Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Συνεδριάζει την Πέμπτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού


Με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη και μία ερώτηση από τον επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αυτοδιοίκηση» κ. Γρηγόρη Παραδείση για τη διαδικασία διανομής πατάτας και ρυζιού στο Δήμο, συνεδριάζει αύριο Πέμπτη στις 7 μμ το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θερμαϊκού. 
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Επιβατών (οδός Λογοθέτη 1) και θα μεταδοθεί ζωντανά στο web-radio στην διεύθυνση http://www.serverroom.us/radio/269213

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το δημοτικό συμβούλιο είναι τα ακόλουθα:
1.            Έγκριση της υπ΄αρ.17/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην έγκριση του Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης οικ. έτους 2010 της ΔΚΕΜ. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
2.            Έγκριση της υπ΄αρ.18/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην έγκριση έκθεσης πεπραγμένων οικ. έτους 2010 της ΔΚΕΜ.Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
3.            Έγκριση της υπ΄αρ.28/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού «ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ». Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
4.            Έγκριση της υπ΄αρ.29/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Μηχανιώνας. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.
5.            Έγκριση της υπ΄αρ.30/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ Μηχανιώνας. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
6.            Έγκριση της υπ΄αρ.35/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ Επανομής. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
7.            Έγκριση της υπ΄αρ.14/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2012-Διάθεση πιστώσεων. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
8.            Ορισμός ελεγκτών Λογιστών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Επανομής για τη χρήση 1/1/2011-26/6/2011. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.   
9.            Έγκριση της υπ΄αρ.27/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού «ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΛΙΑ».  Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.  
10.         Σύμβαση προσωρινής παραχώρησης (χρησιδανείου) εξοπλισμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (τριών τρακτόρων και ημιρυμουλκούμενων απορριμματοκιβωτίων με ενσωματωμένη πρέσα. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
11.         Έγκριση της υπ΄αρ.04/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση Ειδικής Περιβαλλοντικής μελέτης για τη θάλασσα Αγγελοχωρίου Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
12.         Έγκριση της υπ΄αρ.05/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην ανάκληση της υπ΄αρ.2/2011 Απόφασης ΔΣ, για τη μεταφορά της Πρότυπης Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση & ενοποίηση κοινό-χρηστων χώρων & κοινωφελών εγκαταστάσεων στα Κ.Χ.101-109 και 42Τ ΤΔ Περαίας-Σύνδεση με το θαλάσσιο μέτωπο. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
13.         Αναθεώρηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) - κατηγορίας: Παιδικοί Σταθμοί - της ΔΗΚΕΘ (πρώην ΔΕΤΑΘ). Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
14.         Μείωση συμβατικού ποσού των υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
15.         Εργαστήρια ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε λειτουργούς του Δήμου στα πλαίσια του έργου «Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής-Energynet». Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης 
16.         Ίδρυση και λειτουργία Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στη Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης. 
17.         Παραχώρηση 4ου Νηπιαγωγείου Επανομής για τη λειτουργία προ-γράμματος Κ.Δ.Α.Π. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. . Ι. Βασιλειάδης. 
18.         Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
19.         Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Ζ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
20.         Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Ζ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
21.         Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
22.         Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
23.         Έγκριση της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του έργου «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα πληροφόρησης πολιτών για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς». Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
24.         Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού, του ΝΠΔΔ-ΔΗΠΠΑΚΥΘ και της ΔΗΚΕΘ, για την πράξη «Εκτέλεση εργασιών για τη λειτουργία, οργάνωση, υποστήριξη και βελτίωση δράσεων και προγραμμάτων του Παιδικού Σταθμού Μηχανιώνας του ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Αλεξανδρής. 
25.         Έγκριση υλοποίησης της υπ΄αρ.9/2012 μελέτης με τίτλο «Πλακόστρωση οδών Ανθέων – Δημοκρατίας - Φιλίππου», προϋπολογισμού 149.000,65 €. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
26.         Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
27.         Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
28.         Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
29.         Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
30.         Παραχώρηση χρήσης αιθουσών εντός του Δημαράκειου Κληροδοτήματος, για τη συνέχιση λειτουργίας του «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Μηχανιώνας» της ΔΗΚΕΘ. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.