Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018

Συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη το Δ.Σ. Θερμαϊκού

Συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, ώρα 5:00 μ.μ., στην πρώτη του τακτική συνεδρίαση για το 2018, το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, έχοντας είκοσι θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα θέματα αυτά έχουν ως εξής:


ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά την πρώτη ανάρτηση του ρυμοτομικού σχεδίου της μελέτης «Κτηματογράφηση - πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου της Άνω Περαίας, β) της επέκτασης της Άνω Περαίας, γ) του εγκεκριμένου σχεδίου των Άνω Ν. Επιβατών, δ) της επέκτασης των Άνω Ν. Επιβατών και ε) της επέκτασης του οικισμού Αγίας Τριάδος του Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Άδειας εκτροπής κυκλοφορίας λόγω οικοδομικών εργασιών».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Καθορισμού των τμημάτων που παραχωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι για το έτος 2018».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Έγκριση Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων Χριστουγεννιάτικων Αγορών του Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 5ο : Παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος με αριθμό 17, εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής, με μισθωτή τον κ. Γιάμπαστο Αριστείδη του Ευαγγέλου
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση εκμίσθωσης της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στο θίασο «Θέατρο Σκιών Κούκλας & Μαριονέτας» του κ. Αθανασίου Ανάργυρου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 7ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου και την κατάργησή του Υποθηκοφυλακείου - Κτηματολογικού Γραφείου Βασιλικών
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση αιτήματος παραχώρησης χρήσης της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. για την πραγματοποίηση των προβών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Προέδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 9ο : Αποδοχή αίτησης παραίτησης από μέλος του Δ.Σ. του «Συνδέσμου Προστασίας και Περίθαλψής Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης» και αντικατάσταση του.
Εισηγητής : Προέδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 10ο : Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από τους δικαιούχους που κάνουν χρήση κινητής τηλεφωνίας για το έτος 2018 .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 11ο : Καθορισμός Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 12ο : Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (μέχρι 2 μήνες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.

ΘΕΜΑ 13ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή έργου από εργοληπτική επιχείρηση για το έργο «Αποκατάσταση του Αλιευτικού Καταφυγίου Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού» με αριθ. μελέτης 167/2017
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 14ο : Παράταση της διάρκειας της μείωσης των μηνιαίων μισθωμάτων του υπ’ αριθ. 9 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον κ. Βλάχο Ιωάννη του Σταύρου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 15ο : Μείωση μισθώματος του υπ’ αριθ. 7 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον κ. Τουμανίδη Αθανάσιο του Θεοφίλου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 16ο : Παράταση της διάρκειας μείωσης των μηνιαίων μισθωμάτων για το έτος 2018 του υπ’ αριθ. 16 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον κ. Νάκο Δημήτριο του Αλεξάνδρου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 17ο : Παράταση της διάρκειας της μείωσης των μηνιαίων μισθωμάτων του υπ’ αριθ. 10 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον κ. Χριστοφόρη Αργύριο του Ιωάννη.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 18ο : Παράταση της διάρκειας της μείωσης των μηνιαίων μισθωμάτων για το έτος 2018 του υπ’ αριθ. 18 καταστήματος εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον κ. Μπρέντα Νικόλαο του Αντωνίου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση μελέτης σκοπιμότητας πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε ακτές του Δήμου Θερμαϊκού»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία µε τίτλο: “Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιµων Θαλάσσιων Προορισμών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.