Σάββατο 18 Απριλίου 2015

Ακυρώθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για Ποταμό

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ακυρώθηκε η απόφαση 53/2015, που είχε λάβει η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού, με τις ψήφους και των συμβούλων της παράταξης Τσαμασλή, για την παραχώρηση στην Τουριστική Επιχείρηση Θερμαϊκού της έκτασης- φιλέτο 23.569 τ.μ. στον Ποταμό Επανομής. Η πράξη αυτή της Περιφέρειας, δικαιώνει πλήρως τη «Συμπολιτεία Θερμαϊκού» και τη στάση που τήρησε για την περιφρούρηση της δημοτικής περιουσίας.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που υπογράφεται από τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης κ. Ηλία Θεοδωρίδη, επικαλούμενη τις διατάξεις 18 άρθρων νόμων και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, στηρίζεται σε ένα μόνο λόγο για να απορρίψει την σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού της 18ης Φεβρουαρίου, με βάση την οποία παραχωρούνταν η συγκεκριμένη έκταση στην ΤΕΘ Α.Ε., ως συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού αυτής της ανώνυμης εταιρίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «τόσο η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όσο και η οικονομοτεχνική μελέτη, δεν αναφέρονται στο υφιστάμενο επίπεδο των παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών, το οποίο θα βελτιωθεί με την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επίσης, ως προς την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και των δράσεων της εταιρείας, καθώς και την εκπλήρωση των σκοπών της, δεν υπάρχει καμία σύνδεση με τις υφιστάμενες δραστηριότητες και δράσεις της εταιρείας και την επάρκεια της εκπλήρωσης των σκοπών της, ώστε να δικαιολογείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της».
Ακόμη, η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επισημαίνει ότι πίσω από την εισφορά της χρήσης του δημοτικού ακινήτου έκτασης 23.569 τ.μ. στον Ποταμό, υποκρύπτεται η ταμειακή διευκόλυνση της ΤΕΘ, κάτι που ρητά απαγορεύεται. Και όπως υπογραμμίζεται: «Συνεπώς, εφόσον δεν προκύπτει η συνολική βιωσιμότητα της επιχείρησης, και λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά ότι το 2014 προβλέπεται ζημιογόνο για την ΤΕΘ Α.Ε., η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας, τείνει να λάβει τη μορφή της ταμειακής διευκόλυνσης αυτής, που κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα δεν μπορεί να αποτελέσει τη δικαιολογητική βάση της αύξησης του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας».

Σημειώνεται ότι το σχετικό θέμα για την «προικοδότηση» της ανεξέλεγκτης από το δημοτικό συμβούλιο «Τουριστικής Επιχείρησης Θερμαϊκού» Α.Ε., με την έκταση των 23,5 στρεμμάτων στον Ποταμό, είχε έρθει αιφνιδιαστικά στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18-2-2015 ως «κατεπείγον», χωρίς να παρασχεθεί στους δημοτικούς συμβούλους το παραμικρό στοιχείο. Και όταν ο επικεφαλής της «Συμπολιτείας» ζήτησε να συζητηθεί το ζήτημα σε τακτική συνεδρίαση, αφού στο μεταξύ παρασχεθούν όλες οι πληροφορίες για τη σχεδιαζόμενη παραχώρηση, η διοίκηση του δήμου αντέδρασε πεισματικά, με συνέπεια οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού», Σπύρος Κουζινόπουλος, Θοδωρής Ζδούκος και Γιάννης Τσακμάκας να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις μεθοδεύσεις της διοίκησης Μαυρομάτης. Ενώ παράλληλα, άσκησαν τις επόμενες ημέρες προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά του κύρους της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως προαναφέρθηκε, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης ακύρωσε την απόφαση για την παραχώρηση του Ποταμού στην ΤΕΘ Α.Ε., μόνο και μόνο στηριζόμενη στο γεγονός ότι δεν μπορούσε ο Δήμος Θερμαϊκού να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης και χωρίς να μπει στην ουσία των καταγγελιών της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού», δεδομένου ότι με βάση τις καταγγελίες εκείνες θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί ακόμη και παράβαση καθήκοντος.

Η καταγγελία της "Συμπολιτείας"
Όπως επισημαίνονταν στην προσφυγή των τριών συμβούλων της «Συμπολιτείας»:
1.    Αυτό το τόσο σοβαρό θέμα ήρθε απροειδοποίητα και αιφνιδιαστικά στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς προηγουμένως να υπάρξει ενημέρωση της Επιτροπής Διαβούλευσης και χωρίς συζήτηση και απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2.    Δεν τηρήθηκε το άρθρο 67 του νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87, που ορίζει ότι σε ειδικά θέματα που αφορούν τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, προσκαλούνται οι πρόεδροι των κοινοτήτων και «σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη».
3.    Δεν ενημερώθηκε ούτε κατ’ ελάχιστο επί του θέματος, δεν συνεδρίασε και δεν έλαβε καμία απόφαση το Τοπικό Συμβούλιο της Επανομής.
4.    Κατά την εισαγωγή του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο ως εκτάκτου, με τον διακριτικό αριθμό Κ5, δεν έγινε καμία ενημέρωση για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης από το Δήμο Θερμαϊκού στην ΤΕΘ Α.Ε.
5.    Δεν δόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους το τοπογραφικό της παραχωρούμενης έκτασης, αλλά και σημαντικά απαραίτητα έγγραφα όπως:
α)Η απόφαση του Δ.Σ. της ΤΕΘ Α.Ε. για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 275.000 ευρώ και την αποδοχή της παραχωρούμενης έκτασης.
β) Εάν υπήρξε έγκριση από τη Διεύθυνση Εμπορίου για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την ΤΕΘ Α.Ε.
γ) Το χρονικό διάστημα για το οποίο παραχωρείται από το Δήμο στην ΤΕΘ Α.Ε. η συγκεκριμένη έκταση του Ποταμού Επανομής.
δ) Η απόφαση για την κατάτμηση του υπ΄αριθμ. 5045 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της δημοτικής ενότητας Επανομής του δήμου Θερμαϊκού, έκτασης 1.222.222 τ.μ., από το οποίο προήλθε το ακίνητο των 23.569 τ.μ.
ε) Η απόφαση ορισμού των Ορκωτών Εκτιμητών
στ΄) Η οικονομοτεχνική μελέτη που συντάχθηκε
ζ) Η αποτίμηση της χρήσης της συγκεκριμένης έκτασης που έγινε στις 23/1/2015 από τους Ορκωτούς Εκτιμητές κ. Λεωνίδα Θεοχάρη και Γεώργιο Λάμπρου.

Σημειώνεται ότι κάποια από τα στοιχεία αυτά, που εκείνη την ημέρα δεν δόθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο, κατά τη συζήτηση του θέματος, όπως οι αποφάσεις του Δ.Σ. της ΤΕΘ Α.Ε. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης, αλλά επίσης η μελέτη βιωσιμότητας και η έκθεση των ορκωτών αποτιμητών, παραδόθηκαν στον επικεφαλής της «Συμπολιτείας», μία εβδομάδα μετά, ενώ είχε κατατεθεί η προσφυγή και αφού χρειάστηκε να υποβληθεί έγγραφο αίτημα των τριών συμβούλων στη διοίκηση του δήμου.

Διαβάστε σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.