Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

Μητρώο Φορέων Πολιτισμού στην Καλαμαριά

H δημιουργία Μητρώου Φορέων Πολιτισμού του Δήμου Καλαμαριάς, αποφασίστηκε στη διάρκεια πρόσφατης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Στο Μητρώο, μπορούν να εγγράφονται όλοι οι ιδιωτικοί φορείς που στο καταστατικό ίδρυσης περιλαμβάνουν μεταξύ των σκοπών τους και την διοργάνωση ή συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε μορφής.


Στην έννοια των ιδιωτικών φορέων περιλαμβάνονται τα σωματεία, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με τυχόν ειδικότερες νομικές μορφές που θα δημιουργήσει στο μέλλον ο νόμος.
Η εγγραφή στο Μητρώο είναι προαιρετική και συντελείται με την υποβολή αίτησης του φορέα στο Τμήμα Πολιτισμού, Κομνηνών 60 και την προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων όπως προσδιορίζονται στην ανωτέρω απόφαση και την κατόπιν ελέγχου της πληρότητας αυτών καταχώριση του στο Μητρώο.

Με την εγγραφή στο Μητρώο ο φορέας αναγνωρίζεται ως πολιτιστικός φορέας της Καλαμαριάς και ρυθμίζονται οι σχέσεις του με τον Δήμο Καλαμαριάς.
Με πρόσκληση της δημοτικής αρχής, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να εγγραφούν στο Μητρώο, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Πολιτισμού, Κομνηνών 60, αρμόδιος υπάλληλος Κορωνάκης Γεώργιος, τηλέφωνο 2313 314575. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.