Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016

Όταν ο ΟΑΣΘ ρίχνει την ευθύνη στα ΑΜΕΑ, στους μαθητές και τους ηλικιωμένους που δεν πληρώνει τους εργαζομένους του

Ενώ συνεχίζεται για 8η κατά σειρά ημέρα η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού της Θεσσαλονίκης λόγω της επίσχεσης εργασίας των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ, η διοίκηση του Οργανισμού με ανακοίνωσή της προσπαθεί να ρίξει «γέφυρες» προς το υπουργείο Μεταφορών. Ωστόσο, με προκλητικό τρόπο, ισχυρίζεται ότι δεν πληρώνει το προσωπικό της επειδή έχει παθητικό που μεταφέρει δωρεάν τα ΑΜΕΑ και με μειωμένο εισιτήριο τους μαθητές, τους πολύτεκνους και τους ηλικιωμένους!

Παράλληλα, οι διοικούντες τον ΟΑΣΘ, αναφέρουν ότι προτίθενται να καταθέσουν στο υπουργείο Μεταφορών ένα «ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο οριστικής τακτοποίησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και δικαιωμάτων», με στόχο την εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου του 2017 νέας τιμολογιακής πολιτικής, υπονοώντας νέα αύξηση της τιμής του εισιτηρίου.
Είναι χαρακτηριστικό το σημείο της ανακοίνωσης του ΟΑΣΘ, που επιχειρεί να αποδώσει στις μετακινήσεις των ΑΜΕΑ, των μαθητών, των πολυτέκνων και των ηλικιωμένων την «απώλεια εσόδων». Καθώς όπως ισχυρίζεται: «Με την μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των μαθητών, φοιτητών, πολυτέκνων, άνω των 65 ετών και ΑμεΑ…. οι απώλειες εσόδων του ΟΑΣΘ απ’ την ως άνω αιτία ανέρχονται στο ποσό των 36.162.392,80€ (17.931.609,80€ για τη χρήση 2015 και 18.230.783,00€ για τη χρήση 2016). Τα ως άνω ποσά που δικαιούται ο ΟΑΣΘ, το Ελληνικό Δημόσιο δεν τα έχει καταβάλλει.
Σημαντική επίσης είναι και η απώλεια εσόδων και απ’ την ελεύθερη κυκλοφορία ΑμεΑ ποσού 4.612.894,17€ (ποσού 1.493.925,17€ για τη χρήση 2014, ποσού 581.761,00€ για τη χρήση 2015 και ποσού 2.537.208,00€ για τη χρήση 2016) και ανέργων (από 2-7-2015) που δεν έχει κοστολογηθεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση της διοίκησης του Οργανισμού.
Η διοίκηση των μετόχων του ΟΑΣΘ, ζητά να ξεκινήσουν οι εργασίες της μικτής ομάδας εργασίας που θα λειτουργήσει στο υπουργείο Μεταφορών, όπως προανήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός Χρ. Σπίρτζης, με «πρώτο μέλημα», όπως αναφέρει, τη διευθέτηση του θέματος της καταβολής των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους, ώστε να ανασταλεί η επίσχεση εργασίας και να ξεκινήσει άμεσα η επανακυκλοφορία των λεωφορείων και η εξυπηρέτηση των πολιτών, από τους οποίους ζητεί «την κατανόηση και την συγγνώμη» τους.

