Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

H πρόταση της ΡΕΚΚ για την Κάρτα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ανάλογη είχε κατατεθεί από τη "Συμπολιτεία" και στο Δήμο Θερμαϊκού
Η πρόταση των οκτώ δημοτικών συμβούλων της παράταξης ΡΕΚΚ, για την καθιέρωση Τοπικής Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την ενίσχυση των άπορων δημοτών, συζητείται αυτή τη Δευτέρα στο δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς. Ανάλογη πρόταση, είχε διατυπώσει στη διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού στις 11 Ιανουαρίου 2016 και η δημοτική κίνηση «Συμπολιτεία Θερμαϊκού», χωρίς να υπάρξει η παραμικρή απάντηση από τη δημοτική αρχή.

Παρουσιάζουμε στη συνέχεια την πρόταση για τη θέσπιση της Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την εισήγηση που θα συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς.
Η αίτηση των δημοτικών συμβούλων της ΡΕΚΚ, που είχε υποβληθεί με ημερομηνία 22 Μαρτίου 2016, έχει ως εξής:

Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς
Με κοινοποίηση προς τον κ. Δήμαρχο Καλαμαριάς
 ΑΙΤΗΜΑ των: Λαμτζίδη Μανώλη, Αγγελοπούλου Δέσποινας, Βουλγαράκη Νεκτάριου, Καζάρα Φιλιώς, Καϊμακτσίδη Γιάννη, Κοταλακίδου Ελένης, ΜΑβίδη Σταύρου και Τεμεκενίδη Άρη, Δημοτικών Συμβούλων Καλαμαριάς, μελών της ΡΕΚΚ.
                                       Καλαμαριά, 22.3.2016
Κύριε Πρόεδρε,
Υποβάλλουμε το αίτημα για ορισμό του θέματος«Τοπική Κάρτα Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Ένα νέο πρόσθετο  εργαλείο αλληλεγγύης  για την ανακούφιση των άπορων συνδημοτών μας» ως θέμα ημερήσιας διάταξης στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, προκειμένου να γίνει αντικείμενο συζήτησης στο συμβούλιο και να ληφθεί η σχετική απόφαση – σε περίπτωση αποδοχής της -  για την υλοποίηση του νέου αυτού θεσμού
Σχετικά επισυνάπτουμε ολόκληρο το κείμενο της πρότασης και παρακαλούμε να τεθεί υπόψη όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:

Τοπική Κάρτα Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Ένα νέο πρόσθετο  εργαλείο αλληλεγγύης  για την ανακούφιση των άπορων συνδημοτών μας
Η Καλαμαριά ως αποτέλεσμα συνένωσης προσφυγικών συνοικισμών με κατοίκους αρχικά εξαθλιωμένους, ρακένδυτους και ταλαιπωρημένους ανθρώπους , αλλά περήφανους, αξιοπρεπείς και εργατικούς ,  μπόρεσε να αναπτυχθεί – όπως και όσο αναπτύχθηκε- και να προσλάβει τα χαρακτηριστικά ενός  σύγχρονου αστικού Δήμου με «λίπασμα» την αλληλεγγύη μεταξύ των κατοίκων της.
Ήταν η αλληλεγγύη που βοήθησε τους πρώτους κατοίκους να επιβιώσουν μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πρώτης μετεγκατάστασης , μετά την Μικρασιατική καταστροφή, και ήταν η αλληλεγγύη , που βοήθησε όλους αυτούς τους ανθρώπους μετά την Κατοχή να σταθούν στα πόδια τους.
Και είναι η αλληλεγγύη , το εργαλείο που θα μας βοηθήσει και σήμερα να επιβιώσουμε, ιδιαίτερα οι πλέον αδύναμοι, μέσα από την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση και να «στήσουμε» δομές, που θα παραμείνουν και σε ένα επόμενο στάδιο , αυτό της εισόδου στο στάδιο της  παραγωγικής ανασυγκρότησης και  ανάκαμψης ώστε να διασφαλίζουν την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και ταξικών διακρίσεων.
Η ΡΕΚΚ , διαισθανόμενη τον επιτακτικό χαρακτήρα αναζήτησης νέων και πρωτότυπων απαντήσεων στο πάντα διαρκές ερώτημα πως θα διασφαλίσουμε ελάχιστους αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης για τους άπορους συνδημότες μας, σήμερα δημοσιοποιεί την δική της πρότασης, την έκδοση από το Δήμο Καλαμαριάς, της  “Τοπικής Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης”.

Η Τοπική Κάρτα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  προτείνεται ως ένα ακόμα εργαλείο για την άμβλυνση των συνεπειών της σοβούσας  οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης σε τοπικό επίπεδο.
Είναι ένα δελτίο με ενσωματωμένη την φωτογραφία του δικαιούχου ή και του εξαρτώμενου (για τον ορισμό βλ. στη συνέχεια) μέλους της οικογένειάς του, το οποίο εκδίδει ο οικείος Δήμος, με ετήσια διάρκεια.
Ο χαρακτηριζόμενος «άπορος» (σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια και βάσει δικαιολογητικών, βλ. στη συνέχεια) δικαιούχος και κάτοχος της κάρτας, υποχρεωτικά δημότης του οικείου Δήμου θα έχει βάσει συμφωνίας («σύμβαση υπέρ τρίτου»), που θα έχει καταρτιστεί και υπογραφεί ανάμεσα στον νόμιμο εκπρόσωπο του οικείου Δήμου και εκπρόσωπο επιχείρησης, ή προμηθευτή αγαθών και εμπορευμάτων, ή πάροχο υπηρεσιών (στη συνέχεια τον αποκαλούμε «πάροχο») με έδρα τους (ή έδρα υποκαταστήματος) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου το δικαίωμα προμήθειας αγαθών ή εμπορευμάτων ή λήψης υπηρεσιών (του συνόλου ή μέρους) με μείωση της αρχικής αξίας αγαθού ή εμπορεύματος ή της υπηρεσίας σε ποσοστά της τάξης του 30% -40%, ή και μεγαλύτερο, ή  και εντελώς  «δωρεάν», η, σε τελευταία ανάλυση,  όσο  «αντέχει» ο πάροχος, ιδιαίτερα αν προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα.
Το «προνόμιο» αυτό παρέχεται συμπληρωματικά και όχι «ανταγωνιστικά» με άλλα δικαιώματα που παρέχουν τοπικές ή κρατικές ή αυτόνομες –ανεξάρτητες δομές αλληλεγγύης (πχ. Κάρτα Αλληλεγγύης, πρόσβαση σε Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο , Κοινωνικό Ιατρείο κλπ.)

Α. Τα χαρακτηριστικά του νέου θεσμού:
1.           Είναι νέος. Από όσο έγινε δυνατό να εντοπιστεί μετά από μία πρόχειρή έρευνα στο διαδίκτυο, μία άλλη μορφή ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΑΡΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ εφαρμόζει ο Δήμος Περιστερίου.
Η προτεινόμενη σήμερα μορφή έχει «υιοθετηθεί» από τη δημοτική παράταξη «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» και έχει προταθεί στον οικείο Δήμο με επιστολή του επικεφαλής της παράταξης Σπύρου Κουζινόπουλου.
2.           Έχει τοπικό και γεωγραφικά περιορισμένο χαρακτήρα (αφορά μόνο σε «άπορους» Δημότες του οικείου Δήμου και εξαρτώμενα  μέλη των οικογενειών του, ενώ  οι πάροχοι έχουν την κύρια έδρα ή υποκατάστημά τους αποκλειστικά στα διοικητικά όρια του Δήμου  )
3.           Δεν έχει εξαναγκαστικό χαρακτήρα , αφού οι «πάροχοι» συμβάλλονται ελεύθερα ,  ορίζουν ελεύθερα το ποσοστό «έκπτωσης» προς τους δικαιούχους  και  ελεύθερα  αποχωρούν από τη σύμβαση χωρίς καμία συνέπεια ή κύρωση.
4.           Δεν προκαλείται κανένα βάρος δημοσιονομικού χαρακτήρα στο Δήμο.
5.           Δεν προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων όμοιων υπηρεσιών ή πωλητών  αγαθών και εμπορευμάτων, διότι σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού», απαγορεύεται «κατά τας εμπορικάς, βιομηχανικάς ή γεωργικάς συναλλαγάς πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισμού γινομένη πράξις, αντικείμενη εις τα χρηστά ήθη».
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται:
1)Η συγκεκριμένη πράξη ανταγωνισμού να γίνεται στις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές
2)Να υπάρχει σκοπός ανταγωνισμού, δηλαδή πρόθεση ανταγωνισμού του ίδιου που ενεργεί την πράξη ή τρίτου προσώπου και
3)Να έρχεται σε αντίθεση η πράξη στα χρηστά ήθη. Σύμφωνα με  την επικρατούσα γνώμη, το μέτρο των χρηστών ηθών ορίζουν  «…οι υπάρχουσες και αναγνωρισμένες αντιλήψεις κάθε ανθρώπου που σκέπτεται ορθά και δίκαια μέσα στο συναλλακτικό κύκλο, στον οποίο διενεργείται η πράξη…».
Στην συγκεκριμένη περίπτωση ΔΕΝ υπάρχει σκοπός ανταγωνισμού, ούτε αντίθεση με τα «χρηστά ήθη», διότι κοινά ομολογημένος σκοπός είναι η έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης στα όρια της τοπικής κοινωνίας και η  ανακούφιση άπορων δημοτών (ανδρών και γυναικών, των ίδιων και προστατευόμενων  μελών των οικογενειών τους)και η διασφάλιση – στο μέτρο του δυνατού- συνθηκών και όρων αξιοπρεπούς διαβίωσής τους.
6. Απευθύνεται – εντός των προκαθορισμένων γεωγραφικών ορίων- σε όλους ανεξαίρετα  τους εν δυνάμει παρόχους, όπως πχ. Δημοτικές Επιχειρήσεις και υπηρεσίες , την τοπική Εκκλησία κλπ.
7. Καλείται να παίξει ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο ο τοπικός Δήμος.
8. Ο κατάλογος  των παρόχων, που συμβάλλονται θα είναι ανοιχτός και χωρίς περιορισμούς στην εγγραφή  ή διαγραφή

