Δευτέρα 2 Απριλίου 2018

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα Μεγάλη Δευτέρα, στις 4 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θερμαϊκού. Σημαντικότερο θέμα, το 22ο, για την “προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού” αξίας 240.000 ευρώ, που προβλέπει την προμήθεια περίπου 13.000 λαμπτήρων, μεταξύ των οποίων και LED, καθώς και άλλου ηλεκτρολογικού υλικού.

Με βάση την προμήθεια αυτή, οι εργαζόμενοι του Δήμου εκτιμούν ότι καθίσταται ανενεργή και δεν χρειάζεται να προχωρήσει ο σκανδαλώδης διαγωνισμός, ύψους 3.650.000 ευρώ, για την προμήθεια 10.000 λαμπτήρων LED, γεγονός που θα επιβαρύνει τους δημότες με ένα δυσβάστακτο ισόποσο δάνειο, για την αποπληρωμή του οποίου θα χρειαστεί να καταβάλλεται για 10 χρόνια το ποσό του μισού εκατομμυρίου ευρώ ετησίως, ποσό που θα το πληρώνουν οι δημότες, από τα πανάκριβα δημοτικά τέλη που πληρώνουν, τα ακριβότερα σε όλη την Ελλάδα.
Αναλυτικά τα θέματα τηςε σημερινής συνεδρίασης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις - πεζοδρομήσεις Δ.Κ. Ν.Μηχανιώνας»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «Αποκατάσταση του Αλιευτικού Καταφυγίου Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 3ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση 9ου Νηπιαγωγείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 4ο : Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του Εθνικού Κτηματολογίου, Γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ190941702064 με όμορα επηρεαζόμενα γεωτεμάχια Δημοτικής έκτασης με ΚΑΕΚ 19094ΕΚ00200 και 190941702255 στη Δ.Κ. Περαίας.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 5ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω μη ένταξης του ακινήτου στην επέκταση του Γ.Π.Σ και Διάθεση πίστωσης - Τσικαλάς Ευάγγελος.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 6ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0160/2015 λόγω εξαίρεσης από την πολεοδόμηση.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 7ο : Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο – ΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 8ο : Διαγραφή ποσού από τους Χ.Κ. 0190/2017 και 0191/2016 λόγω σφάλματος ως προς τη φορολογητέα ύλη – ΤΟΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 9ο : Επιστροφή ποσού σε οφειλέτη λόγω εξόφλησης οφειλών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 10ο : Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ισογείου δημοτικού καταστήματος επί της οδού Ανθέων 2 και Πινδάρου, εντός του Ο.Τ. 129 της Δ.Δ. Περαίας στο Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ-2 για την μετεγκατάσταση της βάσης του ΕΚΑΒ-2
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 11ο : Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Οργάνων - Επιτροπών για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών της "Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη", βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων» για το έτος 2018.
Εισηγητής : Πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. & Α. Καβούνη – Γ. Μαντζανάρης.


ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός ελεγκτών της ΔΗΚΕΘ χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ -κ. Κυριακή Καζουλίδη

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Σύμφωνης γνώμης για χωροθέτηση προσωρινής κατασκευής - ανεμοθραυστών - σε τμήμα του κοινοχρήστου χώρου της Δ.Κ. Ν. Επιβατών».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Σύμφωνη γνώμη για χωροθέτηση προσωρινής κατασκευής - τέντας, σε τμήμα του κοινοχρήστου χώρου στο Γ150 της Δ.Κ. Ν. Μηχανιώνας».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 15ο : Παραχώρηση χώρου του πρώην γηπέδου Beach Volley (διπλά στη σκάλα) στην παραλία των Ν. Επιβατών για εκδηλώσεις
Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.

ΘΕΜΑ 16ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Μηχανιώνας που βρίσκεται στην Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη για την διεξαγωγή σεμιναρίων του Σωματείου Καταστηματαρχών Επισιτιστικών Επαγγελματιών Δήμου Θερμαϊκού
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Σύμφωνη γνώμη για χωροθέτηση ανοξείδωτης κατασκευής «Αγκίστρι» στην παραλία Επανομής.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση εκμίσθωσης αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στον κ. Αριστείδη Φωκά Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης με σκοπό την ενημέρωση αγροτών σε θέματα που αφορούν καινοτόμες μορφές καλλιέργειας και συγκεκριμένα τη βιομηχανική κάνναβη.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΩΜΑΝΟΥ»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 20ο : Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια αυτόματων φαρικών πυρσών του Δήμου με απευθείας ανάθεση από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού», υπ’ αριθ. 03/2017 τροποποιημένη μελέτη.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση διενέργειας των εργασιών με τίτλο «Εργασίες Ταφών – Εκταφών στα Κοιμητήρια του Δήμου Θερμαϊκού» προϋπολογισμού 119.957,76 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29/2018 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας - κ. Γεώργιος Φεστερίδης.

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης, επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 399/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης, επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 448/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 26ο : Καθορισμός Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 108/2018 απόφασης της Ο.Ε. περί «Καθορισμού Τελών Κοιμητηρίων».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση υπογραφής συμβολαίου αποδοχής δωρεάς εν ζωή του υπ’ αριθμ. 387 κληροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγ. Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού, ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας Εκπαίδευσης του Δήμου Θερμαϊκού έτους 2017.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμίας Εκπαίδευσης του Δήμου Θερμαϊκού έτους 2017.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση Απολογισμού ξενόγλωσσων βιβλίων Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας Εκπαίδευσης του Δήμου Θερμαϊκού έτους 2017.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 112/2018 απόφασης της Ο.Ε. περί «Παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών για το χρονικό διάστημα τριών χρόνων του καταστήματος με επωνυμία «ΠΛΑΤΕΙΑ» του κ. Μπιζμπέλη».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 33ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0191/2016 λόγω σφάλματος ως προς τη φορολογητέα ύλη – AUTOHELLAS ATE»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 34ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 60/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ορισμού νέων μελών στη Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Θερμαϊκού, κατόπιν της τροποποίησης της υπ’ αριθ. 8440/2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 310/2-2-2018 Β΄»).
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 35ο : Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμίας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 36ο : Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.(υπ’ αριθ. 132/2018 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 37ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 38ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 119/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης σχεδίου 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.