Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Από μία κλωστή κρέμεται η αποχέτευση Επανομής

Πως και πως, περιμένουν στη διοίκηση του δήμου Θερμαϊκού να τελειώσουν οι εκλογές της 6ης Μαϊου, για να επιτευχθεί με τη νέα ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και ιδιαίτερα με τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης η οριστική συμφωνία για την ένταξη της αποχέτευσης της Επανομής στα ΕΣΠΑ. Προκειμένου να μπορέσει επιτέλους να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το πολύπαθο αυτό έργο που πέρασε από 40 κύματα μέχρι σήμερα.
Από τη συνάντηση του δημάρχου Γιάννη Αλεξανδρή με τους
Επαγγελματίες της Επανομής στις 16/2/2011 για την αποχέτευση
Ο δήμαρχος Θερμαϊκού κ. Γιάννης Αλεξανδρής που χειρίζεται προσωπικά αυτό το μεγάλο για την Επανομή έργο, θυμίζει ότι από τη μέρα που η διοίκηση του ενοποιημένου δήμου Θερμαϊκού παρέλαβε το έργο, στις 12 Ιανουαρίου 2011, χρειάστηκε να επέμβει σε 44 (!) περιπτώσεις, με τη Βαβέλ των ενστάσεων, προσφυγών, δημοπρατήσεων, εγκρίσεων, απορρίψεων και άλλων διαδικασιών που έγιναν από ενδιαφερόμενους, αλλά και τους γραφειοκρατικούς σκοπέλους που απαιτήθηκε να ξεπεραστούν.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υπογραφή σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία "Δομοτεχνική Α.Ε." είναι σε λίγες ημέρες, την 30η Απριλίου 2012. Η υπογραφή όμως αυτή θα καθυστερήσει και πάλι, καθώς βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν τις εκλογές.

Το ιστορικό της υπόθεσης
Με την υπ’ αριθμ. 3363/18-11-2011 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ΔΕΥΑ Θερμαϊκού έχει πλέον τη δυνατότητα να υπογράψει σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για το υποέργο 4, δηλαδή το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης.
Η ΔΕΥΑ Θερμαϊκού μέχρι στιγμής δεν έχει υπογράψει την σύμβαση αυτή, έχει όμως ζητήσει και εξασφάλισε από την ανάδοχο εταιρεία παράταση ισχύος των προσφορών και της εγγυητικής έως τις 31/05/2012, επομένως η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης είναι 30/4/2012.
Η ΔΕΥΑ Θερμαϊκού θα είναι σε θέση να υπογράψει σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία του εξωτερικού δικτύου, αμέσως μετά την οριστική συμφωνία που θα επιτευχθεί μεταξύ της ΔΕΥΑΘ και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης- 
Εάν η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. υπογράψει τη σύμβαση εξωτερικού δικτύου προγενέστερα της οριστικής συμφωνίας με το αρμόδιο Υπουργείο και σε περίπτωση που αυτή δεν επιτευχθεί, η ΔΕΥΑΘ θα πρέπει να καταβάλει ως πρόστιμο στην ανάδοχο εταιρεία ποσό της τάξεως των 350.000€ . 
Εφόσον η συμφωνία μεταξύ Υπουργείου και ΔΕΥΑΘ επιτευχθεί πριν τις 30/4/2012 και υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία έως τις 30/4/2012 οι εργασίες του εξωτερικού δικτύου θα αρχίσουν αμέσως μετά τις 30/5/2012 και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθούν σε έξι μήνες ήτοι το αργότερο 31/12/2012.

