Σάββατο 29 Ιουλίου 2017

To υπόμνημα των εργαζομένων για την καθαριότητα στο Δ.Θερμαϊκού

Αυτά τα τρία και πλέον εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν στους μεγαλοεργολάβους, με αυτό το νέο ξεπούλημα της υπηρεσίας καθαριότητας για την επόμενη διετία, αν δίνονταν για την πρόσληψη των 79 εργαζομένων και την αγορά των απορριμματοφόρων που απαιτούνται, θα μπορούσε άνετα ο Δήμος Θερμαϊκού να λειτουργήσει με δικά του ίδια μέσα την αποκομιδή των απορριμμάτων, αλλά και να εξοικονομήσει  και κάποια επιπλέον χρήματα.

Αυτό προκύπτει από το υπόμνημα για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για την καθαριότητα, που κατέθεσε στη δημοτική αρχή ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού. Ένα υπόμνημα που φρόντισε να το πετάξει στο καλάθι απορριμμάτων η διοίκηση Μαυρομάτη, μαζί με τις προτάσεις της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού» και της «Λαϊκής Συσπείρωσης».
Παραθέτουμε στη συνέχεια ολόκληρο το υπόμνημα του σωματείου των εργαζομένων:  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                          Περαία 28.07.2017
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                    Αρ. Πρωτ. : 61
τηλ: 2392330090             
fax: 2392021119          
email: sedth@yahoo.gr                            
www.sedth.gr                                                                         
                                                                                
Θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού  Κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Καθαριότητας
        Σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 άρθρο 18 παρ. 1) οι Ο.Τ.Α. μετά από απόφαση του Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης αποφασίζουν για την πλήρωση των κενών θέσεων μετά από γνώμη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
       Οι πολυήμερες αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων για την παραμονή  των συμβασιούχων παρατασιούχων είχαν σαν αποτέλεσμα την ψήφιση του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 με το οποίο μετά από επτά χρόνια αναστολής προσλήψεων μπορούν οι Δήμοι αν χρειάζεται να τροποποιήσουν τον Ο.Ε.Υ. τους και να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό κατηγοριών Υ.Ε και Δ.Ε στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού σύμφωνα με τις οργανικές τους ανάγκες . Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων οι Ο.Τ.Α. παρέχουν τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια μέσα. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας Και Ανακύκλωσης με το αρ. Πρωτ. 14958/4-7-2017 έγγραφό της,  ζήτησε τις εξής προσλήψεις έτσι ώστε ο δήμος να μπορεί με ίδια μέσα να παρέχει στους δημότες της ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, λαμβάνονται υπόψη τις συνταξιοδοτήσεις , τις άδειες, τα ρεπό και τη λειτουργία της υπηρεσίας σε βάρδιες. Η πρόταση του Συλλόγου για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας είναι οι εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
13
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΤΡΑΚΤΟΡΑ 
1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
54
ΔΕ ΧΕΙΡ. ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 
1
ΔΕ ΧΕΙΡ. ΣΑΡΩΘΡΟΥ  
1
ΔΕ ΧΕΙΡ. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ 
2
ΔΕ ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
3
ΣΥΝΟΛΟ
  79 ΘΕΣΕΙΣ
     Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας των προτεινόμενων θέσεων σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία είναι 1,696,238,7 € επειδή υπολογίζεται σύμφωνα με τις αποδοχές των εργαζομένων όταν βρίσκονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο. Το πραγματικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των 79 εργαζομένων θα είναι περίπου 1,335,621 € ( δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί με ακρίβεια διότι δεν μπορεί να προβλεφθεί η οικογενειακή κατάσταση, τα επιδόματα και η προϋπηρεσία του κάθε υπαλλήλου που θα προσληφθεί).
     Η Δημοτική Αρχή αντί να ξεκινήσει με την εισήγηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας , να δώσει εντολή στις υπηρεσίες και να βρει από τα ανταποδοτικά έσοδα πως θα εξοικονομήσει τα 860,000 € επιπλέον για να προσλάβει όλο το προσωπικό, έχοντας σαν δεδομένο ότι θα ξαναδώσει μέρος της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη, προτίμησε να πει στις υπηρεσίες ότι  δεν υπάρχουν πόροι (αφού δεσμεύει πίστωση 1,5000,000 περίπου για την ανάθεση στον ιδιώτη) παρά μόνο για να προσληφθούν οι μισοί από όσους πραγματικά απαιτούνται για να παρέχει ο Δήμος με το δικό του προσωπικό και εξοπλισμό τις υπηρεσίες καθαριότητας .
     Σύμφωνα με την ΚΥΑ 23476/22-07-2016 και με το Αρ. Πρωτ. 3495/17-02-2017 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών καθώς και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 174 του Ν. 1270/14 μπορεί ο προϋπολογισμός της σχετικής ανταποδοτικής υπηρεσίας να έχει ένα ποσοστό  απόκλισης 10%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες οι κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται από τους Ο.Τ.Α. με ίδια μέσα, δεν θα είναι απαραίτητη η συνέχιση της σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιώτη και άρα οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο της μη εκτελεσθείσας σύμβασης θα είναι διαθέσιμες για την κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού. Συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση να απαιτηθούν πιστώσεις ταυτόχρονα για αποδοχές προσωπικού και αμοιβή σε ιδιώτη, οπότε και καθίσταται πλήρων αιτιολογημένη η ύπαρξη σχετικής απόκλισης στην ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών.
     Καλούμε το Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους Συμπολίτευσης και Αντιπολίτευσης να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων έξω από παραταξιακά και κομματικά κριτήρια και να αποφασίσουν την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. σύμφωνα με τα προαναφερόμενα γιατί δεν θα ξαναδοθεί άλλη ευκαιρία για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στο νευραλγικότερο τομέα και αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  που είναι η καθαριότητα και θα φέρουν γι΄ αυτό ακέραιη την ευθύνη.
    Το παρόν καλούμε τον Πρόεδρο του Δημοτικό Συμβούλιο  να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για το Δ.Σ.


       Ο Πρόεδρος                        Η Γενική Γραμματέας    Πετρίδης Πέτρος                         Ειρήνη Ζορμπά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.