Β. Τρόπος λειτουργίας
1. Ο οικείος  Δήμος υπογράφει ταυτόχρονα με πολλούς παρόχους  ή μεμονωμένα με κάθε έναν μία συμφωνία , που θα ωφελεί τους άπορους  δημότες του (άνδρες και γυναίκες) και τα μέλη των οικογενειών τους, που με την επίδειξη της «ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» θα έχουν δικαίωμα – με την επίδειξη του δελτίου- να προμηθευτούν εμπορεύματα ή προϊόντα η να «αγοράσουν» υπηρεσίες σε προκαθορισμένη προνομιακή τιμή.
Τυχόν άρνηση του παρόχου να συμμορφωθεί με τη συμβατική του δέσμευση θα έχει ως μόνη συνέπεια ότι διαγράφεται από τον σχετικό κατάλογο.
2. Οι πάροχοι ,που συμβάλλονται θα εντάσσονται σε μία «λίστα» , που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου , και, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορούν να προμηθεύονται από τις υπηρεσίες του Δήμου ειδικό αυτοκόλλητο.
Ενδιαφέρον, θα είχε να ερευνηθεί από νομική άποψη , αν επιτρέπεται με βάση το ισχύον νομικό καθεστώς η δημιουργία από τον Δήμο «κινήτρων»  προς τους παρόχους, ώστε να συμμετάσχουν στο θεσμό αυτό.

3. Εισοδηματικά κριτήρια συμμετοχής των δικαιούχων
Α. Λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο πραγματικό δηλωθέν και όχι το τεκμαρτό εισόδημα
Ως  πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας τους τελευταίους 12 μήνες - μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν.4093/12 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/11. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται:
α)   αντικειμενική δαπάνη και τεκμήρια διαβίωσης
β) το 20% του πραγματικού καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που παρέχονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο καθώς και των ποσών από
πηγές κατάρτισης, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας.
γ) Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν4172/13 δεν περιλαμβάνονται επίσης στο πραγματικό εισόδημα, η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.
δ) Τυχόν αποζημίωση αναδοχής ενήλικου άστεγου

Β. Όρια και ποσοτικοί περιορισμοί :
1.     Μοναχικό άτομο, ετήσιο εισόδημα (όπως αναλύθηκε πιο πάνω) μέχρι 6000 Ευρώ
2.
     Ζευγάρι χωρίς τέκνα , ετήσιο εισόδημα μέχρι 7000 Ευρώ.
3.
     Οικογένεια με ένα (1) τέκνο (εξαρτώμενο μέλος) , ετήσιο εισόδημα μέχρι 8.000 Ευρώ
4.
     Οικογένεια με δύο (2) τέκνο, ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 Ευρώ
5.
     Οικογένεια με τρία τέκνα (3) ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 Ευρώ
6.
     Οικογένεια με τέσσερα (4) παιδιά , ετήσιο εισόδημα μέχρι 11.000  Ευρώ 

(Διευκρινίσεις: «Γάμος» εννοείται η νομική κατάσταση,  όπου δύο άτομα έχουν συνδεθεί με πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο ή με  σύμφωνο συμβίωσης. Ως «οικογένεια»  εννοείται και η «μονογονεϊκή».
Ανάλογη κλιμάκωση στα εισοδηματικά κριτήρια προβλέπεται και στο προ-σχέδιο νόμου, που επεξεργάζεται η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ για την αναμόρφωση του ΘΕΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, που συγκροτήθηκε πρόσφατα , στις αρχές Νοεμβρίου 2015.)
Γ. Ως εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν4172/13 , όπως ισχύει σήμερα,  θεωρούνται:
α. άγαμα τέκνα, εφόσον:
- είναι ανήλικα έως 18 ετών ή
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης «της ημεδαπής ή αλλοδαπής» ή
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι
άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
- τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων
- αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων
γ. ανιόντες
δ. ανήλικα τέκνα που στερούνται και των δυο γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων ελλείψει δικαστικής απόφασης επιμέλειας από άλλο άτομο.
Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
Ανασφάλιστοι υπερήλικες και μακροχρόνια άνεργοι, θεμελιώνουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Όλα τα παραπάνω κριτήρια μπορεί να επανακαθοριστούν από τον οικείο Δήμο μέσα από συστηματική και εντατική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία.

Με τιμή,

ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
NEKTAΡΙΟΣ  ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΩ ΚΑΖΑΡΑ
ΚΑΙΜΑΚΤΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
KOTAΛΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.