Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη, πραγματοποιείται την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, ώρα 4 μ.μ., τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θερμαϊκού. Ο πίνακας θεμάτων έχει ως εξής:


 ΘΕΜΑ 1ο: : Καθορισμός χώρου για  Απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2014.
Εισηγητής: Πρόεδρος –κ. Σπύρος Αδαμίδης.. 
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή - διαγραφή από τέλη  πενταετούς ταφής - εκταφής των συγγενών της Βασιλικής Μαμούτη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος
ΘΕΜΑ 3ο:Απαλλαγή - διαγραφή από τέλη  πενταετούς ταφής - εκταφής των συγγενών του Γεωργίου Κοκλώνη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 4ο:Καθορισμός ανωτάτου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από τους δικαιούχους που κάνουν χρήση κινητής τηλεφωνίας, για το έτος 2015.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος
ΘΕΜΑ 5οΠαροχή κωδικών Internet Banking (only view).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος
ΘΕΜΑ 6ο: Επιστροφή χρηματικού ποσού στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο: Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Θερμαϊκού 2015»(αριθ. μελ. 12/2014).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου από τη γεώτρηση περιοχής Εκκλησίας Ν. Επιβατών στο Δημοτικό γήπεδο Ν. Επιβατών».  
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση Επιτροπής Περιπτέρων - Αναπηρικών Αυτοκινήτων Εισηγητής: Πρόεδρος - κ. Σπύρος Αδαμίδης.
ΘΕΜΑ 10ο: Ίδρυση και Λειτουργία «Εθελοντικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας Δήμου Θερμαϊκού» (Κοινωνικού Φροντιστηρίου). 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θ. Τζέκος.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Κανονισμού «Εθελοντικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας Δήμου Θερμαϊκού».
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θ. Τζέκος.
ΘΕΜΑ 12ο: Μείωση ενοικίου του σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Μηχανιώνας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θ. Τζέκος.
ΘΕΜΑ 13ο: Εκμίσθωση καταστήματος με παλαιά αριθ. 3/νέα αριθ. 8, εμβαδού 28,80 τ.μ. στο Ο.Τ. Γ.149 , εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής της Δ.Κ. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 14ο : Εκμίσθωση καταστήματος με παλαιά αριθ. 4/νέα αριθ. 7, εμβαδού 32,20 τ.μ. στο Ο.Τ. Γ.149 , εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής της Δ.Κ. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 15ο : Εκμίσθωση καταστήματος με παλαιά αριθ. 5/νέα αριθ. 6, εμβαδού 30,10 τ.μ. στο Ο.Τ. Γ.149 , εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής της Δ.Κ. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 16ο: Εκμίσθωση καταστήματος με παλαιά αριθ. 6/νέα αριθ. 5, εμβαδού 29,60 τ.μ. στο Ο.Τ. Γ.149 , εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής της Δ.Κ. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
ΘΕΜΑ 17ο:  Εκμίσθωση καταστήματος με παλαιά αριθ. 7/νέα αριθ. 4, εμβαδού 27,45 τ.μ. στο Ο.Τ. Γ.149 , εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής της Δ.Κ. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και έγκριση εξόδων κίνησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 19ο: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
ΘΕΜΑ 20ο: Νομιμοποίηση προβλήτας Αγίας Τριάδας.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου
ΘΕΜΑ 21ο: Νομιμοποίηση προβλήτας Περαίας.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου
ΘΕΜΑ 22ο:. Επικύρωση  έκπτωσης της εταιρίας “ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΑΛΗ Ο.Ε.” με διακριτικό τίτλο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ” αναδόχου του έργου “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ”
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 23ο:.Έγκριση υψομετρικής μελέτης στην οδό Γ.ΚΑΒΟΥΝΗ στην Ν. Κερασιά.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου