Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

Ανακατανομή στις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων Θερμαϊκού

Στην ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των αντιδημάρχων, μετά την κατάργηση της 6ης αντιδημαρχίας και την παραίτηση της αντιδημάρχου κ. Έφης Ζαριφέ, προχώρησε ο δήμαρχος Θερμαϊκού κ. Γιάννης Αλεξανδρής με απόφασή του. 

Συγκεκριμένα με βάση την απόφαση αυτή αναθέτει:
-Στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χρήστο Βογιατζή:
α. Την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του δήμου.
β. Την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών δημοτικής κατάστασης πολιτών & ληξιαρχείου, αλλοδαπών & μετανάστευσης.
γ. Tην αναπλήρωση του δημάρχου ως αναπληρωτή Ληξιάρχου στη δημοτική
Ενότητα Θερμαϊκού.
δ. Την εποπτεία του προσωπικού και την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές και τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του.
ε. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες.
στ. Την ευθύνη για τις αδειοδοτήσεις εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων .

-Στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού κ. Γιάννη Τσακμάκα:
α. Την μέριμνα για την αγροτική και ζωική παραγωγή και τη γεωργική ανάπτυξη.
β. Τη μέριμνα για την αλιεία.
γ. Την μέριμνα για την προστασία του καταναλωτή.
δ. Την εποπτεία για θέματα απασχόλησης και τουρισμού.
ε. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες.

-Στον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Βογιατζή:
α. Την Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
β. Την ευθύνη της λειτουργίας των &ημοτικών Υπηρεσιών που είναι

εγκατεστημένες στη &ημοτική Ενότητα Επανομής (Ν. 3852/2010, άρθρο 59, παρ.4)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.