Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Με 23 θέματα συνέρχεται σήμερα το Δ.Σ. Καλαμαριάς

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 24 Ιουλίου και ώρα 9 μμ το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς έχοντας 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση θα γίνει στον καθιερωμένο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
-ΘΕΜΑ 1ο:. Σχέδιο Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
                 Εισηγητής: Δήμαρχος Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 2ο:. Έγκριση για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τη Μικρασιατική καταστροφή και δέσμευση συνολικής πίστωσης ποσού 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των ασφαλιστικών εισφορών), για την υλοποίησή της.
.                   Εισηγητής: Δήμαρχος Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 93/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ρύθμιση του κενωθέντος περιπτέρου  επί της οδού Παπακυρίτση & Χειμωνίδου 6.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Π. Θεοδοσιάδης
 ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 94/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 20624/06.06.2017 αίτησης του κ. Α. Ιορδανίδη για χορήγηση άδειας παραχώρησης χώρου επί του οδοστρώματος.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 5ο: Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 95/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 22507/19.06.2017 αίτησης του κ. Π. Σαμαρά για χορήγηση άδειας παραχώρησης χώρου επί του οδοστρώματος.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Π. Θεοδοσιάδης
 ΘΕΜΑ 6ο: Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 96/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά έγκριση της Μελέτης: «Αναθεώρηση Ρυμοτομικών σχεδίων σε εφαρμογή του νέου Γ.Π.Σ. (Φ.Ε.Κ. 3 Α.Α.Π./15-1-2015)» [Aριθ. Μελέτης: 93/2015].
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Π. Θεοδοσιάδης
 ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων τύπων καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων του Δήμου Καλαμαριάς και των νομικών προσώπων του, καθώς και προμήθειας λιπαντικών για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, συνολικού ποσού 819.296,51 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και δικαιώματος προαίρεσης 10% στα καύσιμα).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 8ο: Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη του Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 14 & 15 Αυγούστου 2017
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη του Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 5 & 6 Αυγούστου 2017
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ10ο: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την προμήθεια για την προμήθεια μηχανογραφικού και δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς . Κατακύρωση αποτελέσματος
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ11ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των προγραμμάτων σίτισης απόρων και κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου, της λειτουργίας των δομών των  νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου και των νομικών του προσώπων για το έτος 2018, ποσού -786.484,52 -  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ12ο:  Διαγραφή οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο 550/2017, που αφορά κλήσεις ΚΟΚ έτους 2007. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ13ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00€ για την επιχορήγηση  Πολιτιστικού Σωματείου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ14ο: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ   TO ΕΡΓΟ:    «Εκσυγχρονισμός τριών παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμαριάς,  επί των οδών Αντιγόνης, Καισαρείας και εντός του πάρκου Μάνου Κατράκη»” , προϋπολογισμού  100.117,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. -  κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ15ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2017 μελέτης του έργου:«Αποκατάσταση χώρων 
                  υγιεινής  σε σχολικές μονάδες». Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. -  κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ16ο:Πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής   επέκτασης του Δήμου Καλαμαριάς της ΠΕ Θεσ/νίκης, με τον αποχαρακτηρισμό χώρου Δημοτικών Υπηρεσιών και Πολιτιστικού Κέντρου , σε ακίνητο ιδιοκτησίας των Ευάγγελου Παπαθανασίου, Κωνσταντίνου Οικονόμου, Γεωργίου Απάλλα, Κωνσταντίνου Μοτσάνου και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΚΜΗ Α.Ε., στο Ο.Τ. Γ353 (2353) επί του πεζόδρομου Δημ. Στρογγύλη σε συμμόρφωση της 1676/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. -  κ. Π. Θεοδοσιάδης

ΘΕΜΑ17ο:Πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής επέκτασης του Δήμου Καλαμαριάς της ΠΕ Θεσ/νίκης, με τον αποχαρακτηρισμό χώρου ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, σε ακίνητο ιδιοκτησίας των Ευάγγελου Παπαθανασίου, Κωνσταντίνου Οικονόμου, Γεωργίου Απάλλα, Κωνσταντίνου Μοτσάνου και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΚΜΗ Α.Ε., στο Ο.Τ. Γ308 (2308) επί του πεζόδρομου Νικ. Καζαντζάκη, σε συμμόρφωση της 1676/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. -  κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ18ο:Έγκριση διοργάνωσης της 13ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Δήμου Καλαμαριάς.    Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 496,00 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών της ανωτέρω δράσης.
                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δυο. -  κ. Μ. Παυλίδου-Βασιλειάδου
ΘΕΜΑ19ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 241/17 απόφασης  Δ.Σ Καλαμαριάς και έγκριση
                 αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση τριών οχημάτων στο Δήμο Σκύδρας .
                  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου. -  κ. Σ.    
                  Φωτόπουλος.
ΘΕΜΑ20ο: Έγκριση πρότασης της Δ/νσης Πρασίνου υποβολής φακέλου περί έκδοσης άδειας    
                  κοπής ενός (1) δένδρου
                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου. -  κ. Σ. Φωτόπουλος.
ΘΕΜΑ21ο: Πρόταση έγκρισης απολογισμού και ισολογισμού χρήσης 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» Δήμου Καλαμαριάς.
                 Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑ&ΑΠΗ- κ. Σ. Πετκάκης
ΘΕΜΑ22ο: Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 22/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Μουσείου Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» περί εγκρίσεως του απολογισμού, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2016, του Ν.Π.Δ.Δ. Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαριάς.
                 Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μουσείου Φωτογραφίας- κ. Π. Καλεμκερής
ΘΕΜΑ23ο: Έγκριση  Απολογισμού  της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Οικονομικό έτος 2016.

                 Εισηγητής: Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμαριάς - κ. Α. Τσαπακίδου-Τσομπανάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.