Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 10 Ιουλίου το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς, ώρα 9 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 81/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά τον καθορισμό (6) έξι θέσεων στάθμευσης Αμεα σε διαμορφωμένους νόμιμους χώρους στάθμευσης περιμετρικά του κέντρου του Δήμου.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης

ΘΕΜΑ 2ο:  Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 83/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά τη μη άρση απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση της 1676/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σε ακίνητο ιδιοκτησίας των Ευάγγελου Παπαθανασίου, Κωνσταντίνου Οικονόμου, Γεωργίου Απάλλα, Κωνσταντίνου Μοτσάνου και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΚΜΗ Α.Ε. στο Ο.Τ. Γ308 (2308) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς της ΠΕ Θεσ/νίκης.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης

ΘΕΜΑ 3ο:   Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 84/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά τη μη άρση απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση της 1676/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σε ακίνητο ιδιοκτησίας των Ευάγγελου Παπαθανασίου, Κωνσταντίνου Οικονόμου, Γεωργίου Απάλλα, Κωνσταντίνου Μοτσάνου και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΚΜΗ Α.Ε. στο Ο.Τ. Γ353 (2353) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς της ΠΕ Θεσ/νίκης.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση για τη διοργάνωση των ετήσιων πανηγυρικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τους συλλόγους: τον Αλιευτικό Σύλλογο Παράκτιων Αλιέων Ν. Κρήνης,  τον Πολιτιστικό Σύλλογο Προσφύγων Μικρασιατών Νέας Κρήνης «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», τον Πολιτιστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Ν. Κρήνης «ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ», τους Ποντιακούς Συλλόγους Καλαμαριάς και τον Εκπολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Κατοίκων Φοίνικα. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση συνολικής πίστωσης ποσού 15.302,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών όπου απαιτείται και του Φ.Π.Α.) για την υλοποίησή τους.
Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Θ. Μπακογλίδης

ΘΕΜΑ 5ο:   Απευθείας εξαγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Μαρίας Μηνακάκη-Καρρά του Νικολάου, χαρακτηρισμένου ως χώρου νηπιαγωγείου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2274, μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Θουκιδίδου, Εμμ. Παππά και Ιουστινιανού του Δήμου Καλαμαριάς,εμβαδού 368 τ.μ,.  σύμφωνα με τη διάταξη  του άρθρου 191 Ν. 3463/2006.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ.  Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 6ο:    Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στο πανηγύρι του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής 25 & 26 Ιουλίου 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ.  Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 7ο:    Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στο πανηγύρι του Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα 26 & 27 Ιουλίου 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ.  Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας κλήρωσης για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ.  Τσαπικίδου
  
ΘΕΜΑ 9ο:    Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ της κ. ΚΟΥΤΡΑ ΔΟΜΝΑΣ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ.  Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ του κ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ.  Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 11ο: Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ έτους 2013-2014  και καταγγελιών σύμβασης της ΔΕΗ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ.  Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 12ο:  Διαγραφή οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο 550/2017, που αφορά κλήσεις ΚΟΚ έτους 2007. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ.  Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 786,24 ευρώ για την επιστροφή του ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην εταιρία CLEVER NET E.Π.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ύστερα από καταγγελία. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ.  Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 14ο:  Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 19894/31-5-2017 αίτησης της κας Αργυρώς Αλατζά για αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 231/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την μετατροπή του τάφου σε προσωποπαγή του Νικόλαου Αλατζά ή  επανεξέταση του θέματος σχετικά με την παράταση.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ.  Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 15ο: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης είδους από την εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση της προμήθειας ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος κλειστού τύπου, με σύστημασυμπίεσης τύπου πρέσσας, χωρητικότητας 10m³, με μηχανισμό ανύψωσης των κάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ.  Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση της υπ’ αριθ. 66/2017 μελέτης: «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα δημοτικού γηπέδου ''Αριστοτέλης''». Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  της προμήθειας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολ. Πρ. – Ευτ. Πόλης & Καθ. Πολ. – κ. Σ. Μουράτης

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Χάρτας εθελοντισμού στον Δήμο Καλαμαριάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολ., Αλ., Δημ.Υγ. & Ισ. Δυο Φύλ. - κ. Μ. Παυλίδου

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ανάθεσης εργασίας σε τρίτο της υπ’ αριθμ. 61/2017 μελέτης με τίτλο: «Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Καλαμαριάς μαζί με τα απαραίτητα ανταλλακτικά για δυο έτη», προϋπολογισμού 731.600,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκ. & Πρασίνου- κ. Σ. Φωτόπουλος

ΘΕΜΑ 19ο: Παράταση   προθεσμίας   εκτέλεσης  του  έργου: «Εργασίες οδοποιίας για το έτος 2016»  [Αριθ. μελ.: 1/2016]

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Π. Θεοδοσιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.