Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

Αρχίζουν εκταφές στα κοιμητήρια του δήμου Θερμαϊκού για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του υπερκορεσμού

Οι εκταφές στα νεκροταφεία Ν.Μηχανιώνας, Ν.Επιβατών και Περαίας
Υπερκορεσμός, παρατηρείται και στα οκτώ κοιμητήρια του δήμου Θερμαϊκού, καθώς η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού στην περιοχή, τα τελευταία χρόνια, αλλά και η απουσία έργων επέκτασης στα υπάρχοντα κοιμητήρια από τη δημοτική αρχή, και δημιουργίας νέων κοιμητηρίων, επέτεινε το πρόβλημα.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα και για την εύρυθμη λειτουργίας των οκτώ Δημοτικών κοιμητηρίων, εξαιτίας του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει για την ανεύρεση χώρου ταφής νέων θανόντων, το γραφείο κοιμητηρίων του Δήμου, αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού σύμφωνα με τον οποίο το χρονικό όριο ταφής είναι πέντε (5) έτη. 
Κατόπιν αυτού, οι συγγενείς των θανόντων υποχρεώνονται πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς ταφής να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Κοιμητηρίων, για να δηλώσουν τη βούλησή τους (εκταφή ή παράταση μέχρι δύο έτη) σχετικά με το συγγενή τους.
Σύμφωνα πάντα με την υπηρεσία κοιμητηρίων, εάν εντός διμήνου από τη λήξη της πενταετούς ταφής ή του έτους παράτασης δεν προσέλθουν στο Γραφείο Κοιμητηρίων οι πλησιέστεροι συγγενείς, για προγραμματισμό της εκταφής του συγγενή τους ή να πληρώσουν τα τέλη παράτασης και έχει εξαντληθεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίησή τους, δύναται η υπηρεσία να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή χωρίς άλλη ειδοποίηση και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι, καταλογίζοντας την προβλεπόμενη δαπάνη.

Οι 85 πρώτες εκταφές στα κοιμητήρια της Ν.Μηχανιώνας
Με βάση όλα τα παραπάνω, η υπηρεσία Κοιμητηρίων ανακοίνωσε ότι αφού εξαντλήσει για πολλοστή φορά κάθε πρόσφορο μέσο γνωστοποίησης και ενημέρωσης προς τους οικείους των θανόντων, θα προβεί σε αυτεπάγγελτες εκταφές στα κοιμητήρια της Ν. Μηχανιώνας με σειρά παλαιότητας από το 1987 μέχρι και το 2010.
  
Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουν οι εκταφές των ονομάτων (αρχικά) με ημερομηνία θανάτου
1 ΖΕ 1987
35 ΓΑ 2010
69 ΧΧ 2009
2 ΞΔ 2005
36 ΚΔ 2008
70 ΑΜ 2005
3 ΚΑ 1994
37 ΛΜ 2010
71 ΦΑ 2010
4 ΜΚ 2002
38 ΤΑ 2010
72 ΚΜ 2010
5 ΤΝ 2007
39 ΒΔ 1996
73 ΣΠ 2010
6 ΤΙ 2010
40 ΜΣ 2010
74 ΤΕ 2010
7 ΔΕ 2000
41 ΔΣ 2008
75 ΤΑ 2010
8 ΧΧ 2007
42 ΠΕ 2010
76 ΜΕ 2008
9 ΑΝ 2010
43 ΠΙ 2010
77 ΑΜ 2010
10 ΠΑ 1997
44 ΠΤ 2006
78 ΔΣ 2010
11 ΜΕ 2008
45 ΣΓ 2008
79 ΗΔ 2008
12 ΧΚ 2002
46 ΚΣ 2008
80 ΤΟ 2010
13 ΚΚ 2010
47 ΑΜ 2010
81 ΑΘ 2010
14 ΜΚ 2002
48 ΖΧ 2008
82 ΤΚ 2009
15 ΤΕ 2010
49 ΚΔ 2010
83 ΠΠ 2007
16 ΤΗ 1991
50 ΚΓ 2010
84 ΜΧ 2008
17 ΤΒ 2010
51 ΛΚ 2010
85 ΚΚ 2010
18 ΜΝ 1999
52 ΑΒ 1994

