Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Συμμετοχή δήμου Θερμαϊκού σε πρόγραμμα για άστεγους

Ο δήμος Θερμαϊκού, σε σύμπραξη με τους Δήμους Καλαμαριάς, Θέρμης και Δέλτα, συμμετέχει στο εθνικό πρόγραμμα «Στέγαση και επανένταξη», του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας  και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ).
 
Το Πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται σε πανελλαδική κλίμακα με φορείς υλοποίησης την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν στη στέγαση  και την επανένταξη αστέγων στον κοινωνικό ιστό με την παροχή υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης. Μέσω του προγράμματος, άστεγοι και άνεργοι πολίτες  θα ενθαρρύνονται στην εκμάθηση δεξιοτήτων που θα κάνουν ευκολότερη την επανένταξη στην εργασία και θα υποστηρίζονται στη δημιουργία ατομικών ή ομαδικών μικρών επιχειρήσεων ή στην αυτοαπασχόληση.
Η  Μ.Κ.Ο. «ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ» σε εταιρική συνεργασία με τους Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης,  Καλαμαριάς,  Δέλτα ,  το Ελληνικό Παιδικό Χωριό Φιλύρου και  την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυρίων Θεσσαλονίκης προχωρεί στην υλοποίηση του «Ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διαχείριση φαινομένων αστεγότητας στην περιφερειακή αστική Θεσσαλονίκη» με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ» το οποίο περιλαμβάνει 2 δράσεις : 

ΔΡΑΣΗ 1 : «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών στέγασης και εργασιακής αποκατάστασης για την επιστροφή ατόμων ή και οικογενειών πού για διάφορους λόγους έχουν περιέλθει σε κατάσταση αστεγότητας και ανεργίας, σε αποκατάσταση  της οικονομικής ανεξαρτησίας, οργανικής κατοίκησης και κοινωνικής χειραφέτησης.  Τελικός στόχος είναι μετά την παρέλευση της   υποστηρικτικής περιόδου από το Πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι να έχουν επανέλθει σε κοινωνική και εργασιακή αυτοδυναμία, ώστε να μη παλινδρομήσουν εκ νέου σε κατάσταση αστεγότητας, ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού. 

ΔΡΑΣΗ 2. «ΕΞΟΔΟΣ» η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών στέγασης και εργασιακής αποκατάστασης σε νέους και νέες 18 ετών και άνω, που διαβιούν ή διαβιούσαν σε Κέντρα Παιδικής Προστασίας, για την έξοδό τους από το καθεστώς της κλειστής ιδρυματικής προστασίας στην αυτόνομη διαβίωση σε συνθήκες  οργανικής κατοίκησης, την οικονομική ανεξαρτησία, και την κοινωνική χειραφέτηση. Τελικός στόχος είναι η μακροχρόνια ατομική σταθεροποίηση του νέου ατόμου στις συνθήκες αυτοδύναμης ζωής, μέσα από την κοινωνική ένταξη, την εργασιακή επάρκεια, την στεγαστική ασφάλεια. 

Αντικείμενο της Συνεργασίας, αποτελεί η παροχή από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ  σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των συνεργαζόμενων Δήμων,  υπηρεσιών υποστήριξης σε 24 ωφελούμενες μονάδες (μεμονωμένα πρόσωπα  ή οικογένειες)  που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις Κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Θερμαϊκού, Καλαμαριάς και Δέλτα, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, τα Σωματεία που συμμετέχουν στην συνεργασία, τις δομές λοιπών κοινωνικών φορέων κάθε περιοχής που συμμετέχουν ως φορείς εταιρικής τοπικής συνεργασίας,  και τα οποία άτομα ή οικογένειες, πληρούν με βάση τα κατά Νόμο δικαιολογητικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος.
Στην ενίσχυση της στέγασης και ανάλογα με το ατομικό ή οικογενειακό πλάνο  περιλαμβάνονται μέτρα :
Κάλυψης ενοικίου για διάστημα έως ενός έτους - Κάλυψης εξόδων επισκευής για υφιστάμενη κατοικία - Δαπάνες οικοσκευής και βασικών λειτουργικών δαπανών- Δαπάνες καθημερινών αναγκών (διατροφή και κάρτες μετακίνησης) - Φιλοξενία αστέγων σε ανάδοχες οικογένειες με επιδότηση των οικογενειών.
Στις δράσεις κοινωνικής επανένταξης και ανάλογα με το ατομικό ή οικογενειακό πλάνο  θα περιλαμβάνονται μέτρα :
- Απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην οποία θα συμμετέχουν εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της τοπικής αγοράς, με ποσό χρηματοδότησης στο ύψος του κατώτερου μισθού - Επιδότησης με επιταγή κατάρτισης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της τοπικής αγοράς - Απασχόλησης στον αγροτικό τομέα με επιδότηση ημερομισθίων και  των ασφαλιστικών εισφορών, ενοικίαση αγροτεμαχίου και αγορά βασικού εξοπλισμού - Επιδότησης για την δημιουργία επιχείρησης - ενοικίαση επαγγελματικού χώρου και αγορά εξοπλισμού.
Ο προϋπολογισμός του τοπικού Σχεδίου ανέρχεται σε : 206.880 Ευρώ
Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Σχεδίου έχει συσταθεί Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία αποτελείται από τους υπευθύνους Κοινωνικής πολιτικής των φορέων καθώς και Ομάδα Συντονισμού αποτελούμενη από εξειδικευμένα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών των φορέων της συνεργασίας (Νομικούς, Κοινωνικούς λειτουργούς, Κοινωνικούς ψυχολόγους κλπ).   

Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2016.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.