Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Σοβαρότερο θέμα, το ξεπούλημα της καθαριότητας σε εργολάβους
Με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αυτή την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 και ώρα 5:30 μμ το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θερμαϊκού. Σημαντικότερο θέμα, το 4ο κατά σειρά, που είναι το νέο ξεπούλημα της αποκομιδής των σκουπιδιών σε μεγαλοεργολάβους και μάλιστα έναντι του εξωφρενικού ποσού των 3.043.158,40 ευρώ.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
-ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης. 
-ΘΕΜΑ 2ο : Υποβολή συμπληρωματικού αιτήματος Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017.
-ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση σύναψής νέων συμβάσεων ορισμένου χρόνου έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και όχι πέραν της  31ης Μαρτίου 2018, στις αντίστοιχες θέσεις του προσωπικού το οποίο προσελήφθη στο Δήμο Θερμαϊκού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολουθούσε να παρέχει τις  υπηρεσίες του μέχρι την 7-6-2017 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017. 
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης. 
-ΘΕΜΑ 4ο   : Έγκριση ανάθεσης λόγω αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ» σε ιδιώτη, (β) Έγκριση Υλοποίησης της υπ’ αριθ. 14/2017 Μελέτης προϋπολογισμού 3.043.158,40 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και (γ) έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της         
Εισηγητές  : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - κ.κ. Φ. Τζάκης και Θ. Μπίρος. 
-ΘΕΜΑ 5ο : : Έγκριση της υπ’ αριθ. 68/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ που αφορά «Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, Προϋπολογισμού και Πίνακα 5Γ Στοχοθεσίας της ΔΗΚΕΘ έτους 2017». 
Εισηγήτρια : Πρόεδρος  ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.
-ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 72/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ: «Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της ΔΗΚΕΘ, λόγω σύστασης δύο προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος  ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.
-ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2017 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
-ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινάκων σκορ μπάσκετ και ατομικών φάουλ στο κλειστό γυμναστήριο «Ποσειδών» (υπ’ αριθ. 151/2016 μελέτη) προϋπολογισμού δαπάνης 1.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 10ο : Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του Εθνικού Κτηματολογίου Γεωτεμαχίων με ΚΑΕΚ 190830802056 ΚΑΙ 190830802073 με όμορο γεωτεμάχιο Δημοτικής έκτασης με ΚΑΕΚ190831501002 στη Δ.Κ. Ν. Επιβατών.
-ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Γνωμοδότηση επί των  ενστάσεων που                                                                   υποβλήθηκαν κατά την πρώτη ανάρτηση του ρυμοτομικού σχεδίου της μελέτης  «Κτηματογράφηση - πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου  σχεδίου της Άνω Περαίας, β) της επέκτασης της   Άνω Περαίας, γ) του εγκεκριμένου σχεδίου των Άνω Ν. Επιβατών, δ) της επέκτασης των Άνω Ν.Επιβατών και ε) της επέκτασης του οικισμού Αγίας                                                                  Τριάδος του Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 12ο : Ανακλήσεις δεσμεύσεων ποσών οικονομικού έτους 2017. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Παναγιώτης Μήλιος.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 323/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Επιβολή Τέλους παρεπιδημούντων για το έτος 2018».  
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 324/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον «Καθορισμό Τέλους 0,5% και 5% επί των ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων για το έτος 2018».          
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 16ο : Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της πλατείας της Περαίας στην ¨Ελλήνων Συνέλευσις¨ (Ε.Σ.Υ.)  για την πραγματοποίηση ομιλίας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 17ο : Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του αύλειου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ν. Κερασιάς στον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΣΙΑΣ» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 18ο : Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρου στο Λιμάνι της παραλίας  Επανομής στην Ομάδα Πολιτικής Προστασίας, για την διοργάνωση εκδήλωσης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 19ο : Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 20ο : Διαγραφή μέρους οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους 0184Α,Β,Γ,Δ/2016.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 21ο : Απαλλαγή οφειλέτη από Τέλη Ταφής.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 22ο : Εισήγηση της Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 23ο : Έγκρισή υλοποίησης της υπ’ αριθ. 75/2017 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 74.112,76 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο «Αναπλάσεις – Πεζοδρομήσεις Δ.Κ. Επανομής»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 24ο : Διαγραφή ποσού από το Χ.Κ. 0093/2014, λόγω εξαίρεσης από την πολεοδόμηση.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 25ο : Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν, λόγω μη ένταξης του ακινήτου στην επέκταση του Γ.Π.Σ. και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 26ο : Επιστροφή ποσού σε οφειλέτη λόγω εξόφλησης οφειλών .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 27ο : Χορήγηση αδειών κοινοχρήστου χώρου για τη συμμετοχή στην παραδοσιακή γιορτή «Μηχανιώτικα - Εορτή αλιέων» στη Δ.Κ. Ν. Μηχανιώνας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 28ο : Χορήγηση αδειών κοινοχρήστου χώρου για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη της «Μεταμορφώσεως του Σωτήρος» στη Δ.Κ. Επανομής.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 29ο : Χορήγηση αδειών κοινοχρήστου χώρου για τη συμμετοχή στο θρησκευτικό πανηγύρι του Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης για την «Απόδοση Κοίμησης της Θεοτόκου» στη Δ.Κ. Ν. Μηχανιώνας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με διαπραγμάτευση για την ετήσια συντήρηση εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου με απ’ ευθείας ανάθεση.(υπ’ αριθ. 76/2017 μελέτη)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με διαπραγμάτευση για την ετήσια συντήρηση εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου με απ’ ευθείας ανάθεση.(υπ’ αριθ. 77/2017 μελέτη)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου
-ΘΕΜΑ 32ο : Δωρεάν παραχώρηση του τμήματος αγροτεμαχίου 1517 Επανομής, θέση Πάλιουρα, στην «Sevencoals productions».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 33ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 22/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί «Έγκρισης αιτήματος μισθωτή περί διακοπής της μισθοδοτικής σύμβασης που αφορά τη μίσθωση τμήματος του υπ’ αριθ. 1517 κληροτεμαχίου έκτασης 644 τ.μ. στη θέση Πάλιουρα - Αγία Παρασκευή της Δημοτικής Ενότητας Επανομής, για χρήση αναψυκτηρίου και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού περί λύσης της σύμβασης». 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Παναγιώτης Μήλιος.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.