Οι οικονομικές υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΘ για το έργο
Όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία του έργου «Αποχέτευση Επανομής» η ΔΕΥΑ Θερμαϊκού έχει συνολικές οφειλές προς το σύνολο των αναδόχων του έργου σε κεφάλαιο και ΦΠΑ, καθυστερούμενες και νέες οφειλές, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής της προς τον ανάδοχο του τελευταίου έργου για το εξωτερικό δίκτυο, το ποσό των 3.500.000€. Εάν από το ποσό αυτό αφαιρεθεί ποσό 170.000€ τα οποία θα καταβληθούν στον ανάδοχο του εσωτερικού δικτύου τις επόμενες ημέρες, τότε μένει χρεωστικό υπόλοιπο 3.330.000€
Η χρηματοδότηση του έργου της αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Επανομής από ίδιους πόρους μπορεί να εξασφαλιστεί με τους ακόλουθους τρόπους:

Οι προσπάθειες για το έργο της αποχέτευσης είναι συνεχείς,
όμως το θέμα κολλάει στη γραφειοκρατία και την... αφραγκία

1.  Προείσπραξη τελών σύνδεσης με το δίκτυο.
Σχετικά με τις συνδέσεις για οικίες, καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους κλπ, έχουν κατασκευασθεί 1.260 αναμονές για σύνδεση ακαθάρτων και  υπολογίζεται κατ’ ελάχιστον ότι τον πρώτο χρόνο θα γίνουν  3.000 συνδέσεις. Σημειωτέον ότι η Επανομή έχει 6.000 συνδέσεις υδρομετρητών  και σε βάθος δύο χρόνων οι συνδέσεις της αποχέτευσης θα είναι περίπου 5.000. Με την τοποθέτηση της αναδόχου εταιρίας κατασκευής του Υποέργου 4 (κατασκευή 23.165 μέτρα κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και τριών αντλιοστασίων) η ΔΕΥΑΘ θα προχωρήσει άμεσα σε πρόσκληση των ενδιαφερομένων για την σύναψη συμβολαίων σύνδεσης, πέντε μήνες πριν την αποπεράτωση του έργου, προσφέροντας ως κίνητρο έκπτωση της τάξεως του 20%. Υπολογίζεται ότι αρχικά θα προσέλθει το 35% από το   σύνολο των δικαιούχων σύνδεσης, ήτοι 1.050 δικαιούχοι με 1.550 ευρώ μέσο κόστος ανά σύνδεση, οπότε τα αναμενόμενα έσοδα εκτιμώνται σε 1.050 Χ 1.550 = 1.627.500 €, τα οποία θα αποδοθούν στους ανάδοχους του έργου. Για τις υπόλοιπες 1.950 συνδέσεις (65%) μπορεί να γίνει νέα δελεαστική προσφορά για τους υπόλοιπους τρεις μήνες που θα υπολείπονται  για την αποπεράτωση του φυσικού αντικειμένου του  έργου, εφόσον παρουσιαστεί ταμειακό πρόβλημα. Σε διαφορετική περίπτωση, η επιχείρηση θα προχωρήσει στη σύναψη συμβολαίων (υποχρεωτικά για τους κατοίκους) μετά την αποπεράτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Εξάλλου μετά την ολοκλήρωση του έργου οι κάτοικοι μέσω του λογαριασμού ύδρευσης – αποχέτευσης  θα χρεώνονται τέλη αποχέτευσης ακόμη και εάν  δεν συνδεθούν με το κεντρικό δίκτυο.

2. Αξιοποίηση του εισπραχθέντος ΦΠΑ εσόδων.
 Το καθεστώς ΦΠΑ που ίσχυε για τη ΔΕΥΑΘ μέχρι πρόσφατα δεν της παρείχε τη δυνατότητα συμψηφισμού του ΦΠΑ μεταξύ εσόδων και εξόδων. Έτσι το σύνολο του εισπραχθέντος ΦΠΑ αποδιδόταν στην αρμόδια ΔΟΥ. Τώρα πλέον το καθεστώς έχει αλλάξει και  υφίσταται η δυνατότητα συμψηφισμού του ΦΠΑ των εσόδων με το ΦΠΑ εξόδων. Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί να καλυφθεί ο ΦΠΑ των τιμολογίων του αναδόχου από το ΦΠΑ των εσόδων, το οποίο παρακολουθείται για το λόγο αυτό με ειδικό κωδικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι ημερήσιες εισπράξεις της ΔΕΥΑΘ είναι 20.000 ευρώ, επί των οποίων αναλογεί ΦΠΑ εσόδων περίπου 20.000 / 1,13 = 2.600 . Το ποσό αυτό διαμορφώνεται σε μηνιαία βάση σε 22 ημέρες Χ2.600 =57.200€ Χ 12= 686.400€ 

