Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

H μελέτη για την αποκατάσταση του ρέματος της Νέας Μηχανιώνας που παραμένει στο "ψυγείο" της ΠΚΜ εδώ και 14 μήνες

Το ρέμα που έπνιξε τη Ν.Μηχανιώνα τον περσινό Σεπτέμβριο και το έργο της
αποκατάστασής του έγινε μπαλάκι από τη γραφειοκρατία της Π.Κ.Μ.
Εξασφαλίσαμε και παρουσιάζουμε στη συνέχεια την Τεχνική Περιγραφή του σημαντικού για το δήμο Θερμαϊκού, έργου διευθέτησης του χειμάρρου της Νέας Μηχανιώνας και αποκατάστασης των καταστροφών που προκάλεσε στις μεγάλες πλημμύρες της 6ης προς 7η Σεπτεμβρίου 2016.  Ένα έργο, προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ, που ενώ έπρεπε να είχε εκτελεστεί την επομένη, κυριολεκτικά, της θεομηνίας, καθυστερεί εξοργιστικά με αποκλειστική ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρά το γεγονός ότι εδώ και μήνες της έχει αποσταλεί από το υπουργείο Ανάπτυξης, το ποσό των 15.500.000 γι’ αυτό αλλά και άλλα έργα που είναι άκρως αναγκαία για την περιοχή.

Η σχετική μελέτη, που τη δίνουμε στη δημοσιότητα λόγω του εξαιρετικού ενδιαφέροντος την οποία παρουσιάζει, περιγράφει αναλυτικά τις ζημιές που προκλήθηκαν στη Νέα Μηχανιώνα από το συγκεκριμένο χείμαρρο, αλλά και τα έργα αποκατάστασης που πρόκειται να εκτελεστούν.
Σημειώνεται ότι το έργο αυτό εδώ και 14 μήνες καθυστερεί, καθώς η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πελαγοδρομεί για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Και η επιλογή της, να προχωρήσει η υλοποίηση όχι με δημόσιο διαγωνισμό, αλλά με επιλεκτική διαπραγμάτευση, δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για την απόρριψη της διαδικασίας από τον Επίτροπο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Γεγονός που θα σημάνει νέες μεγάλες καθυστερήσεις και παραπομπή του θέματος στις … καλένδες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ
            Στις 6 προς 7 Σεπτεμβρίου 2016 κατακλυσμιαία βροχόπτωση προκάλεσε έντονα προβλήματα στην περιοχή της Νέας Μηχανιώνας. Ειδικότερα υπερχείλισαν τα ρέματα, οι αγωγοί όμβριων δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τον όγκο νερού με αποτέλεσμα, μαζί με τα φερτά υλικά να προκληθούν εκτεταμένες καταστροφές τόσο στους αγωγούς, σε πρανή του ρέματος, αλλά και στο σημείο εκβολής τους επί της παραλίας της Νέας Μηχανίωνας, στη θέση Ρετσέλη, όπου παρασύρθηκε μεγάλος όγκος του παραλιακού μετώπου μεταβάλλοντας την γραμμή αιγιαλού και καταστρέφοντας τις υποδομές που υπήρχαν εκεί.     
            Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι τα απαιτούμενα έργα  αποκατάστασης από τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν περιοχή  και οδήγησαν στην κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη με απόφαση  Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (Αρ. Πρωτ.: 6346 /7-9-2016  ΑΔΑ :ΩΨΒΜ465ΦΘΕ-8ΕΟ). Ειδικότερα αφορά έργα στο παραλιακό μέτωπο της Δ.Ε. Ν. Μηχανιώνας ή έργα τα οποία το επηρεάζουν, τα οποία έχουν υποστεί καταστροφές από τις πλημμύρες και πρέπει να αποκατασταθούν για να επιτελέσουν με ασφάλεια τον σκοπό τους. Οι καταστροφές έγιναν από την υπερχείλιση του κυρίως χειμάρρου της Ν. Μηχανιώνας  και συγκεκριμένα στα σημεία :

