Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Καλαμαριά: Επιδοτούμενη κατάρτιση άνεργων νέων

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής  Πολιτικής, Αλληλεγγύης ,Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο Φύλων του δήμου Καλαμαριάς, απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους άνεργους δημότες και μόνιμους κατοίκους της Καλαμαριάς  από 18-24 ετών, να δηλώσουν ενδιαφέρον  μέχρι  03/05/2017 για συμμετοχή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα:

«Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)» ,η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) ως συνδικαιούχο με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ)  .
Το προαναφερθέν πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα:
1.    Που έχουν γεννηθεί από 03/05/1993 – 14/04/1999
2.    Που είναι εγεγγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα  ανεργίας ή όχι.
3.    Που είναι απόφοιτοι  Υποχρεωτικής,  ή Δευτεροβάθμιας, ή Μεταδευτεροβάθμιας, ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4.    Που δεν έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης είναι 380 ώρες, εκ των οποίων οι 120 περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση και οι 260 ώρες πρακτική άσκηση.
Η αποζημίωση κάθε ωφελούμενου για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης είναι 5€, ενώ κάθε ώρα πρακτικής άσκησης 3€.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέρχονται για εκδήλωση  ενδιαφέροντος  στο Πολυδύναμο Κέντρο Πρόνοιας, στην οδό Παπανικόλα 18 & Αμισού, στην  Καλαμαριά, στον 2ο όροφο, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00 έως 14:00
Για πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο: 2313 314 502.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου