Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Αυξάνεται ο αριθμός σπουδαστών στην ΑΕΝ Μηχανιώνας

Η ΑΕΝ Μακεδονίας στη Νέα Μηχανιώνα
Αυξημένος θα είναι ο αριθμός των σπουδαστών και σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) της χώρας και μεταξύ αυτών και στην ΑΕΝ Μακεδονίας που βρίσκεται στη Νέα Μηχανιώνα.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κώστας Μουσουρούλης, θα εισαχθούν  1194 σπουδαστές κατά το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014, εκ των οποίων 705 Πλοίαρχοι και 489 Μηχανικοί.

Προσόντα υποψηφίων
Κάθε υποψήφιος/α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:
1.Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιµου τίτλου σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού.
2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραµµένος/η στα µητρώα αρρένων ή ∆ηµοτολόγια ∆ήµου ή Κοινότητας.
3. Να µην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συµπληρώνεται κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως. (γεννηθέντες έτους 1986 και µεταγενέστερα)
4. Να είναι κατά γνωµοδότηση αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής ικανός/η σωµατικά και πνευµατικά για το ναυτικό επάγγελµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
5. Να µην έχει τιµωρηθεί ιιε στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωµάτων και να µην έχει καταδικαστεί για κακούργηµα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαµήνου καθ' υποτροπή ή µεγαλύτερη του εξαµήνου για λαθρεµπόριο ή λαθρεµπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόµου περί προστασίας του Εθνικού Νοµίσµατος ή για αδίκηµα αναφερόµενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να µην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωµα άσκησης του ναυτικού επαγγέλµατος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.