Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Κίνδυνος διακοπής της χρηματοδότησης στους ΟΤΑ από την καθυστέρηση υποβολής οικονομικών στοιχείων

Η καθυστέρηση από τους Δήμους στην υποχρεωτική υποβολή οικονομικών στοιχείων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο διακοπής της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ και τις δημοτικές επιχειρήσεις.

Αυτό προβλέπει το προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου για την τοπική αυτοδιοίκηση, που έδωσε για διαβούλευση στους δημάρχους το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η υποβολή οικονομικών στοιχείων αφορά Δήμους, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα (με την εξαίρεση των σχχολικών επιτροπών), επιχειρήσεις ΟΤΑ, ΔΕΥΑ, την ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ, μεταξύ άλλων. Η σχετική διάταξη, στο άρθρο 43,  ορίζει ότι «σε περίπτωση μη ενσωμάτωσης ή καθυστέρησης ενσωμάτωσης των στοιχείων, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να επιβάλλεται παρακράτηση ή μη απόδοση μέρους ή συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, στον οικείο Ο.Τ.Α.».
Αναλυτικότερα:
Άρθρο 43
Υποβολή οικονομικών στοιχείων Ο.Τ.Α.
1. Οι δήμοι, τα Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με την εξαίρεση των σχολικών επιτροπών, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης του ν. 1069/1080, οι σύνδεσμοι Ο.Τ.Α., η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, οι Περιφερειακές
Ενώσεις Δήμων, καθώς και οι περιφέρειες, τα περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης, οι
επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα των περιφερειών και η Ένωση Περιφερειών
ενημερώνουν με τα οικονομικά τους στοιχεία, τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που
τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Με ξεχωριστές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και ΔιοικητικήςΑνασυγκρότησης, ανά βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο των στοιχείων, ο χρόνος, ο τρόπος ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων, οι φορείς στους οποίους παρέχεται ηλεκτρονική πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση μη ενσωμάτωσης ή καθυστέρησης ενσωμάτωσης των στοιχείων, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να επιβάλλεται παρακράτηση ή μη απόδοση μέρους ή συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, στον οικείο Ο.Τ.Α.. Έως την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων του παρόντος άρθρου ισχύουν τα οριζόμενα στις υπ’ αρ. 74712/2010 και 74713/2010 (ΦΕΚ 2043/Β΄) Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε άλλη διάταξη η οποία είναι αντίθετη
προς τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου καταργείται.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.