Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Προσλήψεις προσωπικού από Δήμους της Θεσσαλονίκης

Στην πρόσληψη προσωπικού, προχωρούν Δήμοι και άλλοι φορείς της περιοχής Θεσσαλονίκης, για την κάλυψη βασικών αναγκών τους. Οι προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, έχουν ως εξής:

■ Επτά άτομα θα προσληφθούν για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών»(τηλ. επικοινωνίας: 2313-329.538, 585 & 596).
■ Στην πρόσληψη εννέα ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη νέα αρδευτική περίοδο έτους 2017 προχωρά η ΔΕΥΑ Θέρμης. Με αντικείμενο την επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και τη διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως, την επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχέτευσης των αρδευτικών υδάτων, αλλά και τη φύλαξη και προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων, για την αρδευτική περίοδο του έτους 2017 των Τοπικών Κοινοτήτων Θέρμης, η ΔΕΥΑΘ προχωρά στην άμεση πρόσληψη εννέα υδρονομέων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τηλ. Επικοινωνίας: 2106502020.
■ Σε πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κασσάνδρας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2015» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ - ΕΚΤ» προχωρά η Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας (τηλ. επικοινωνίας: 23740- 20065,20064).
■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 71 ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στους νομούς Αττικής, Κορινθίας, Χίου, Θεσσαλονίκης, Λέσβου, Δωδεκανήσου, Έβρου, Δράμας και Σάμου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης Έργου με Ίδια Μέσα για το Έργο 1» (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210- 6988612).
■ Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ανακοινώνει τη πρόθεση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 2 άτομα για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Συνεργασία με δύο παιδιάτρους ΠΕ στους Παιδικούς Σταθμούς της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.» συνολικής διάρκειας έως ένα έτος από την υπογραφή της Σύμβασης (τηλ. επικοινωνίας: 23720- 22988).

■ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο ΔΕ Εξωτερικούς Συνεργάτες (με ειδίκευση σε προγράμματα απεξάρτησης) για την υλοποίηση του Υποέργου Α/Α 2. «Υπνωτήριο Δήμου Θεσσαλονίκης» της πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης». Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313-317139, 2313-317128, 2313-317666, 2313-317137. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου