Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 29 Μαίου, ώρα 6 μμ, το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. Τρία από τα θέματα, τα νούμερο 34,35 και 36, αφορούν την αποχέτευση του Μεσημερίου και την υποβολή πρότασης στο υπουργείο Εσωτερικών για τη χρηματοδότησή της, με το ποσό των 6.500.000 από το πρόγραμμα "Φιλόδημος". Με τη διοίκηση Μαυρομάτη να επιμένει στην επιζήμια θέση της για την κατασκευή σταθμού επεξεργασίας λυμάτων, αν και η σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου Μεσημερίου θα μπορούσε να γίνει στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης Επανομής-Ν.Μηχανιώνας με πολύ μικρότερο κόστος.

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» και αποδοχή χρηματοδότησης του εν λόγω προγράμματος  με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας».
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 2ο : Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας ακτών με ίδια μέσα του Δήμου και Απόφαση περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και ανακύκλωσης κ.κ. Θ. Μπίρος και Θ. Παζαρόπουλος.

ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή απόφασης 2ης Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού» (κωδικός ΟΠΣ 5002756) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του Έργου «Συντήρηση Κατασκηνώσεων ΠΙΚΠΑ του Δήμου Θερμαϊκού» (αριθ. μελ. 97/2015)
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής  του έργου :                «Διαμόρφωση χώρου στο Ο.Τ. 10 της Δ.Κ. Περαίας» (Αριθ. μελέτης 38/ 2016).
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 6ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Αναπλάσεις – Πεζοδρομήσεις Δ.Κ. Επανομής.
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 7ο :   Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 62/ 2018 μελέτης προϋπολογισμού              δαπάνης 70.000,00 € (συμπ/νου  του Φ.Π.Α. 24% )  για  το έργο : «Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών»
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων: 1ου  Γυμνασίου  Ν. Μηχανιώνας, Γυμνασίου Ν. Επιβατών, ΕΠΑΛ Επανομής Δήμου Θερμαϊκού», για την ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 66/2018 μελέτης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων: 1ου Γυμνασίου Ν. Μηχανιώνας, Γυμνασίου Ν. Επιβατών, ΕΠΑΛ Επανομής Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2018 απόφασης του του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη», Δήμου Θερμαϊκού, που αφορά την «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 22/2017 απόφασης Δ.Σ. και Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού  έτους 2018».
Εισηγητής  : Πρόεδρος του Ν.Π. - κ. Γεώργιος Μαντζανάρης. 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2018 απόφασης του του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη», Δήμου Θερμαϊκού, που αφορά την «Ανάκληση της υπ' αριθ. 23/2017 απόφασης Δ.Σ. και Έγκριση Πίνακα Μηνιαίας Στοχοθεσίας (5.Α.) για τον προϋπολογισμό της ΄΄Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη΄΄, έτους 2018.».
Εισηγητής  : Πρόεδρος του Ν.Π. - κ. Γεώργιος Μαντζανάρης.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση κατάταξης των αθλητικών εγκαταστάσεων ΚΑΠΠΑ 2000 και συγκεκριμένα του κλειστού γυμναστηρίου και κολυμβητηρίου του προπονητικού κέντρου,  με σκοπό την έκδοση άδειας λειτουργίας τους.
Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 13ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 96/2018 απόφασης του Δ.Σ. με τίτλο  «Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ισογείου δημοτικού καταστήματος επί της οδού Ανθέων 2 και Πινδάρου, εντός του Ο.Τ. 129 της Δ.Δ. Περαίας στο Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ-2 για την μετεγκατάσταση της βάσης του ΕΚΑΒ-2» έπειτα από παρατήρηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης κατά τον έλεγχο νομιμότητας της παραπάνω απόφασης
Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 14ο : Αλλαγή οφειλέτη στον Χρηματικό  Κατάλογο 0150/2006/2017.
Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 15ο : Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο. 
Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 16ο : Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων στον ΒΑΡΔΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 17ο : Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ.
Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 18ο : Λύση μισθωτικής σχέσης - Επιστροφή χρηματικής εγγύησης.
Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 182/2018 απόφασης της Ο.Ε. περί «Παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών για το χρονικό διάστημα τριών χρόνων του καταστήματος με επωνυμία «Γυροβολιές» της εταιρείας Μπαλίτσας Βάιος & Σια. 
Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 215/2018 απόφασης της Ο.Ε. περί «Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 218/2018 απόφασης της Ο.Ε. περί Καθορισμός θέσεων πρόσδεσης σκαφών στον λιμένα Ν. Επιβατών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση εκμίσθωσης της αίθουσας του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Μηχανιώνας που βρίσκεται στην Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη, στον  κ. Αριστείδη Χ. Φωκά Βουλευτή  Β΄ Θεσσαλονίκης, για την πραγματοποίηση ομιλίας/ενημέρωση με θέματα αγροτικά, επιχειρηματικά και νέων προγραμμάτων σχετικά με τα θέματα αυτά.»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 24ο :  «Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ Ν.ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ», στο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», με ΤΙΤΛΟ: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 25ο :  Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 48/2013 επικαιροποιημένης  μελέτης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ Ν.ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ», στο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», με ΤΙΤΛΟ: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 26ο :  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2018 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 27ο : Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (υπ’ αριθ. 221/2018 απόφαση Ο.Ε.) 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 28ο :  Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και αποδοχής της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ' αριθ. 67/2018 μελέτης, προϋπολογισμού 528.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για το έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΚΤΙΡΊΩΝ ΚΑΙ ΑΎΛΕΙΩΝ ΧΏΡΩΝ ΔΉΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΎ” στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Θερμαϊκού στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» του Υπουργείου Εσωτερικών .  
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Θερμαϊκού. 
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Θερμαϊκού. 
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 32ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 88/2018 Απόφασης του Δ. Σ. και λήψη νέας Απόφασης  Έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «Αποκατάσταση του Αλιευτικού Καταφυγίου Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού» (αριθ. μελ. 167/2016).
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 33ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 170/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και ανακύκλωσης κ.κ. Θ. Μπίρος και Θ. Παζαρόπουλος.

ΘΕΜΑ 34ο :  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού» για την ένταξή της στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων», με ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» και έγκριση Σχεδίου σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 35ο :  Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 1/2017 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο "Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού" στο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων», με ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης»,  ως Υποέργο της προτεινόμενης για χρηματοδότηση Πράξης με τίτλο «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 36ο :  Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 2/2017 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λειτουργία ΕΕΛ Οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων», με ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης»,  ως Υποέργο της προτεινόμενης για χρηματοδότηση Πράξης με τίτλο «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 37ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 225/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης σχεδίου 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 38ο :  Έγκριση τεχνικής περιγραφής, δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις: α) διοργάνωση Ημερίδας Φορολογίας & Τουριστικού Μάρκετινγκ, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2018, στην Περαία και β) εορτασμός για τη λήξη του κύκλου διαλέξεων 2017 – 2018 του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου Δήμου Θερμαϊκού, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2018, στην Περαία.                
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

 ΘΕΜΑ 39ο : Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στην αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία:  «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘’ΕΛΠΙΔΑ’’, για τα έτη 2018 & 2019».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 40 ο : Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Θερμαϊκού και Νομικών του Προσώπων για δύο (2) έτη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.829.012,40 €.
Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και ανακύκλωσης κ.κ. Θ. Μπίρος και Θ. Παζαρόπουλος.

ΘΕΜΑ 41ο : Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για διοργάνωση Ημερίδας τουριστικής προβολής – ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθεί εντός του 1ου δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2018 στην Περαία.  
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

1 σχόλιο: