Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Οσμή σκανδάλου στο Δήμο Καλαμαριάς

Οσμή σκανδάλου στον Δήμο Καλαμαριάς, με τις αποζημιώσεις δικαιούχων από τις απαλλοτριώσεις ακινήτων στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, ύψους 53,7 εκατ. ευρώ, καταγγέλλει ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση» και πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Εμμανουήλ Λαμτζίδης.

Η καταγγελία στηρίζεται στην έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 του Δήμου Καλαμαριάς από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Οπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η διοίκηση του δήμου δεν κατέθεσε αιτήσεις στο Εφετείο κατά δύο δικαστικών αποφάσεων (υπ’ αριθμ. 12472/2010 και 12473/2010) του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με συνέπεια να καταστούν οι προσωρινές τιμές αποζημίωσης οριστικές και να πληρωθούν τα ποσά αυτά στους δικαιούχους.
«Εκτιμούμε όμως ότι, λόγω της μείωσης των τιμών των ακινήτων την τελευταία τριετία, η κατάθεση σχετικής έφεσης από τον δήμο στις παραπάνω αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για τον προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης για τις απαλλοτριώσεις οικοπέδων του πρ. στρατοπέδου “Κόδρα” πιθανόν θα είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν σημαντικές μειώσεις στο ύψος των ανωτέρω πληρωθέντων αποζημιώσεων», αναφέρεται στην έκθεση των ορκωτών λογιστών.
Οι ίδιες παρατηρήσεις επαναλαμβάνονται και σε άλλο σημείο (σελ. 57) της έκθεσης ελέγχου: «Μας δηλώθηκε επίσης από δικηγόρο του δήμου ότι δεν κατατέθηκαν εφέσεις από τον δήμο κατά των ανωτέρω αποφάσεων, με συνέπεια να καταστούν οι προσωρινές τιμές αποζημίωσης ως οριστικές τιμές και οι οποίες ελήφθησαν υπόψη για τη λογιστικοποίηση στα βιβλία του δήμου των ανωτέρω αποζημιώσεων.
»Εκτιμούμε όμως ότι λόγω της μείωσης των τιμών των ακινήτων την τελευταία τριετία η κατάθεση σχετικής έφεσης από τον δήμο στις παραπάνω αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για τον προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης για τις απαλλοτριώσεις οικοπέδων του πρ. στρατοπέδου “Κόδρα” πιθανόν θα είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν σημαντικές μειώσεις στο ύψος των ανωτέρω οριστικοποιημένων αποζημιώσεων», επαναλαμβάνεται.
«Εμπαιγμός»
Οπως υποστηρίζει ο επικεφαλής της παράταξης «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση» και έμπειρος δικηγόρος, Εμμανουήλ Λαμτζίδης, «από την πλευρά του Δήμου Καλαμαριάς δεν ασκήθηκε ένα νόμιμο δικαίωμα, του οποίου η άσκηση θα είχε πιθανόν θετικά οικονομικά αποτελέσματα από μείωση του ύψους των αποζημιώσεων. Κατά συνέπεια, πιθανολογείται σημαντική περιουσιακή ζημιά του δήμου οφειλόμενη στην παράλειψη των αρμοδίων οργάνων να εισηγηθούν αρμοδίως και να αποφασίσουν την προσφυγή στο Εφετείο για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας για τα απαλλοτριωμένα ακίνητα ευρισκόμενα μέσα στο πρώην στρατόπεδο “Κόδρα”».
Ας σημειωθεί ότι στο σχετικό ερώτημα που κατέθεσε προς τη διοίκηση του Δήμου Καλαμαριάς ο κ. Λαμτζίδης, η απάντηση που δόθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2015 είναι μάλλον αφοπλιστική. Αφού επισημαίνει -μεταξύ άλλων- ότι «η απόφαση περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας είναι ανέκκλητη και επομένως η αίτηση για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος δεν αποτελεί ένδικο μέσο ή βοήθημα κατά των αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου που καθόρισαν την προσωρινή τιμή και ως ανέκκλητες δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της υποχρεωτικής εξάντλησης των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων από τον δήμο», επισημαίνει:
«Από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης δεν προκύπτει η ύπαρξη εισήγησης-γνωμοδότησης του πληρεξούσιου πρώην νομικού συμβούλου που χειρίστηκε την υπόθεση προς την αρμόδια τότε να αποφασίσει σχετικά Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμαριάς ή σε άλλο μονομελές όργανο του δήμου και ως εκ τούτου δεν υφίσταται οποιαδήποτε απόφαση μονομελούς ή συλλογικού οργάνου του δήμου περί κατάθεσης ή μη αίτησης προς το Εφετείο Θεσσαλονίκης για τον προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδος για τα ρυμοτομούμενα ακίνητα που αναφέρονται στις αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης».
«Η απάντηση αυτή συνιστά καθαρή υπεκφυγή», τονίζει ο κ. Λαμτζίδης, «διότι κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα τα αρμόδια συλλογικά και μονομελή όργανα του δήμου είχαν νόμιμη υποχρέωση να διεκδικήσουν με κάθε τρόπο τη μείωση των ποσών που επιδικάστηκαν. Η παράλειψη είναι παράνομη πράξη. Δεν είναι αποδεκτό να μην μπορεί να εντοπιστεί και να καταλογιστεί ευθύνη σε κάποιο ή κάποια φυσικά πρόσωπά. Η απάντηση ότι ούτε λίγο-ούτε πολύ ο... κανένας ευθύνεται, αποτελεί εμπαιγμό», καταλήγει.

Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.