Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017

Καταγγελίες στην Αποκεντρωμένη ως «φωτογραφικού» του διαγωνισμού του δήμου Θερμαϊκού για τους LED

Ως «φωτογραφικούς», που παραβιάζουν τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου, καταγγέλουν μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας τους όρους του διαγωνισμού των 3.500.000 ευρώ του δήμου Θερμαϊκού για την προμήθεια λαμπτήρων LED και με προσφυγή τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, ζητούν τη ματαίωση του διαγωνισμού.

Η προσφυγή, έγινε και ενόψει του γεγονότος ότι στις 30.10.2017, ήταν η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, ενώ αύριο Παρασκευή  03.11.2017, είναι η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών «με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πραγματικές καταστάσεις που δύσκολα μπορούν να ανατραπούν», όπως δηλώνουν.
Οι προσφεύγοντες, που απειλούν με καταγγελίες στην ελληνική δικαιοσύνη και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, υποστηρίζουν ότι οι όροι του διαγωνισμού, όπως διατυπώθηκαν από το δήμο Θερμαϊκού «δεν συνάδουν προς τον χαρακτήρα του διαγωνισμού ως διαγωνισμός προμήθειας, αντίθετα παρίστανται αδικαιολόγητοι και απόλυτα ασύνδετοι και δυσανάλογοι με το αντικείμενο της διακηρυχθείσας προμήθειας. Επομένως η επιλογή του αναθέτοντος φορέα να αξιώσει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό φορέων που πληρούν αυτές τις δυσανάλογες προϋποθέσεις θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως φωτογραφική και μη εύλογη που περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό».
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην προσφυγή, ο καθορισμός ως βασικού όρου του διαγωνισμού που απαιτεί αδικαιολόγητα κάθε υποψήφιος να διαθέτει σωρευτικά μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρία προηγούμενα έτη (ήτοι 2014, 2015, 2016) μεγαλύτερο ή ίσο από 3.500.000,00€, «περιορίζει την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού και  αποστερεί από σειρά εταιριών του δικαιώματος συμμετοχής». Ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τον όρο ότι η πιστοληπτική ικανότητα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% του ύψους του ποσού του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ), καθώς «είναι άλλη μια απαίτηση υπερβολική που λειτουργεί αποτρεπτικά, σε συνδυασμό με την γενικότερη οικονομική κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας».
Κάτι ακόμη που σημειώνουν οι καταγγέλοντες, είναι ότι οι τεθείσες απαιτήσεις υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της σύμβασης και δεν είναι συνδεδεμένες και ανάλογες προς το αντικείμενο της.

Ενόψει όλων αυτών, που παραβιάζουν σαφώς τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου, οι προσφεύγοντες μηχανικοί ζητούν να εξεταστεί η αναφορά τους και να διακοπεί με σχετική απόφαση της Αποκεντρωμένης η διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.   

Διαβάστε σχετικά:
http://farosthermaikou.blogspot.gr/2017/05/3632828-led.html
http://farosthermaikou.blogspot.gr/2017/10/led.html
http://farosthermaikou.blogspot.gr/2017/07/blog-post_11.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.