Η ανακοίνωση
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), που επί 60 περίπου έτη (απ’ το 1957) εξυπηρετεί τους πολίτες και επισκέπτες του νομού Θεσσαλονίκης στο κοινωνικό αγαθό της κινητικότητας, την τελευταία περίοδο βρίσκεται ενώπιον σημαντικών οικονομικών και κατ’ επέκταση και λειτουργικών προβλημάτων. Για το λόγο αυτό και για την προσωρινή διακοπή των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες λόγω των κινητοποιήσεων των Εργαζόμενων, ζητάμε την κατανόηση και την συγγνώμη των πολιτών.
Έχουμε την εκτίμηση και την βεβαιότητα ότι, με ειλικρινή, τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ, θα καταγραφούν και θα αντιμετωπιστούν τα αίτια που έχουν οδηγήσει τον Οργανισμό στα υφιστάμενα σημαντικά οικονομικά προβλήματα και επιπρόσθετα θα δημιουργηθούν οι αναγκαίες και ικανές προϋποθέσεις οριστικής διεξόδου απ’ τα αδιέξοδα και οριστικού καθορισμού των εκατέρωθεν οικονομικών και λοιπών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της επόμενης 6ετίας (αφού, ως έχει ανακοινωθεί απ’ τη Κυβέρνηση, το 2020 θα ολοκληρωθεί το ΜΕΤΡΟ και η υφιστάμενη οικονομική συμφωνία παραχώρησης των αστικών συγκοινωνιών στον ΟΑΣΘ ισχύει για 2 επιπλέον χρόνια – άρθρο πρώτο της από 11.1.2008 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ που κυρώθηκε με το ν. 3652/2008), προς όφελος των εξυπηρετούμενων πολιτών, του Ελληνικού Δημοσίου και των Εργαζόμενων και δικαίωση της ιστορίας και προσφοράς του Ο.Α.Σ.Θ. στη 60ετή λειτουργία του.
Είναι ακριβείς οι δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστου Σπίρτζη, ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταβάλλει στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις καθορισθείσες δόσεις αντισταθμιστικής καταβολής δια της από το 2014 ισχύουσας αριθμ. Αοικ. 45787/3551/5-8-2014 κοινής υπουργικής απόφασης.
Όμως είναι ακριβείς και οι δηλώσεις μας περί συσσωρευμένων οφειλών εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Ο.Α.Σ.Θ., που προκλήθηκαν μετά την έκδοση και ισχύ της ως άνω ΚΥΑ, δεδομένου ότι στη διετία Οκτώβριος 2014 – Σεπτέμβριος 2016, έλαβαν χώρα οι εξής εξελίξεις που οφείλονται σε κυβερνητικές αποφάσεις και μόνο δια πράξεων του Ελληνικού Δημοσίου δύναται να αντιμετωπισθούν. Συγκεκριμένα:
Στην ως άνω ΚΥΑ (ΚΕΦ. έκτο, παρ. 4 εδ. β) ορίζεται ότι η οφειλόμενη αντισταθμιστική καταβολή της χρήσης 2014, ποσού 17.386.982,11€ (με ΦΠΑ 13%), θα καταβληθεί στο Α΄ τρίμηνο του 2017.
Με αποφάσεις της Κυβέρνησης αυξήθηκε ο ΦΠΑ από 13% που ίσχυε όταν εκδόθηκε η ως άνω ΚΥΑ (Αύγουστο 2014), δια της οποίας όλα τα οικονομικά μεγέθη είχαν υπολογιστεί με τον τότε ισχύοντα ΦΠΑ 13%, αλλά δεν αναπροσαρμόστηκαν απ’ την Κυβέρνηση (ως θα έπρεπε να είχε ήδη γίνει) με τον αυξημένο ΦΠΑ του 23% από 20.7.2015 και 24% από 1.6.2016. Η ως άνω μεταβολή προκάλεσε το αποτέλεσμα ο ΟΑΣΘ, εκ της αιτίας αυτής, να έχει στερηθεί για τις χρήσεις 2015 και 2016 (έως σήμερα), έσοδα που κατά νόμο δικαιούται ποσού 16.844.845,05€ (ποσό 10.848.715,02€ απ’ την εισπραττόμενη αντισταθμιστική καταβολή και ποσό 5.996.130,03€ απ’ τα εισπραττόμενα έσοδα). Ποσά που κατά νόμο (υποχρέωση του ΟΑΣΘ να αποδίδει τον κάθε φορά ισχύοντα ΦΠΑ), ήδη έχει αποδώσει στο Δημόσιο όλη αυτή τη περίοδο.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την ως άνω σχετική κοινή υπουργική απόφαση προϋπολογισμού των εσόδων του Οργανισμού για τις χρήσεις 2015 και 2016, προβλέπεται ότι οι Φορείς (Υπουργεία) άσκησης κοινωνικής πολιτικής (μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των μαθητών, φοιτητών, πολυτέκνων, άνω των 65 ετών και ΑμεΑ), θα καταβάλλουν στον ΟΑΣΘ το ποσό που αντιστοιχεί στις απώλειες εσόδων λόγω της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής. Οι απώλειες εσόδων του ΟΑΣΘ απ’ την ως άνω αιτία ανέρχονται στο ποσό των 36.162.392,80€ (17.931.609,80€ για τη χρήση 2015 και 18.230.783,00€ για τη χρήση 2016). Τα ως άνω ποσά που δικαιούται ο ΟΑΣΘ, το Ελληνικό Δημόσιο δεν τα έχει καταβάλλει.
