Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017

Διπλή συνεδρίαση του Δ.Σ. Θερμαϊκού την Τετάρτη

Διπλή και με σοβαρά θέματα, θα είναι η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού την προσεχή Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 4:00 μ.μ., καθώς σ’ αυτή θα συζητηθούν εκτός των άλλων ο προϋπολογισμός του δήμου Θερμαϊκού για το 2018, το Τεχνικό Πρόγραμμα, τα δημοτικά τέλη, τα τέλη κοιμητηρίων, η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου για ένα έτος, έναντι του εξωφρενικού ποσού των 362.913,28 ευρώ κ.α.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και των δύο συνεδριάσεων έχουν ως εξής:

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ.
ΘΕΜΑ 1ο :  Καθορισμός  αμοιβής του δικηγόρου κ.  Αναστασίου Γακίδη προκειμένου να καταθέσει προσφυγή για  τον Δήμο Θερμαϊκού στο Διοικητικό Εφετείο κατά της με αριθ. Πρωτ. 46082/12-07-2017 Απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που αφορά στην εξέταση της από 2-5-2017 αίτησης θεραπείας  της «Πρωτέας Α.Ε» για το έργο : «Κρασπέδωση- πλακόστρωση-ασφαλτόστρωση οδού Ανθέων (Σόλωνος –Μακαρίου &  Ρωμανού -  Μηδείας)»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός αμοιβής του κ. Γακίδη Αναστάσιου ως πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει προσφυγή για  τον Δήμο Θερμαϊκού στο Διοικητικό Εφετείο κατά της με αριθ. Πρωτ. 46258/17-07-2017  Απόφασης  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που αφορά στην εξέταση της από 2-5-2017 αίτησης θεραπείας  της «Πρωτέας Α.Ε» για το έργο : «Κρασπέδωση- πλακόστρωση-ασφαλτόστρωση οδού Σόλωνος (οδός Θες/νίκης-Θερμαϊκού)»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός αμοιβής του κ. Γακίδη Αναστάσιου ως πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει προσφυγή για  τον Δήμο Θερμαϊκού στο Διοικητικό Εφετείο κατά της με αριθ. Πρωτ. 46256+31803+29474/20-07-2017  Απόφασης  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που αφορά στην εξέταση της από 2-5-2017 αίτησης θεραπείας  της «Πρωτέας Α.Ε» για το έργο : «Κρασπέδωση- πλακόστρωση-ασφαλτόστρωση οδού Κιλελέρ (οδός Μαρτίου έως Κ.Α.Α.Υ)»  
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και Δήμου Θερμαϊκού για την υλοποίηση της μελέτης: «Μελέτη ανάπλασης της Επαρχιακής Οδού 27 Θεσσαλονίκης-Νέας Μηχανιώνας από την χ.θ.21+400 (είσοδος Περαίας) έως την χ.θ. 29+300 (είσοδος Κερασιάς) για την προσαρμογή των χαρακτηριστικών της οδού στην Πολεοδομική μελέτη του Δήμου Θερμαϊκού».       
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 5ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 195/2016 απόφασης του Δ.Σ. περί «παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δημοτικού καταστήματος  στην Τοπική Κοινότητα Ν. Κερασιάς για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μηχανιώνας».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 6ο : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας στη Δημοτική Ενότητα  Ν.Μηχανιώνας

ΘΕΜΑ 7ο : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας στη Δημοτική Ενότητα Επανομής.
Εισηγήτρια :. Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 9ο : Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Θερμαϊκού και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα Ο.Τ.Κ.Ζ., από ανάδοχη εταιρεία που θα προκύψει από φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης των προς εκποίηση οχημάτων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας - κ. Γεώργιος Φεστερίδης.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 546/2017 απόφασης της Ο.Ε. περί «Απαλλαγής - μείωσης από τα ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης - ελλιμενισμού, παραβολής και πρυμνοδέτησης των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών στο λιμένα Ν. Μηχανιώνα».
Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.

ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση  της υπ’ αριθ. 552/2017 απόφασης της Ο.Ε. περί «Καθορισμού Τελών Κοιμητηρίων».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση  της υπ’ αριθ. 570/2017 απόφασης της Ο.Ε. περί   «Καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή Τ.Α.Π. έτους 2018» .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση  της υπ’ αριθ. 571/2017 απόφασης της Ο.Ε. περί «Καθορισμού Τελών Συντελεστών Κοινοχρήστων χώρων».
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση  της υπ’ αριθ. 572/2017 απόφασης της Ο.Ε. περί «Καθορισμού τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το σταθμαρχείο Ο.Α.Σ.Θ. στη Δ.Κ. Ν. Μηχανιώνας».
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση  της υπ’ αριθ. 581/2017 απόφασης της Ο.Ε. περί «Ανάκλησης της υπ’ αριθ. 324/2017 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής - Λήψη νέας απόφασης περί επιβολής του Τέλους ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων για το έτος 2018, βάσει των διατάξεων του Ν. 4483/2017.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, Δήμου Θερμαϊκού έτους 2018.
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 560/2017 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά την  «Εισηγητική Έκθεση Γ΄ Τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 18ο   Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων στον Καραμάνη Βασίλειο του Αθανασίου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 19ο Διαγραφή ποσού από το Χ.Κ. 0159/2015 λόγω λανθασμένης βεβαίωσης ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 20ο :  Διαγραφή ποσού από το Χ.Κ. 0139/2014 λόγω μη ένταξης
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 21ο :  Διαγραφή του Χ.Κ. 0056/2015 λόγω διπλοχρέωσης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 22ο :  Διαγραφή ποσού από το Χ.Κ. 0046/2014 και επιστροφή ποσού λόγω μη ένταξης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 23ο Διαγραφή ποσού από το Χ.Κ. 0171/2015 λόγω μη ένταξης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση παύσης κυκλοφορίας τεσσάρων (4) μηχανημάτων έργου και επτά (7) τροχοφόρων οχημάτων
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.

ΘΕΜΑ 25ο Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο – VODAFON- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΘΕΜΑ 26ο :  Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο – COSMOTE A.E
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΘΕΜΑ 27ο :  Άρση διακοπής εργασιών και παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντηρήσεις – Μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Θερμαϊκού».
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 28ο Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Αποπεράτωση 9ου Νηπιαγωγείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού»,  μετά από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 23252/19-10-2017 υπογραφείσα σύμβαση.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 29ο : Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του Εθνικού Κτηματολογίου, γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ190030303017 με όμορο επηρεαζόμενο γεωτεμάχιο δημοτικής έκτασης με ΚΑΕΚ 190030304070 στην  Δ.Κ. Αγίας Τριάδας.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 30ο    Έγκριση υψομετρικής μελέτης , στο πρόσωπο του ΟΤ Γ181(αρ.134), μεταξύ των Κ284 και Κ285, επέκτασης πολεοδομικής μελέτης Ν. Μηχανιώνας.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 31ο   Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 428/2017 απόφασης του Δ. Σ. περί «16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΘΕΜΑ 32ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 33ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Θερμαϊκού (αριθ. Μελ. 68/2015)»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 34ο : α) Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», (β) Έγκριση Υλοποίησης της με αριθμό 3/2015 τροποποιημένης μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 362.913,28 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και (γ) έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της.
Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – κ.κ. Θ. Μπίρος και Θ. Παζαρόπουλος.
         
ΘΕΜΑ 35ο : Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.
Εισηγητής  : Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ .- κ. Γραμματάς Χάκης

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΩΡΑ 7:00 Μ.Μ.
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση  Πίνακα Μηνιαίας Στοχοθεσίας (5.Α.) για τον προϋπολογισμό του Δήμου Θερμαϊκού έτους 2018.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.