Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Για πρώτη φορά βράδυ, θα συνεδριάσει αυτή την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, με ώρα έναρξης 8:00 μ.μ., έχοντας 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη, από την οποία σημειωτέον, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή του Θερμαϊκού και στις καταστροφές που προκλήθηκαν.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο : «Αποτίμηση και αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής Δήμου Θερμαϊκού».
      Εισηγητής : Δήμαρχος – κ. Γιάννης Μαυρομάτης. 
ΘΕΜΑ 2ο : Απευθείας εκμίσθωση της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στο Θίασο «Παιδική σκηνή Κώστα Σπυρόπουλου - Δρακόπουλου»».
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρότασης για δωρεάν δημιουργία πάρκου αναψυχής σε τμήμα του υπ’ αριθ. 1043 αγροτεμαχίου Επανομής
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και διαγραφή από τον Χ. Κ. 0081/2016 λόγω μη ένταξης στο Γ.Π.Σ.  
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0170/2014 λόγω μη ένταξης του αγροτεμαχίου στην επέκταση του Γ.Π.Σ. και διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0110/2014 λόγω αλλαγής του πίνακα υπολογισμού της προείσπραξης.
         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Επιστροφή ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο : Επιστροφή ποσού σε οφειλέτη λόγω εξόφλησης οφειλών
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0034Β/2012 και δημιουργία νέου Χ.Κ. με εγγραφή του ποσού.
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 100/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ με θέμα «Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ Μηχανιώνας».
     Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ – κ. Κυριακή Καζουλίδη
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Λαχανόκηπού Δήμου Θερμαϊκού και συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Λαχανόκηπου Δήμου Θερμαϊκού. 
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση της Αστικής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Εταιρείας με την επωνυμία : «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ».
           Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 13ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή  & Οριστική Παραλαβή μικρού έργου από εργοληπτική επιχείρηση με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική επιτροπή (άρθρο 4 παρ.2 Ν.1418/84) (έως 10.271,46 € + ΦΠΑ) για το έργο ‘’ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ’’ με αριθ. μελέτης 14/2015.
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 14ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή  & Οριστική Παραλαβή μικρού έργου από εργοληπτική επιχείρηση με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική επιτροπή (άρθρο 4 παρ.2 Ν.1418/84) (έως 10.271,46 € + ΦΠΑ) για το έργο ‘’ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΕΠΑΝΟΜΗΣ’’ με αριθ. μελέτης 15/2015
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 15ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή  & Οριστική Παραλαβή μικρού έργου από εργοληπτική επιχείρηση με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική επιτροπή (άρθρο 4 παρ.2 Ν.1418/84) (έως 10.271,46 € + ΦΠΑ) για το έργο ‘’ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ’’ με αριθ. μελέτης 13/2015.
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 16ο :   Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή  & Οριστική Παραλαβή του Έργου  “Κατασκευή Απλής Περιτοίχισης Ακινήτου στην Δ.Κ Επανομής '' (αριθ.  μελ. 07/2015)
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου
 ΘΕΜΑ 17ο :  Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του Έργου ''Ηλεκτροφωτισμός Ανθέων από Βενιζέλου ως 25ης Μαρτίου'', με ανάδοχο την ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ.  
     Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 18ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου  ''Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής'', με ανάδοχο την Κ/Ξ Α. ΑΛΕΞΙΟΥ – Σ. ΤΑΣΙΩΝΗΣ
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 19ο : Καθορισμός του ύψους αμοιβής  Δικηγόρου για το δικαστικό χειρισμό υπόθεσης του Δήμου (υπ’ αριθ. 330/2016 απόφαση Ο.Ε.).
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 20ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 21ο : 14η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.