Θέση 1 : Στην περιοχή των κοιμητηρίων Νέας Κερασιάς
            Συντεταγμένες ΕΓΣΑ : x = 403.608   y = 4.480.593
Στην Επαρχιακή  οδό  Θεσσαλονίκης Ν. Μηχανιώνας, κοντά στα κοιμητήρια Ν. Κερασιάς,   μισγάγγεια  διοχετεύει τα ύδατα της μέσα από υπόγειο  αγωγό,  ο οποίος διέρχεται κάτω από την Επαρχιακή οδό (την διασχίζει), σε κλάδο του κυρίως χειμάρρου. Ο κλάδος συμβάλει στον κυρίως
χείμαρρο της Μηχανιώνας σε απόσταση 80 μ.  από την Επαρχιακή Οδό.
Με τις πλημμύρες καταστράφηκε το έργο εξόδου από τον υπόγειο αγωγό, έχει υποχωρήσει  το έδαφος με αποτέλεσμα να καταστραφεί το πεζοδρόμιο και οι σωληνώσεις δικτύων που διέρχονταν από αυτό, και   χρήζει αντιστήριξης το πρανές της οδού.
Θέση 2 : Πριν την είσοδο του κυρίως χειμάρρου σε πλακοσκεπή αγωγό, στην διασταύρωση των οδών Κανάρη και Κ. Βάρναλη  (Συντεταγμένες  ΕΓΣΑ : x = 403.137   y = 4.480.038), η ορμή των υδάτων είχε σαν αποτέλεσμα την υπερχείλιση και καταστροφική πορεία της πλημμύρας δια μεσω κατοικημένων περιοχών.
Θέση 3 : Ανάμεσα των ΟΤ. Γ14 (Κ.Χ.) και Ο.Τ. Γ3, απέναντι από το Ο.Τ. 1Α (όπου υπάρχει  εγκατάσταση πρατηρίου υγρών καυσίμων), επί της οδού Πολυτεχνείου. Τα υπερχειλίζοντα ύδατα έφτασαν με ορμή και παρέσυραν εδάφη που κάλυπταν την υψομετρική διαφορά μεταξύ της οδού Πολυτεχνείου και του παραλιακού χώρου αναψυχής, καταστρέφοντας το πεζοδρόμιο και αφήνοντας χωρίς επαρκή αντιστήριξη το κατάστρωμα της οδού που αποτελεί την κύρια είσοδο στην περιοχή.
Θέση 4 : Στην συμβολή της οδού Κανάρη με την οδό Πολυτεχνείου, όπου ο πλακοσκεπής αγωγός αλλάζει  πορεία και περνάει κάτω από το χώρο αναψυχής πριν εκβάλλει στην θάλασσα, είχαμε υπερχείληση υδάτων και καταστροφή της κατασκευής κάλυψης του σημείου συμβολής.
Θέση 5 : Στο παραλιακό μέτωπο  η περιπατητική διαδρομή , η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Πολυτεχνείου στα βόρεια, Πανόρμου στα ανατολικά, τον αιγιαλό στα νότια και το δημοτικό χώρο στάθμευσης στα δυτικά, έχει υποστεί καθιζήσεις, κατολισθήσεις χωμάτων, καταστροφή τεχνικών. Πρόκειται για το σημείο από όπου υπερχείλισε ο πλακοσκεπής αγωγός κατά την έξοδό του στη θάλασσα. Οι χώροι σήμερα είτε υπολειτουργούν είτε παραμένουν αναξιοποίητοι μετά τις καταστροφές. Κρίνεται σκόπιμη η  ανακατασκευή και συμπλήρωση των εγκαταστάσεων που υπάρχουν, τόσο για την ασφάλεια όσο και για την λειτουργία του χώρου.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α. Στην ΘΕΣΗ 1 (στο ύψος των αγροτ. 154, 155, 159, 160 Διανομής 1931 Εμβόλου Θεσ/νικης).
Απομάκρυνση κατεστραμμένου τεχνικού από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Κατασκευή οχετού 5x3 από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλάτος 2 μέτρα για την αποκατάσταση  πεζοδρομίου, επισκευή κατεστραμμένων σωληνώσεων  διέλευσης δικτύων, και προσθήκη κιγκλιδωμάτων ασφαλείας σε οδό.
Κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα, έργων εξόδου από τεχνικό, για την  αντιστήριξη πλευρικών πρανών οδού .
Κατασκευή  επιχώματος και αντιστήριξη με συρματοκιβώτια του πρανούς της οδού κάτω από το τμήμα του οχετού.
Καθαρισμός και επισκευή – επέκταση  υπόγειου  αγωγού.
Στην ανάντι πλευρά, στην είσοδο του υπόγειου αγωγού κάτω από την Επαρχιακή Οδό, θα γίνει εκσκαφή  και επένδυση με γεωυφάσματα και λιθορριπή για την συγκράτηση φερτών που δυσχεραίνουν την αποστράγγιση προς τον υπόγειο αγωγό. 
 Β. Στην ΘΕΣΗ 2 
Στο κύριο ρέμα έχουμε σημεία επέμβασης που αφορούν την αποκατάσταση  του πυθμένα του χειμάρρου με κλίσεις ομαλές για την διευθέτηση της ροής των υδάτων, πριν την είσοδο στην εγκιβωτισμένη όδευση. Απαιτούνται εκσκαφές, έλεγχος υψομέτρων και αποκατάσταση ομαλών κλίσεων εδαφών με αντιστήριξη από συρματοκιβώτια   κατά πλάτος του χειμάρρου, σε επιλεγμένες θέσεις : σε θέση Θ1 και Θ2 , 100  και 200 μέτρα αντίστοιχα, (Συντεταγμένες ΕΓΣΑ : Θ1 x=403.227   y=4.480.100 , Θ2 x=403.311   y=4.480.166 πριν την είσοδο του χειμάρρου στον εγκιβωτισμένη όδευση με πλακοσκεπή αγωγό. Έλεγχος κλίσεων με τοπογραφική αποτύπωση, πριν και μετά την αποκατάσταση. Ο πλακοσκεπής αγωγός έχει καλυφθεί με φερτά και απαιτείται καθαρισμός ο οποίος δεν αποτελεί τμήμα της παρούσας μελέτης έργου.
 Γ. Στην ΘΕΣΗ 3
Κατασκευή  αναχωματικού τοιχείου  από οπλισμένο σκυρόδεμα παράλληλα και κάθετα με την οδό για την αντιστήριξη εδαφών από την διάβρωση εξαιτίας ομβρίων υδάτων. Το αναχωματικό τοιχείο κατασκευάζεται στην πορεία που ακολούθησαν τα υπερχειλίζοντα ύδατα του πλακοσκεπούς αγωγού κατά τη διάρκεια των πλημμυρών. Επίχωση και επανακατασκευή του πεζοδρομίου το οποίο καταστράφηκε. Τοποθέτηση κιγκλιδώματος ασφαλείας. Το τοιχείο κάθετα με την οδό Πολυτεχνείου θα ακολουθεί τις κλίσεις εδάφους, με απομειούμενο ύψος.
 Δ. Στην ΘΕΣΗ 4
Στο σημείο αλλαγής πορείας πλακοσκεπούς, υπάρχει άνοιγμα και είναι επισκέψιμος ο αγωγός. Η επικάλυψη του ανοίγματος καταστράφηκε και απαιτείται κατασκευή νέας με προδιαγραφές ασφάλειας. Από το σημείο αλλαγής πορείας του αγωγού και για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του μέχρι την εκβολή, είναι αναγκαία η επίβλεψη των καθαρισμών και η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του αγωγού.
Ε. Στην ΘΕΣΗ 5
Στο παραλιακό μέτωπο, η περιοχή η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Πολυτεχνείου στα βόρεια, Πανόρμου στα ανατολικά, τον αιγιαλό στα νότια και το δημοτικό χώρο στάθμευσης στα δυτικά, είναι χώρος αναψυχής με εγκαταστάσεις και υποδομές οι οποίες σήμερα είτε υπολειτουργούν είτε παραμένουν αναξιοποίητες μετά τις καταστροφές. Για την ασφάλεια και την λειτουργία του χώρου θα πρέπει:
·         Να ανακατασκευασθεί το κατεστραμμένο τεχνικό έργο εξόδου του πλακοσκεπούς αγωγού στην εκβολή του στη θάλασσα, με κατασκευή εκ νέου ανοικτού αγωγού μήκους 12 μ., με    κατάλληλη υπόβαση, εντός της ζώνης παραλίας.

Συνοδευτικά, να ανακατασκευασθούν στοιχεία διαμόρφωσης της περιοχής, καθώς αυτή αποτελεί σημείο υψηλής επισκεψιμότητας από τους πολίτες, σαν χώρος αναψυχής. Γι αυτό θα ανακατασκευασθεί :
  • Πλακόστρωση, μετά από καθαίρεση τμημάτων από τις υφιστάμενες κατεστραμμένες πλακοστρώσεις - κρασπεδα και ανακατασκευή όπου απαιτείται, με υλικά ανάλογα των υφισταμένων, ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση - συνέχεια της περιπατητικής διαδρομής  από την οδό Πανόρμου, παράλληλα με τη γραμμή αιγιαλού, γύρω από την σκηνή του θεάτρου, διαμέσου του πλακοσκεπους αγωγού, μέχρι το χώρο στάθμευσης, ακολουθώντας τη φυσική κλίση του εδάφους.
  • Η  οδοποιία στο δρόμο κυκλοφορίας και στο χώρο στάθμευσης
  • το δίκτυο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για το φωτισμό και συμπλήρωση δικτύου ομβρίων σε σημεία με σχάρες απαγωγής και σωλήνες.
  • το συστήμα άρδευσης των χώρων πρασίνου.
  • Η πλακόστρωση και η διαμόρφωση εισόδου του υπάρχοντος υπαίθριου θεάτρου με επέκταση των κερκίδων της βορειοδυτικης πλευράς, και του χώρου της υπερυψωμένη σκηνής  και  βοηθητικών εγκαταστάσεων.
  • Οι επαναχρωματισμοί  επιφανειών από   στοιχεία σκυροδέματος.

3. ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Οι υπό εκτέλεση προβλεπόμενες εργασίες αφορούν σε υφιστάμενα έργα και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις. Ως πηγή λήψεις υλικών αμμοχάλικου ή εδαφικών υλικών,  έχει υπολογισθεί λατομείο σε μέγιστη απόσταση 30 χιλιομέτρων. 
Ο χώρος απόθεσης υλικών καθαίρεσης   έχει υπολογισθεί σε μέγιστη απόσταση 30 χιλιομέτρων.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΟ αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός Α' β
Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός  Α' β


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.