Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Η 22η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού, η πρώτη μετά τη διακοπή του καλοκαιριού, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος των Νέων Επιβατών, με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η διοίκηση του Δήμου φέρνει εκ νέου στο Δ.Σ. αίτημα για παραχώρηση της πλατείας της Περαίας στην οργάνωση του γνωστού απατεώνα Σώρρα, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκεί «πολιτική και πολιτιστική ομιλία», όπως αναφέρει σε σχετική αίτηση.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού Κόλπου Ανώνυμος Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 2ο : Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή. 

ΘΕΜΑ 3ο : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Επιβατών.

ΘΕΜΑ 4ο   : Δωρεάν παραχώρηση χώρου στο ΔΗΠΠΑΚΥΘ, για διοργάνωση εκδήλωσης.

ΘΕΜΑ 5ο : Απαλλαγή από τέλη δικαιωμάτων ενταφιασμού – Διαγραφή οφειλής.

ΘΕΜΑ 6ο : Παραχώρηση  χρήσης της Πλατείας Ελευθερίας της Δ. Κ. Περαίας, στην Ελλήνων Συνέλευσης (Ε. Σ. Υ.), για την πραγματοποίηση ομιλίας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 

ΘΕΜΑ 7ο : Διαγραφή οφειλέτη από χρηματικό κατάλογο.

ΘΕΜΑ 8ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0059/2015, λόγω μη ένταξης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 139/2017 απόφασης της Δ.Ε.Υ.ΑΘ. με θέμα : «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., με τίτλο «Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ως προς την υπ’ αριθ. 25/2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών στους ΟΤΑ». 
Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ - κ. Αγγελάκης Σαμακοβλής.
                       
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 12ο : Συγκρότηση  Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών».  

ΘΕΜΑ 13ο : Συγκρότηση  Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου «Συντήρηση Κατασκηνώσεων ΠΙΚΠΑ του Δήμου Θερμαϊκού».  
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Τοπικής Κοινότητας Μεσημερίου».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 15ο : Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανοξείδωτων  οβελών στήριξης αυτόματων πυρσών φωτοσήμανσης στο λιμάνι της Επανομής.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 17ο: Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΜΑΪΚΟΥ».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗΣ».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 404/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εντός χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ν. Επιβατών στην κ. Έμμογλου Ευφροσύνη.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 21ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή  & Οριστική Παραλαβή έργου από εργοληπτική επιχείρηση για το έργο «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ (Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ & Δ.Κ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ) ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» με αριθ. μελέτης 66/2015.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση σύναψης συνδρομής του Δήμου Θερμαϊκού για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης στη βάση δεδομένων «ΔημοςΝΕΤ»

ΘΕΜΑ 23ο : Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού  στο «Δίκτυο Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.

ΘΕΜΑ 24ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 25ο : 14ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 26 ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 59/2017 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 221.991,83 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το έργο: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Δ.Ε. Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.


ΘΕΜΑ 27ο :  Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στη σύσταση μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού Κόλπου» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Π.Ο.Α.Υ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» και έγκριση του καταστατικού αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.