Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

Οι ειδικότητες μακροχρόνια ανέργων που θα προσληφθούν σε 5 δήμους της περιοχής Θεσσαλονίκης

Στους δήμους Θερμαϊκού, Καλαμαριάς, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων, Ευόσμου

Γύρω στις 6 Ιουνίου, αναμένεται ότι θα προκηρυχθούν από το υπουργείο Εργασίας οι θέσεις εργασίας στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στους πέντε δήμους της Θεσσαλονίκης που μετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων.

Σύμφωνα με τις προτάσεις που απέστειλαν οι πέντε δήμοι, θα απασχοληθούν το πρώτο οκτάμηνο: 124 άνεργα άτομα στο δήμο Θερμαϊκού, 232 άτομα στο δήμο Καλαμαριάς, 379 άνεργα άτομα στο δήμο Κορδελλιού-Ευόσμου, 399 άτομα στο δήμο Παύλου Μελά και 407 άνεργοι στο δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Ενώ θα ακολουθήσει νέος κατάλογος ανέργων για ένα ακόμη οκτάμηνο, μετά τη λήξη του πρώτου οκταμήνου.
Αναλυτικά τα άνεργα άτομα που θα απασχοληθούν σε κάθε έναν από τους πέντε δήμου ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:

Δήμος Θερμαϊκού
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
8
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
6
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
3
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
1
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
1
ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
1
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
5
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
6
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ Ή ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
1
ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ
1
ΣΤ' ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
2
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΕΓΗΣ
1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
4
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΆΔΕΙΑ Δ’ ΤΆΞΗΣ, Ι΄ ΟΜΆΔΑ
1
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΆΔΕΙΑ Γ’ ΤΆΞΗΣ, Β΄ ΟΜΆΔΑ
3
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
3
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
1
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
1
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
3
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
32
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
8
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
14
ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ
1
 ΣΥΝΟΛΟ
124


Δήμος Καλαμαριάς
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
2
ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
4
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
13
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
10
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
8
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
1
ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ
1
ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
4
ΚΗΠΟΥΡΩΝ
5
ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
2
ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
2
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1
ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
4
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
3
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
8
ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ
4
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΕΓΗΣ
4
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
4
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
6
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
2
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
1
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
1
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
1
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
2
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
5
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
1
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
1
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
4
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
24
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
5
ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
48
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
26
 ΣΥΝΟΛΟ
232

Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
3
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
14
ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
2
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
42
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
2
ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
48
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
14
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
5
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
4
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
2
ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ
2
ΚΗΠΟΥΡΩΝ
8
ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
2
ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
2
ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
3
ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΟΔΗΓΩΝ  ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ + Π.Ε.Ι.
3
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
12
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
3
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ- ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΔΕΣ
2
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ
2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
3
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
3
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
6
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
8
ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
8
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6
 ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ
1
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
4
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
10
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
2
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
108
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
15
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
22

407

Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
3
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7
ΛΟΓΙΣΤΩΝ
5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
27
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
18
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
3
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
8
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ
2
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
1
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
4
ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
8
ΜΟΝΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
1
ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
3
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
25
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ
8
ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
1
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
3
ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Δ/ΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ)
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
5
ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ
1
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΦΥΣΙΚΩΝ
1
ΧΗΜΙΚΩΝ
1
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
3
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ
1
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2
ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
2
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
1
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
2
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
6
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
2
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
28
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
20
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
25
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
103
ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
4
 ΣΥΝΟΛΟ
379

Δήμος Παύλου Μελά
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
2
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
1
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
3
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
1
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
46
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
17
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
3
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
12
ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ
1
ΚΗΠΟΥΡΩΝ
2
ΚΟΜΜΩΤΩΝ
1
ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
1
ΜΑΓΕΙΡΩΝ
10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
2
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(ΜΕ ΆΔΕΙΑ ΟΔΉΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Δ')
1
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
3
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΆΔΕΙΑ ΟΔΉΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Β
4
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
8
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
4
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
3
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
5
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
4
 ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
6
ΓΕΟΠΟΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
3
ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
10
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
2
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
6
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
3
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4
ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
4
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4
ΦΥΣΙΚΩΝ
1
ΧΗΜΙΚΩΝ
1
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
4
 ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΊΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
1
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
2
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
6
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
5
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΛΟΓΙΣΤΩΝ
1
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
3
ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
4
ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
6
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
93
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
23
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
18

399Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.