Τρίτη 22 Μαΐου 2012

Με 55 μόνο (!) θέματα η συνεδρίαση του Δ.Σ. Θερμαϊκού


Με 55 (!!) θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα Τρίτη, στις 8:00 μμ το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. Τώρα βέβαια, ένας Θεός ξέρει πως θα καταφέρουν οι δημοτικοί σύμβουλοι να συζητήσουν όλα τα θέματα, τη στιγμή που μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και αρκετά σοβαρά, όπως η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012, η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στη Μηχανιώνα, η συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων, η μεταφορά των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος 2012-2013, η περιβαλλοντολογική μελέτη για την προστατευόμενο περιοχή Natura της Επανομής κ.α.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1.    Απευθείας ανάθεση καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
2.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
3.    Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ.9921/11-04-2012 ένστασης της εταιρείας «Α. Κωνσταντινίδης - Α. Καπέτας Τ.Α.Ε.», αναδόχου του έργου «15-θέσιο Λύκειο Ν.Επιβατών», κατά της αρ.πρωτ.9463/09-04-2012 Ειδικής Διαταγής της Τεχνικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση ελαττωμάτων ή τις περικοπές στην δαπάνη των εργασιών του. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ . Ι. Βογιατζής.
4.    Γνωμοδότηση για παραχώρηση  θαλάσσιας έκτασης για δοκιμαστική εγκατάσταση θυννείου στην περιοχή της Αγ.Τριάδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ . Λαζαρίδης.
5.    Έγκριση της υπ΄αρ. 123/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην «Εισηγητική Έκθεση Α΄ Τριμήνου του έτους 2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
6.    Έγκριση της υπ΄αρ. 43/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού λειτουργίας ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ της ΔΗΚΕΘ. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.
7.    Έγκριση της υπ΄αρ. 44/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού Μηχανιώνας - Έγκριση όρων δημοπρασίας. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.
8.    Τροποποίηση της υπ΄αρ. 37/2012 απόφασης ΔΣ, που αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα. Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
9.    Έγκριση της υπ΄αρ. 9/2012 απόφασης ΔΣ της «Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη», που αφορά στην κατάρτιση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ. Εισηγήτρια: Δημ. Σύμβουλος κ. Α. Φερβελή.
10. Έγκριση της υπ΄αρ. 10/2012 απόφασης ΔΣ της «Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη», που αφορά στην έγκριση Απολογισμού έτους 2011 του ΝΠΔΔ. Εισηγήτρια: Δημ. Σύμβουλος κ. Α. Φερβελή.
11. Έγκριση εκτέλεσης της υπ΄αρ. 02/2012 μελέτης του Γραφείου Προγραμματισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης  των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
12. Αποδοχή και Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
13. Τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012, για δημιουργία κωδικού με τίτλο «Προμήθεια Η/Μ  εξοπλισμού για τη συντήρηση των σιντριβανιών Ν. Μηχανιώνας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ . Ι.  Βογιατζής.
14. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης σε εθελοντικές ομάδες και Συλλόγους του Δήμου Θερμαϊκού.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
15. Καταβολή επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, εκ των εσόδων από τα παράβολα, για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
16. Επιστροφή χρηματικού ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος σε αλλοδαπούς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
17. Διαγραφή ποσού από οφειλέτη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
18. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο. Εισηγη-τής:Αντιδήμαρχος  κ. Κ. Κούτουκας.
19. Επιστροφή χρηματικού ποσού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
20. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ. Ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
21. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
22. Έγκριση της υπ΄αρ. 75/2012 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην έγκριση Απολογισμού του Κέντρου Αθλητισμού Δήμου Θερμαϊκού, έτους 2011. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας.
23. Έγκριση της υπ΄αρ. 76/2012 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην έγκριση Απολογισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θερμαϊκού, έτους 2011. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας.
24. Έγκριση της υπ΄αρ. 77/2012 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην έγκριση Απολογισμού του ΚΑΠΗ ΠΕΡΑΙΑΣ Δήμου Θερμαϊκού, έτους 2011. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας.
25. Έγκριση της υπ΄αρ. 78/2012 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην έγκριση Απολογισμού του ΚΑΠΗ Ν.ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δήμου Θερμαϊκού, έτους 2011. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας.
26. Έγκριση της υπ΄αρ. 79/2012 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην έγκριση Απολογισμού του ΚΑΠΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ Δήμου Θερμαϊκού, έτους 2011. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας.
27. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Γ. Γραμματέα στο Καρπενήσι και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
