Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς

Ξεκινάει αύριο Πέμπτη 25 Ιουλίου η υποβολή των αιτήσεων από τους γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς  Σταθμούς της Περαίας (Παιδική Φωλιά και Θαλασσοπούλια) και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  Μηχανιώνας  και  Επανομής.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θερμαϊκού  (ΔΗΚΕΘ) συμμετέχοντας και τη σχολική χρονιά 2013-2014 στη δράση  «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής  ζωής» που υλοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε  και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ενημερώνει σχετικά για τους δικαιούχους και τα απαιτούμενα διοκαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι μητέρες που θα ενταχθούν στη εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή
γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή
δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.
Εξαιρούνται από την ένταξη οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2011 δεν μπορεί να ξεπερνούν τα 30.000€ για μητέρες  που έχουν έως 2 παιδιά, τα 35.000€ για μητέρες που έχουν 3 ή 4 παιδιά και τα 40.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και πάνω(στο εισόδημα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων).
Αναλυτικά τα δικαιολογητικά περιγράφονται στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ με αρ.πρωτ. 1360/19-6-2013 που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr
 Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr και www.eetaa1.gr/index1.html), της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr) και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr), από τις 25/7/2013 και σε έντυπη μορφή  στις δομές της ΔΗΚΕΘ.
 Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 25/7/2013 έως τις 2/8/2013 και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 2/8/2013 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή Εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier).

Βοήθεια στη συμπλήρωση των αιτήσεων από 25/7/2013-2/8/2013 θα παρέχεται στους Παιδικούς Σταθμούς και τα Κ.Δ.Α.Π. της ΔΗΚΕΘ στα παρακάτω σημεία:

Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού
Παιδικός Σταθμός «Παιδική Φωλιά»
(Δημοκρατίας 102, Περαία, τηλ.23920-22255, από τις 07:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ.)
Παιδικός Σταθμός «Τα θαλασσοπούλια»
(Δημοκρατίας 149, Περαία, τηλ.23920-26817, από τις 07:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ.)

Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) Μηχανιώνας  
(Μακεδονίας 22, Ν.Μηχανιώνα, τηλ.23920-35787, από τις 12:30 μ.μ. έως τις 20:30 μ.μ.)

Δημοτική Ενότητα  Επανομής
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) Επανομής  

(Αγ.Θεοδώρων 4, Επανομή, τηλ.23920-44214, από τις 12:30 μ.μ. έως τις 20:30 μ.μ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου