Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς, τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 151/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. που αφορά τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Πεπραγμένων της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. για την χρονική περίοδο 01.01.2016-31.12.2016.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. – κ. Ο. Αντωνούδη
 ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 159/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. που αφορά την Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου, για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016, από την εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. – κ. Ο. Αντωνούδη
 ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 103/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 29453/9.8.2017 αίτησης του κ. Α. Κολότσιου για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης, Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς
 ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.850,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την προμήθεια αναψυκτικών και κερασμάτων για την τήρηση των στοιχειωδών κανόνων εθιμοτυπίας του Δήμου Καλαμαριάς περίοδος 2017-2018.
                   Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση  πίστωσης ποσού 158.690,00 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμαριάς  και κατανομή του στις δύο σχολικές επιτροπές α) Σ.Ε σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης β) Σ.Ε σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . (Γ΄ ΔΟΣΗ  2017).
                   Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μίσθωσης χημικών τουαλετών για τις ανάγκες διοργάνωσης του φεστιβάλ εικαστικών τεχνών «Πεδίο Δράσης Κόδρα 2017». Έγκριση δαπάνης και δέσμευση συνολικής πίστωσης ποσού 335,30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των εξόδων μίσθωσης.
                  Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς “N.Βότσης”.
                   Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή ένταξης της πράξης  με τίτλο: «Cross Border Heart safe cities» με ακρωνύμιο «Heart Safe Cities»   στο  πρόγραμμα   συνεργασίας INTERREG IPA CBC GREECETHE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2014-2020.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
  ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 74,71 ευρώ για επιστροφή του στην εταιρία ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ Ο.Ε. ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση  πίστωσης  για επιστροφή – συμψηφισμό ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος και διαγραφή  από τον βεβαιωτικό  κατάλογο με αριθ. 33/17-1-2017, μέρους των μισθωμάτων του καταστήματος  με αριθμό Κ6 στην Αγορά του Φοίνικα, λόγω μείωσης μισθώματος μετά από δικαστική απόφαση.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 90,61 για επιστροφή του στην κα. Χαλκιά Πηνελόπη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 12ο: Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους οφειλής της κυρίας Βουραζέρη Ισμήνης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.158,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για την εκτέλεση της εργασίας φωτογραφικής κάλυψης πολιτιστικών, κοινωνικών και πολιτικών εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμαριάς καθώς και την παραγωγή φωτογραφικού υλικού για το περιοδικό «Πολίτης Κ».                  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 14ο:Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδικών αξόνων Γ. Γεννηματά – Στρ. Σαράφη στην επέκταση Δήμου Καλαμαριάς»  (Αριθ. μελ.  10 / 2016).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεοδοσιάδης Παναγιώτης
 ΘΕΜΑ 15ο: Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες και ψήφιση πίστωσης ποσού των 6500 ευρώ.        
Εισηγητής: Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δυο φύλων κ. Παυλίδου - Βασιλειάδου Μαρία
 ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση απόφασης 39θ/2017 της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό, που αφορά υπόθεση των κ. κ.  Φωτιάδη Παναγιώτη και Θωμά του Αριστείδη.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών – κ. Σ. Ζαμπέτογλου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.