Σημαντική επίσης είναι και η απώλεια εσόδων και απ’ την ελεύθερη κυκλοφορία ΑμεΑ ποσού 4.612.894,17€ (ποσού 1.493.925,17€ για τη χρήση 2014, ποσού 581.761,00€ για τη χρήση 2015 και ποσού 2.537.208,00€ για τη χρήση 2016) και ανέργων (από 2-7-2015) που δεν έχει κοστολογηθεί.
Οι προϋπολογισμοί των εσόδων του ΟΑΣΘ για τις χρήσεις 2014 (Δ΄ τρίμηνο), 2015 και 2016, έγιναν με βάση διαφορετική τιμολογιακή πολιτική από αυτή που τελικά εγκρίθηκε δια κοινής υπουργικής απόφασης και εφαρμόζεται από 1-10-2014. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την στέρηση εσόδων του Οργανισμού με το ποσό των 20.000.000,00€ περίπου κατ’ έτος (σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ο.Α.Σ.Θ.). Η σχετική αναπροσαρμογή των οικονομικών στοιχείων της ως άνω ΚΥΑ ή της τιμολογιακής πολιτικής, δεν έγινε αν και θα έπρεπε να είχε ήδη γίνει απ’ το Ελληνικό Δημόσιο.
Τα ως άνω και όσα προβλήματα ή θέματα αναδείχτηκαν κατά την περίοδο αυτή λόγων των απεργιακών κινητοποιήσεων των Εργαζόμενων, έχουμε την βεβαιότητα ότι θα αντιμετωπιστούν οριστικά, με τον διάλογο και την διαβούλευση που άμεσα θα ξεκινήσει δια της μικτής ομάδας εργασίας που θα λειτουργήσει στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και σε συνέχεια της αριθμ. 980/19.9.2016 επιστολής της Διευθύντριας του γραφείου του Υπουργού, περί ορισμού Εκπροσώπων του Ο.Α.Σ.Θ. (σε συνεργασία με τα στελέχη των συναρμόδιων Υπουργείων Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών), ως στην ως άνω επιστολή ορίζεται για «να συζητήσουν προβλήματα που έχουν προκύψει, με στόχο την επίτευξη μιας αποδεκτής λύσης και εκ μέρους του Ο.Α.Σ.Θ. και του Ελληνικού Δημοσίου».
Ο Ο.Α.Σ.Θ. εκτός της τεκμηρίωσης επί των ως άνω οικονομικών στοιχείων συσσωρευμένων οφειλών που θα υποβάλλει και θα παρουσιάσει ενώπιον της ως άνω μικτής Ομάδας Εργασίας, έχει επεξεργαστεί, κοστολογήσει, τεκμηριώσει και θα υποβάλλει ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο οριστικής τακτοποίησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, με στόχο την θεσμοθέτηση νέας τιμολογιακής πολιτικής από 1-1-2017 (πάλι μικρότερης απ’ την ισχύουσα σε Αθήνα και στα λοιπά ΚΤΕΛ της χώρας), με οριστικοποιημένη την αντισταθμιστική καταβολή σε κάθε χρήση και εφεξής ο ΟΑΣΘ θα είναι αποκλειστικά και απολύτως υπεύθυνος για τα έσοδά του και τις δαπάνες του, με αποτέλεσμα να μην χρειάζονται πλέον προσφυγές στο Διαιτητικό Δικαστήριο.
Ο Ο.Α.Σ.Θ. γνωστοποίησε σήμερα στο γραφείο του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, τους εκπροσώπους του, με την παράκληση για άμεση έναρξη των συζητήσεων, προκειμένου (ως πρώτο μέλημα) να διευθετηθεί άμεσα το θέμα της καταβολής των δεδουλευμένων στους Εργαζόμενους, να ανασταλεί η επίσχεση εργασίας και να ξεκινήσει άμεσα η επανακυκλοφορία των λεωφορείων και η εξυπηρέτηση των πολιτών».

2 σχόλια:

  1. "με προκλητικό τρόπο, ισχυρίζεται ότι δεν πληρώνει το προσωπικό της επειδή έχει παθητικό που μεταφέρει δωρεάν..." που είναι το παράλογο και η πρόκληση; Δεν θα πρέπει να αποζημιωθεί απο το κράτος; Αλλά είπαμε, ο κομματισμός τυφλώνει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Δεν έχει χρήματα για να πληρώσει το προσωπικό, έχει όμως για τα μερίσματα των μεγαλομετόχων. Ούτε στην Ταγκανίκα ή την Ουγκάντα δεν λειτουργούν εταιρίες με αυτό τον τρόπο και δίχως επιχειρηματικό ρίσκο...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.