28. Έγκριση 1ης παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θερμαϊκού», με ανάδοχο την ομόρρυθμο εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΑΛΗ» ή με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
29. Τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012, Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.  Βογιατζής.
30. Έγκριση μελέτης «Καθαρισμός και αισθητική αναβάθμιση του κληροτεμαχίου 1158α στην περιοχή «Τσαϊρια» της Δ. Κ. Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
31. Παραλαβή πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ανακατασκευή υφισταμένου δρόμου σύνδεσης Ν. Μηχανιώνας Πλαγιαρίου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
32. Σύνταξη ιδιωτικής μελέτης υπαλλήλου του Δήμου, σχετικά με τις διατάξεις του Ν.4014/2011 «Περί αυθαιρέτων κατασκευών». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.  Βογιατζής.
33. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην ΤΕΘ Α.Ε. για τη διοργάνωση ναυτικής έκθεσης, με στόχο την ανάδειξη της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μηχανιώνας και την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
34. Έγκριση της υπ΄αρ. 8/2012 απόφασης Ποιότητας Ζωής, που αφορά προσφυγή με αίτημα την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. Γ241 της Δ. Κ. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
35. Έγκριση της υπ΄αρ. 9/2012 απόφασης Ποιότητας Ζωής, που αφορά τον καθαρισμό δένδρων του δημοτικού οικοπέδου Καβούνη στη Δ. Κ. Ν. Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
36. Έγκριση της υπ΄αρ. 10/2012 απόφασης Ποιότητας Ζωής, που αφορά  τις διαγραμμίσεις διάβασης πεζών στην Τ. Κ. Κερασιάς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.  Βογιατζής.
37. Έγκριση της υπ΄αρ. 11/2012 απόφασης Ποιότητας Ζωής, που αφορά  στη χορήγηση καλαθοφόρου στην Δ. Κ. Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
38. Έγκριση της υπ΄αρ. 12/2012 απόφασης Ποιότητας Ζωής, που αφορά στις ανταλλαγές οικοπέδων στην Τ. Κ. Αγγελοχωρίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
39. Έγκριση της υπ΄αρ. 15/2012 απόφασης Ποιότητας Ζωής, που αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις-σήμανση 2ου Δημοτικού Περαίας, 2ου Νηπιαγωγείου Περαίας & 2ου Λυκείου Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.  Βογιατζής.
40. Έγκριση της υπ΄αρ. 16/2012 απόφασης Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τοποθέτηση στύλου οριοθέτησης επί της οδού Μηδείας 35, στη Δ. Κ. Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
41. Έγκριση της υπ΄αρ. 17/2012 απόφασης Ποιότητας Ζωής, που αφορά  στην κοπή δένδρου εντός ιδιόκτητου οικοπέδου στην Δ. Κ. Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.  Βογιατζής.
42. Έγκριση της υπ΄αρ. 18/2012 απόφασης Ποιότητας Ζωής, που αφορά στις προδιαγραφές-Περιεχόμενα της μελέτης «Ειδική περιβαλλοντική μελέτη Προστατευόμενης περιοχής Επανομής  (GR 12200011) Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.  Βογιατζής.
43. Έγκριση της υπ΄αρ. 20/2012 απόφασης Ποιότητας Ζωής, που αφορά  στην άρνηση τοποθέτησης νέων εγκαταστάσεων κεραιών τηλεφωνίας στα όρια της Δ. Κ. Ν. Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
44. Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-σης Δήμου Θερμαϊκού, για το σχολικό έτος 2012-2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
45. Διάθεση πίστωσης για μίσθωση αίθουσας για το 1ο Τοπικό Φόρουμ για την ενέργεια του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.  Βογιατζής.
46. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Καθαιρέσεις κρασπέδων και λοιπές καθαιρέσεις στην οδό Μηδείας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
47. Έγκριση απολογισμών Α/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής 2010-2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
48. Έγκριση απολογισμών Β/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής 2010-2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
49. Ανάκληση της υπ΄αρ.84/2012 απόφασης ΔΣ, που αφορά στην έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 339 δημ. Αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Δ. Κ. Μηχανιώνας.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
50. Ανάκληση της υπ΄αρ.482/2011 απόφασης ΔΣ, που αφορά στην έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 321 δημ. Αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ. Κ. Μεσημερίου.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
51. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης από υπόλοιπα τιμολογηθέτων, οικ. έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
52. Κατανομή ποσού 8.000,00 € στις Σχολικές Επιτροπές, για κάλυψη αναγκών επισκευής και συντήρησης των σχολικών μονάδων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
53. Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής για τη μελέτη «Τοπογραφική Αποτύπωση παραλιακής οδού Κουντουριώτη Νέων Επιβατών μεταξύ των Ο.Τ. 34 και Ο.Τ. 51. Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
54. Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου με δημοπρασία στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, στη Δ. Κ. Ν. Μηχανιώνας Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Κούτουκας.
55. Υποβολή του υπ΄αρ.1/2012 πρακτικού Δημόσιας Συνεδρίασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Κ.Κούτουκας.   

Η συνεδρίαση του ΔΣ θα μεταδοθεί ζωντανά στο web-radio στην διεύθυνση http://www.serverroom.us/radio/277062

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.