Σάββατο 14 Μαΐου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Την Τετάρτη 18 Μαίου, ώρα 4 μμ, θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο του  Δήμου Θερμαϊκού με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Δυστυχώς στον πίνακα των θεμάτων που θα συζητηθούν, δεν περιλαμβάνεται και στη συνεδρίαση αυτή, όπως και στην προηγούμενη, καμία ενημέρωση για το περιβαλλοντικό έγκλημα στον υδροβιότοπο της Επανομής και την οφειλόμενη απόδοση ευθυνών σε όσους από τον Δήμο παρανόμησαν.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και έγκριση εξόδων της μετακίνησης του.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Σάμο για τη συμμετοχή του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και έγκριση εξόδων της μετακίνησης του.
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Αύξηση δόσεων στον Χρηματικό Κατάλογο 0072/2016.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο : Παράταση της δωρεάν παραχώρησης του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ν. Κερασιάς για την στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μηχανιώνα.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 431/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης επανάληψης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών με διαφημιστικά πλαίσια για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος».
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού  - παραλίας του Δήμου Θερμαϊκού με δημοπρασία, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/09-04-2015 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για το τρέχον έτος.
             Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο : Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της.
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης, κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της ΤΕΘ Α.Ε.
       Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Γιάννης Μαυρομάτης.    
ΘΕΜΑ 9ο :  Δωρεάν παραχώρηση του δημοτικού γηπέδου Νέων επιβατών στον Α.Ο. Καρδίας.
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Σύνδεση σχολικών κτιρίων Δ.Κ. Περαίας με το δίκτυο φυσικού αερίου.
    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
  ΘΕΜΑ 11ο : Ανταλλαγή ρυμοτομούμενης έκτασης ιδιοκτησίας της κας Βασιλικής Χολέβα με δημοτικό οικόπεδο.
       Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 12ο : Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανέγερση 5ου  Δημοτικού Σχολείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και δια βίου μάθησης» (κωδικός ΟΠΣ 5000901).
              Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 13ο : Τροποποίηση όρων με ορισμό δύο εκπροσώπων Δήμου Θερμαϊκού στην τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης  του Δήμου Θερμαϊκού με την Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση τμημάτων Ε.Π.Ο. 27 Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας στα διοικητικά όρια του Δήμου Θερμαϊκού - Ναυτική σχολή»
           Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 21/ 2015  μελέτης   προϋπολογισμού 
δαπάνης   158.932,00  €   (συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. ) για  το έργο : «Συντήρηση τμημάτων Ε.Π.Ο. 27 Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας στα διοικητικά   όρια του Δήμου Θερμαϊκού - Ναυτική σχολή».   
          Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 15ο :  Τροποποίηση όρων με ορισμό δύο εκπροσώπων Δήμου Θερμαϊκού στην τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης  του Δήμου Θερμαϊκού με την Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο Ν. Επιβατών - Βυθοκόρηση της ζώνης πίσω από τον κυματοθραύστη».
           Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 18/ 2015  μελέτης   προϋπολογισμού  
δαπάνης 186.428,54 € (συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Αλιευτικό Καταφύγιο Ν. Επιβατών - Βυθοκόρηση της ζώνης πίσω από τον                   κυματοθραύστη».
           Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 126 δημοτικού αγροτεμαχίου,  έκτασης 13.496,00 τ.μ., για αγροτική καλλιέργεια, στην Τοπική Κοινότητα Νέας Κερασιάς της  Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού.   
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 18ο :  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
          Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 19ο  :  8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Θερμαϊκού, οικονομικού έτους 2016.
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 20ο  :  Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου στο εξωτερικό και έγκριση εξόδων της μετακίνησης του.
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 21ο  :  Απόφαση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού  εκτός της έδρας του, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις δημοτικές κοινότητες, ύστερα από απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του.  (άρθρο 67- π10).
   Εισηγητής : Πρόεδρος - κ. Σπύρος Αδαμίδης     
ΘΕΜΑ 22ο  :  Β΄ κατανομή ποσού 131.370,00 ευρώ από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης, κ. Θεόδωρος Τζέκος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.