Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

Τώρα και κατασχέσεις μισθών-συντάξεων


Στην κατάσχεση του 25% του μισθού, της σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου βοηθήματος μπορεί να προχωρήσει το Δημόσιο για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών. Επίσης, εάν το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος, από κάθε αιτία συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων η προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ, τότε μπορεί να ασκηθεί και ποινική δίωξη κατά του οφειλέτη.

Αυτά επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, στο εγχειρίδιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και το οποίο περιλαμβάνει τα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών για θέματα φορολογίας κεφαλαίου, ΚΒΣ είσπραξης δημοσίων εσόδων και φυσικά τις απαντήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.
Ειδικότερα, όσον αφορά στα ληξιπρόθεσμα χρέη, υπογραμμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 1.000 ευρώ, μηνιαίως.
Αν όμως ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης που ο οφειλέτης λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι 6.11.2008 σε βάρος οφειλετών αίρονται ή περιορίζονται κατά περίπτωση έπειτα από αίτηση του οφειλέτη, στην οποία επισυνάπτονται τα απαραίτητα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει το συνολικό ύψος των αποδοχών ή συντάξεων.
Σε κάθε περίπτωση πάντως για την είσπραξη ληξιπροθέσμων χρεών που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, τα μέτρα που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ και είναι:
α) κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων γενικώς κυριότητας του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.
β) κατάσχεση ακινήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.