19 ΤΚ 2008
53 ΤΑ 2004

20 ΠΘ 2005
54 ΦΠ 2010

21 ΚΘ 2000
55 ΤΑ 2010

22 ΧΕ 1993
56 ΜΑ 2010

23 ΕΕ 2010
57 ΑΘ 2005

24 ΧΑ 2007
58 ΡΑ 2010

25 ΜΘ 2009
59 ΠΚ 2010

26 ΤΤ 2006
60 ΜΕ 2010

27 ΚΓ 2007
61 ΤΙ 2009

28 ΠΠ 2010
62 ΠΧ 2010

29 ΚΟ 2003
63 ΤΒ 2010

30 ΑΖ 2005
64 ΠΚ 2009

31 ΜΧ 2007
65 ΚΜ 2000

32 ΠΠ 2001
66 ΨΧ 2010

33ΚΜ 2001
67 ΠΦ 2010

34 ΠΝ 2010
68 ΔΣ 2010


99 εκταφές στο κοιμητήριο της Περαίας
Από το κοιμητήριο της Περαίας θα ξεκινήσουν οι εκταφές των ονομάτων (αρχικά) με ημερομηνία θανάτου ως εξής:


1 ΤΕ 1994
34 ΓΛ 2002
67 ΒΑ 2005
2 ΗΒ 1998
35 ΒΘ Α/Η
68 ΘΙ 2005
3 ΝΑ 1998
36 ΣΓ 2002
69 ΠΠ 2006
4 ΠΑ 1998
37 ΤΑ 2002
70 ΝΕ 2006
5 ΑΣ 1999
38 ΒΒ 2002
71 Τ-ΑΕ 2006
6 ΚΑ 1999
39 Γ-ΜΚ 2002
72 ΧΑ 2006
7 ΠΠ 1999
40 ΒΑ 2002
73 ΚΜ 2006
8 Α-ΜΤ 1998
41 ΧΝ 2003
74 ΛΚ 2006
9 ΣΚ 2000
42 ΚΙ 2003
75 ΧΚ 2006
10 ΧΝ 2000
43 ΣΝ 2003
76 ΑΕ 2006
11 ΜΜ 2000
44 ΣΕ 2003
77 ΤΣ 2007 
12 ΡΑ 2000
45 Σ-ΚΠ 2003
78 ΧΧ 2007
13 ΚΗ 2000
46 ΔΘ 2003
79 ΔΔ 2007
14 ΜΜ 2000
47 ΚΖ 2003
80 ΔΒ 2007
15 ΣΔ 2000
48 ΒΑ 2003
81 ΚΝ 2007
16 ΤΙ 2000
49 ΛΛ 2003
82 ΣΕ 2007
17 Β-ΜΕ 2000
50 ΝΑ 2003
83 ΑΣ 2007
18 ΜΒ 2000
51 ΠΚ 2003
84 ΤΕ 2007
19 ΑΜ 2001
52 ΜΚ 2003
85 ΑΣ 2007
20 ΠΧ 2001
53 ΠΣ 2004
86 ΚΖ 2007
21 ΒΜ 2001
54 ΝΕ 2004
87 ΚΕ 2007
22 ΚΧ 2001
55 ΚΠ 2004
88 ΤΑ 2007
23 ΠΚ 2001
56 ΑΙ 2004
89 ΚΓ 2007
24 ΣΚ 2001
57 ΧΠ 2004
90 ΟΣ 2007
25 ΝΦ 2001
58 Κ 2004
91 ΚΜ 2007
26 ΜΒ 2001
59 ΣΔ 2004
92 ΦΝ 2008
27 RL 2001
60 ΚΧ 2004
93 ΓΑ 2008
28 ΜΚ 2002
61 ΑΓ 2005
94 ΚΛ 2008
29 ΜΣ 2002
62 ΣΔ 2005
95 ΔΧ 2010
30 ΚΑ 2002
63 ΠΜ 2005
96 ΜΒ 2010
31 ΝΝ 2002
64 ΧΣ 2005
97 ΜΑ 2010
32 ΝΑ 2002
65 ΜΑ 2005
98 ΗΙ 2009
33 ΑΓ 2002
66 ΣΧ 2005
99 ΓΚ 200970 εκταφές στους Νέους Επιβάτες
Στο κοιμητήριο των Νέων Επιβατών θα ξεκινήσουν οι εκταφές των ονομάτων (αρχικά) με ημερομηνία θανάτου:
