Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με είκοσι θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00΄, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θερμαϊκού στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος των Νέων Επιβατών. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Σπ. Αδαμίδης, θα κάνει ενημέρωση για την εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες έτους 2017.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή έγκρισης χρηματοδότησης πρότασης για το έργο με τίτλο «ΝEW ENVIROMENTAL BIO-REALITY και BIOREAL, στο διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG IPA GREECE-The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020.
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Ανέγερση 5ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού», με κωδικό MIS 5000901, μετά από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 19873/12-9-2017 υπογραφείσα σύμβαση.
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 83/2017 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 74.399,81 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το έργο : Αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών (λακκούβες – καθιζήσεις).
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/18-9-2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στον καθορισμό νέων θέσεων κάδων ανακύκλωσης υφασμάτων και υποδημάτων στο Δήμο Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/18-9-2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στις άδειες εισόδου - εξόδου στο παράρτημα του Ψ.Ν.Θ. ¨Χρυσαλίδα» στην Δ.Κ. Περαίας.
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

 Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δ.Σ ΔΗΚΕΘ κ. Κυριακή Καζουλίδη .

ΘΕΜΑ 7ο  : Έγκριση της υπ’ αριθ. 105/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ με θέμα «Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΔΑΠ Επανομής.
 Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δ.Σ ΔΗΚΕΘ κ. Κυριακή Καζουλίδη .

ΘΕΜΑ 8ο  : Έγκριση της υπ’ αριθ. 444/2017 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά «Καταβολή αποζημίωσης κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 9ο : Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 15ο : Διαγραφή ποσού από το Χ.Κ 0233/2016 λόγω σφάλματος ως προς τη φορολογητέα ύλη, Τζούμας Δημήτριος

ΘΕΜΑ 16ο : 15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Παναγιώτης Μήλιος.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση εκμίσθωσης αίθουσας Δημοτικού θεάτρου Επανομής στο θίασο «Θέατρο Σκιών Κούκλας και Μαριονέτας» του κ. Αθανάσιου Ανάργυρου
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 19ο : Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 319/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής ή μη ποινικών ρητρών στην εταιρεία «EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ» του έργου «Διαχείριση Απορριμμάτων Δήμου Θερμαϊκού για 24 μήνες»
Εισηγητές :  Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - κ.κ. Θ. Μπίρος & Φ. Τζάκης.

ΘΕΜΑ 20ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του Έργου «Αναπλάσεις - πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Μηχανιώνας» (αριθ. μελ. 54/2015).

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.