Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς

Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει τη Δευτέρα 16 Μαίου, ώρα 8:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα 1. Πρώτο θέμα στη συνεδρίαση, η πρόταση του επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Ενωτικής Κίνησης Καλαμαριάς, για την καθιέρωση της «Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν συγκεκριμένα ως εξής:
ΘΕΜΑ 1οΤοπική Κάρτα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ένα νέο πρόσθετο εργαλείο αλληλεγγύης για την ανακούφιση των άπορων Δημοτών μας»
                   Εισηγητής: Επικεφαλής του συνδυασμού και Δημοτικός Σύμβουλος - κ. Ε. Λαμτζίδης
ΘΕΜΑ 2οΈγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 13869/25.04.2016 αίτηση του Παναγιώτη – Λεωνίδα Γκόφα για τον μη αποχαρακτηρισμό ως διατηρητέου του συνόλου του ογκομετρικού περιγράμματος και περιβάλλοντα χώρου του κέντρου «Χαμόδρακας» της Ν. Κρήνης του Δήμου Καλαμαριάς και περιορισμό της απόφασης του ΥΜΑΘ υπ’ αριθμ. 828/2002 σύμφωνα με την νέα παράταση του ΥΜΑΘ.
                   Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς -  κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 3ο:  Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς -  κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση επικαιροποιημένης απόφασης υλοποίησης της Σύμβασης του Υποέργου -1- Σύμβαση Αυτεπιστασίας-Ίδια Μέσα για το έργο «Διεθνές Φεστιβάλ Εικαστικών Τεχνών – Πεδίο Δράσης Κόδρα – Επιμέλεια και Προετοιμασία χώρου» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013» με κωδικό MIS 296632.
Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς -  κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση της υπ’αρ. 96/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά ρύθμιση κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Τ. Οικονομίδη 79.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’αρ. 100/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Εξέταση ενστάσεων - Διαφοροποίηση της πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων χώρου Σχολείου και χώρου Στάθμευσης στα Ο.Τ. 1083Δ και 1083Β του Δήμου Καλαμαριάς σε εκτέλεση της με αρ. 702/10 Απόφασης του Δ' Τρ.Τμ. του Δ.Π.Θ.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’αρ. 101/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Αίτημα για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 1094α μεταξύ των οδών Μιαούλη, Ιωακείμ Γ, Παπαναστασίου & Χρυσ. Σμύρνης του Δήμου Καλαμαριάς, με τον αποχαρακτηρισμό χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και πεζόδρομου, σε συμμόρφωση με την υπ' αρ. 2950/2013 Απόφαση και το υπ’ αρ. 21/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 8οΈγκριση της υπ’ αρίθμ. 201/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ 2016. 
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 9ο: Σύνταξη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά του Ανέστη Λαγουδόπουλου, κατοίκου Καλαμαριάς, οδός Βουλγαροκτόνου 27 και Κ. Καραμανλή 7-9.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού 106,49 ευρώ στην κ. Ευθυμία Καραντινού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την «Προμήθεια εργαλείων για τα συνεργεία της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, Έργων Συντήρησης και Σημάνσεων καθώς και της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Καλαμαριάς. Τη ματαίωση του διαγωνισμού ως προς τα είδη που δεν υποβλήθηκαν προσφορές.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Καλαμαριάς στη Σόφια Βουλγαρίας, για να επισκεφθεί τη Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Καλαμαριάς στη Σάμο, για να συμμετάσχει στο τριήμερο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, με θέμα «το προσφυγικό».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Καλαμαριάς κ. Θεοδόση Μπακογλίδη  στη Κέρκυρα για τη συμμετοχή του σε εορταστικές εκδηλώσεις και σύσκεψη του Δικτύου “Πάφος- Αδελφοποιημένες Πόλεις της Ελλάδας». Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού  248,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των εξόδων κίνησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 15ο: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (άρθρο 28 του Ε.Κ.Π-Ο.Τ.Α) για το έτος 2016, στις δύο   σχολικές επιτροπές: α) Σ.Ε. Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) Σ.Ε. Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια βίου Μάθησης & Νεολαίας κ. Β. Νικολέττου-Σκάρλιου
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 156.330,00 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμαριάς  και κατανομή του στις δύο σχολικές επιτροπές α) Σ.Ε σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης β) Σ.Ε σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . (Β΄ ΔΟΣΗ  2016)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια βίου Μάθησης & Νεολαίας κ. Β. Νικολέττου-Σκάρλιου
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ι. – ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ο.Ε.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτ. Επίλ. Φορ. Διαφ. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρείας SWEETLAND A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτ. Επίλ. Φορ. Διαφ. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρείας ΛΑΚΚΑΣ Α. – ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ Π.Ο.Ε. 
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτ. Επίλ. Φορ. Διαφ. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Σάββα του Θεοχάρη.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτ. Επίλ. Φορ. Διαφ. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2016 μελέτης του έργου: «Κατασκευή  23ου Δημοτικού  Σχολείου Καλαμαριάς
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχ.Υπηρ. – Πολ. Προς. & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη αποφάσεων για την υποστήριξη του Δήμου, ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Αρχών και τη δικαστική υποστήριξή του, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, των υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 3637/2014 και 297/2015 Αιτήσεων Ακύρωσης του Δήμου Καλαμαριάς, (για υπόθεση της πλατείας Ρόδων), σε συνδυασμό με την άσκηση και άλλων ενδίκων μέσων, ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχ.Υπηρ. – Πολ. Προς. & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη αποφάσεων για τη δικαστική υποστήριξη του Δήμου, ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην υπ’ αριθ. εκθ. καταχ. ΣΔ 9/02.06.2014 «ΑΝΑΦΟΡΑ – ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν 3068/2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Αίτηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3068/2002 και του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 61/2004) του Κωνσταντίνου ΜΕΛΕΤΙΟΥ και λοιπών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχ.Υπηρ. – Πολ. Προς. & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την προμήθεια αναψυκτικών και κερασμάτων για την τήρηση των στοιχειωδών κανόνων εθιμοτυπίας του Δήμου Καλαμαριάς περίοδος 2016-2017.
Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς  – κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ' αριθ. 14406/4-5-2016 αίτησης της Σαρπίνα - Γιακισικλή Άννας για παράταση ταφής του Γιακισικλή Δημήτριου Σύνταξη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά του Ανέστη Λαγουδόπουλου, κατοίκου Καλαμαριάς, οδός Βουλγαροκτόνου 27 και Κ. Καραμανλή 7-9.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση για τη διοργάνωση του παιδικού φεστιβάλ “Παραθινούπολη 2016” και διάθεση πίστωσης ποσού 34.996,38 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την υλοποίησή του.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολιτισμού και Προβολής – κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση για την ανάθεση εργασίας καλλιτεχνικής επιμέλειας για τη διοργάνωση του Μουσικού Διαγωνισμού σε συνεργασία με το Διεθνές Μουσικό Σωματείο «Τζίνα Μπαχάουερ» και διάθεση πίστωσης ποσού 1.570,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την υλοποίησή της.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολιτισμού και Προβολής – κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Χορού του Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων και διάθεση πίστωσης ποσού 1.845,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την υλοποίησή του.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολιτισμού και Προβολής – κ. Μ. Αμπατζίδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.