1)      Κ.Ι 26/10/1993
2)      Δ.Μ 27/12/1993
3)      Γ.Β 19/01/1994
4)      Ζ.Ο 30/12/1995
5)      Ζ.Α 23/02/1998
6)      Γ.Σ.Σ 31/03/1998
7)      Τ.Ε.Μ 21/04/1998
8)      Π.Ε 1998
9)      Γ.Χ 05/03/1999
10) Π.Κ 21/09/1999
11) Κ.Κ 09/12/1999
12) Μ.Ε 07/02/2000
13) Β.Γ 2001
14) Λ.Π 30/12/2001
15) Μ.Μ 28/02/2001
16) Π.Α 26/08/2001
17) Κ.Μ 2001
18) Τ.Β 20/06/2003
19) Κ.Ε 09/10/2003
20) Β.Γ 08/03/2003
21) Κ.Υ 03/10/2003
22) Φ.Θ 06/11/2003
23) Χ.Σ 16/09/2003
24) Β.Π 28/01/2004
25) Κ.Σ 15/07/2004
26) Μ.Μ 22/10/2004
27) Α.Π.Σ 2004
28) Κ.Α 27/02/2004
29) Κ.Ε 05/09/2004
30) Τ.Ε 20/06/2004
31) Χ.Ν 23/06/2004
32) Κ.Η 10/06/2004
33) Β.Μ 16/01/2004
34) Κ.Μ 03/06/2005
35) Κ.Α 03/01/2005
36) Μ.Μ 31/12/2005
37) Μ.Γ 2005
38) Τ.Θ 20/01/2005
39) Π.Ε 20/08/2005
40) Μ.Ν 26/06/2005
41) Π.Κ 10/01/2005
42) Ι.Β 23/08/2005
43) Κ.Α 16/05/2006
44) Π.Μ 14/01/2006
45) Μ.Ε 10/03/2006
46) Μ.Π 28/12/2007
47) Τ.Γ 21/08/2007
48) Α.Ζ 16/04/2007
49) Γ.Α 09/06/2007
50) Κ.Μ 25/04/2007
51) Β.Ο 03/05/2007
52) Π.Α 07/01/2007
53) Α.Μ 11/10/2008
54) Μ.Θ 11/10/2008
55) Χ.Β 28/01/2008
56) Κ.Α 26/04/2008
57) Σ.Μ 06/03/2008
58) Γ.Κ 02/04/2008
59) Τ.Σ 17/11/2008
60) Μ.Α 12/11/2008
61) Χ.Ν 18/11/2008
62) Σ.Μ 26/11/2008
63) Μ.Ο 21/10/2009
64) Σ.Γ 28/08/2009
65) Π.Ι 2009
66) Ν.Α 18/01/2009
67) Κ.Δ 25/12/2009
68) Κ.Κ 02/11/2010
69) Κ.Λ 12/11/2010

70) Σ.Α Χ/Η

Παρακαλούνται οι οικείοι ή όσοι σχετίζονται με τους παραπάνω θανόντες να προσέλθουν εντός 10 (ΔΕΚΑ) ημερών  στο Γραφείο Κοιμητηρίων (στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου) προκειμένου να ολοκληρώσουν την διαδικασία εκταφής των οικείων τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.