηλικία (προβάδισμα θα έχουν όσοι είναι άνω των 45 ετών), το διάστημα ανεργίας, αλλά και τη μοριοδότηση που θα εξασφαλίζουν ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Στα πεδία της μοριοδότησης, σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, έχουν προστεθεί τα ΑμεΑ και όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Επίσης, ξεκαθαρίζεται προς τους επιβλέποντες φορείς ότι δεν επιτρέπεται να αξιοποιούνται οι ωφελούμενοι στην αποκομιδή απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα.
Δικαίωμα συμμετοχής
Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1.    Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2.    Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3.    Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4.    Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνο-λογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
5.    Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
6.    Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
7.    Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Κριτήρια επιλογής
Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των Ωφελουμένων, αποτελούν τα ακόλουθα:
– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας Ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
– Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
– Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
– Ηλικία.
– Αριθμός ανήλικων τέκνων.
– Εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ, μία αίτηση συμμετοχής για μία ειδικότητα επιλέγοντας μέχρι τρεις  Επιβλέποντες Φορείς, για την απασχόλησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση. Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της οι δυνητικοί Ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.