3. Εισπράξεις καθυστερούμενων οφειλών.
Η ΔΕΥΑΘ έχει να λαμβάνει  από καθυστερημένες εισπράξεις, κυρίως από καταναλωτές νερού της Δημοτικής Ενότητας Επανομής, περίπου 2.500.000€. Προκειμένου να προχωρήσει η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων αυτών υποχρεώσεων, το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΘ αποφάσισε τη διακοπή των συνδέσεων ύδρευσης και την αφαίρεση των υδρομετρητών στους οφειλέτες που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ρύθμισης και την καταβολή των οφειλόμενων σε δόσεις. Υπολογίζεται ότι στα πλαίσια αυτά καθίσταται εφικτή η είσπραξη ενός ποσοστού της τάξης του 40% του συνόλου ήτοι, 2.500.000€ Χ 40% = 750.000€.

Εκκρεμότητες με το εσωτερικό δίκτυο
Πέρα όμως από το εξωτερικό δίκτυο, που θα συνδέει την αποχέτευση της Επανομής με το κεντρικό αντλιοστάσιο, που θα βρίσκεται στην περιοχή του ναυπηγείου της Νέας Μηχανιώνας, ώστε από εκεί τα λύματα να προωθούνται στο εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού, υπάρχουν και ορισμένες εκκρεμότητες με το εσωτερικό δίκτυο, όπως:

Ολοκλήρωση κατασκευής εσωτερικού δικτύου.
Το έργο με προϋπολογισμό 958.000€ δημοπρατήθηκε στις 27/09/2011 και αφορά την κατασκευή των υπολοίπων τμημάτων του εσωτερικού δικτύου αγωγών αποχέτευσης.
Η κατασκευή των τμημάτων του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων που υπολείπονται, είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί το δίκτυο λειτουργικό.
Η σύμβαση ποσού 755.495,94€ πλέον ΦΠΑ όπως προκύπτει μετά από έκπτωση 3% του αναδόχου, υπογράφηκε στις 05/12/2011 μεταξύ της ΔΕΥΑΘ και της αναδόχου εταιρείας ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η προθεσμία του έργου ορίσθηκε σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Έχει ζητήσει η ανάδοχος εταιρεία παράταση δύο μηνών και έχει εγκριθεί. Οι εργασίες συνεχίζονται και μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί 1.804,65μ. αποχετευτικού αγωγού και έχουν πληρωθεί 415.735,07€, ενώ υπολείπονται 489 μέτρα  αποχετευτικού αγωγού.
Για την κατασκευή των 35 μέτρων εσωτερικού δικτύου (από το οποίο εξαρτάται η λειτουργία 5.223 μέτρα δικτύου σύνδεσης) με ειδικές δυσκολίες λόγο σαθρού εδάφους έχει επιλεγεί η μέθοδος της διάτρησης η οποία επειδή δεν περιλαμβάνεται στη μελέτη, συντάσσεται πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών μονάδος. Σύντομα θα αρχίσει η εκτέλεση του έργου και θα πληρωθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΘ. Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση του έργου «εσωτερικό δίκτυο» θα έχει ολοκληρωθεί πριν την ολοκλήρωση του εξωτερικού δικτύου.
 Με βάση όλα αυτά και δεδομένου ότι έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του έργου, υπάρχει προγραμματισμός υλοποίησης του υπολοίπου έργου και δεδομένης της ύψιστης περιβαλλοντικής σημασίας του έργου, εκφράζεται η αισιοδοξία ότι οι αρμόδιοι στα υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης και περιβάλλοντος θα εντάξουν το έργο του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Επανομής σε κάποιο τρέχον χρηματοδοτικό πρόγραμμα, για παράδειγμα στο ΕΣΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.