Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013

Δημοσιεύθηκε ο Οργανισμός του δήμου Θερμαϊκού

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1527 της 21 Ιουνίου 2013), η απόφαση για την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Θερμαϊκού. Στον Οργανισμό, προβλέπονται 46 θέσεις προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 16 τεχνολογικής εκπαίδευσης, 54 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 27 υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Επίσης, προβλέπονται 110 θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που είναι προσωποπαγείς και τέλος εκατό  θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Η διάρθρωση των κεντρικών υπηρεσιών του δήμου Θερμαϊκού έχει ως εξής:
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Γενικός Γραμματέας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού−Οργάνωσης και Ανάπτυξης
4. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
5. Αυτοτελές λιμενικό γραφείο
6. Νομική Υπηρεσία
7. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
8. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Καθαριότητας
β) Τμήμα Ανακύκλωσης
γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου και αλλοδαπών
β) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
γ) Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
δ) Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας και Πιστοποίησης Διαδικασίας
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
γ) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
δ) Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Μελετών και Επίβλεψης Τεχνικών ΄Εργων
β) Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
γ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης
δ) Τμήμα Πολεοδομίας
ε) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ/νσης και των Τμημάτων της
4. Διεύθυνση ΚΕΠ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.