Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

Επαφές της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού» για το πρόγραμμα επανένταξης μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας

Η Γεν. Γραμματέας Δήμητρα Χαλικιά
Ο επικεφαλής της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού», Σπύρος Κουζινόπουλος, συνοδευόμενος από μέλη του Συντονιστικού της δημοτικής παράταξης, ζήτησε και είχε συνάντηση με την ευρισκόμενη στη Θεσσαλονίκη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Δήμητρα Χαλικιά, για να πληροφορηθεί λεπτομέρειες σχετικά με το νέο πρόγραμμα επανένταξης μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας.

Η αντιπροσωπεία της «Συμπολιτείας» ευχαρίστησε την κ.Χαλικιά για την απόφαση του υπουργείου Εργασίας να συμπεριλάβει τον Δήμο Θερμαϊκού στους 17 Δήμους της χώρας που θα συμμετέχουν πιλοτικά στο πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι με την υλοποίησή του, θα μπορέσουν να ανακουφιστούν 230 μακροχρόνια άνεργοι του Θερμαϊκού, δεδομένου του πολύ υψηλού ποσοστού ανεργίας που υπάρχει στην περιοχή.
Η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Πόρων επισήμανε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, βρίσκεται στο πλαίσιο της νέας γενιάς προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα που δρομολογεί η σημερινή κυβέρνηση. Σημειώνοντας παράλληλα ότι αυτά τα νέα προγράμματα, εμπεριέχουν ένα νέο μίγμα πολιτικής που συνδυάζει την εργασία, το κοινωνικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες με την βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, καθώς και την στήριξη της τοπικής αγοράς.
Εξηγώντας ότι τα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, οκτάμηνης διάρκειας, θα περιλαμβάνουν απασχόληση, συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων, η κ. Δήμητρα Χαλικιά δήλωσε πως επιδιωκόμενος στόχος, είναι ο άνεργος, κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του, αφενός να έχει την αναγκαία επαγγελματική συμβουλευτική καθοδήγηση, αφετέρου να αποκτήσει εφόδια ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες να ενταχθεί μετά το πέρας του προγράμματος στην αγορά εργασίας.
Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εργασίας, υπογράμμισε την ανάγκη να υποδειχθούν από τους 17 Δήμους που μετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα, συγκεκριμένα έργα με  μετρήσιμα αποτελέσματα. Και όπως είπε, τα έργα και οι υπηρεσίες που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να συμβάλλουν στην καλυτέρευση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των Δήμων, με την βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, καθώς και στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και στη στήριξη της τοπικής αγοράς.
Απαντώντας στις ευχαριστίες του επικεφαλής της «Συμπολιτείας» που συμπεριλήφθηκε ο Δήμος Θερμαϊκού στους 17 δήμους του πιλοτικού προγράμματος, η κ.Χαλικιά παρατήρησε ότι δεν χρειάζονται ευχαριστίες, καθώς η επιλογή των συγκεκριμένων Δήμων έγινε με συγκεκριμένη μεθοδολογία, και για πρώτη φορά δόθηκε προτεραιότητα σε Δήμους που συνδυαστικά παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, μεγάλο αριθμό μακροχρόνια ανέργων και τη διατήρηση του ποσοστού της μακροχρόνιας ανεργίας το διάστημα 2011-2015.
Η μεθοδολογία αυτή κατέληξε σε βαθμολογία των Δήμων, σε μία κλίμακα από 0-23,9 βαθμούς. Ο δήμος Θερμαϊκού συγκαταλέγεται στους Δήμους που συγκέντρωσαν από 10,1 έως 20 βαθμούς με βάση τον αριθμό των μακροχρόνια ανέργων τους.
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Πόρων, ο κάθε Δήμος θα πρέπει  μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016, να καταγράψει τα έργα και τις υπηρεσίες που επιθυμεί να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα που θα υλοποιήσει.
Συγκεκριμενοποιώντας το, επισήμανε ότι χρειάζεται αναλυτική καταγραφή των δομών (ενδεικτικά αναφέρονται οι τομείς: παιδεία, υγεία, πολιτισμός, περιβάλλον, βιώσιμη ανάπτυξη, φύλαξη, κλπ) αλλά και των εργασιών που επιθυμεί ο κάθε Δήμος να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα (π.χ: ανακαίνιση/αναβάθμιση κτιρίων, διαμόρφωση/ συντήρηση χώρων πρασίνου, αθλητικών εγκαταστάσεων, βιβλιοθήκες,  κλπ).
Επιπλέον και εξίσου σημαντική, είναι η καταγραφή των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και ειδικότητες, προκειμένου να υλοποιηθούν οι υπηρεσίες και τα έργα χαρακτήρα κοινής ωφέλειας που θα προταθούν.
Τέλος, η καταγραφή αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνει κατάλογο επιμέτρησης των αναγκαίων δομικών υλικών που θα χρειαστούν για την υλοποίηση των μικρών έργων,   καθώς και την κοστολόγησή τους, δεδομένου ότι η τεκμηριωμένη αυτή δαπάνη θα καλυφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σημειώνεται ότι όπως ανέφερε ο δήμαρχος Θερμαϊκού στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, από τους 230 μακροχρόνια άνεργους που προβλέπεται ότι θα προσληφθούν στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος από το Δήμο Θερμαϊκού, οι μισοί (115) θα απασχοληθούν το πρώτο οκτάμηνο και οι υπόλοιποι 115 δεύτερο οκτάμηνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.