Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

Καταγγελία Μηταφίδη κατά Μπουτάρη για "πραξικόπημα"

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, η δημοτική παράταξη στο δήμο Θεσσαλονίκης «Ανοιχτή Πόλη», με επικεφαλής τον Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, κατηγορεί το δήμαρχο Θεσσαλονίκης για πραξικόπημα και για υποκατάσταση του δημοτικού συμβουλίου, μετά την κατάθεση έφεσης κατά δικαστικής απόφασης που δικαίωνε υπαλλήλους του δήμου.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την «Ανοιχτή Πόλη» για το θέμα αυτό, αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με παράνομη απόφασή του, έδωσε εντολή στην νομική υπηρεσία του Δήμου, να κατατεθεί έφεση κατά της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης που δικαίωνε πέντε δημοτικούς υπαλλήλους, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο είχα αποφασίσει να μην ασκηθεί κανένα ένδικο μέσο. 
Η πράξη του αυτή είναι παράνομη, αδικαιολόγητη και καταχρηστική, γιατί δεν βασίζεται σε καμία νομική διάταξη, αλλά επιπλέον αποτελεί  ένα πραξικόπημα που βλάπτει την δημοκρατική λειτουργία της αυτοδιοίκησης και δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο το οποίο δεν πρέπει να αφήσουμε ατιμώρητο.
Όποια νομικίστικη δικαιολογία και αν προβάλει, ο cool Δήμαρχος έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο. 
Διέπραξε κατάφορη υπέρβαση εξουσίας, αναιρώντας πλήρως την απόφαση του κυρίαρχου οργάνου του Δημοτικού Συμβουλίου, με την παιδιάστικη δικαιολογία ότι το πράττει για να προστατέψει του αιρετούς των δημοτών της Θεσσαλονίκης από πιθανή πειθαρχική δίωξη εναντίον τους. 
Πρέπει να λάβει ηχηρή απάντηση από το ίδιο το Συμβούλιο των αιρετών, ότι κανείς αποκεντρωμένος ή άλλος εκπρόσωπος της μνημονιακής κυβέρνησης δεν θα τους εμποδίσει από τον ιερό τους σκοπό να προστατέψουν τα συμφέροντα των δημοτών της πόλης μας!    

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Ο Δήμαρχος διέπραξε πειθαρχικό παράπτωμα :
 Η βασική του υποχρέωση είναι να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των επιτροπών οικονομικών και ποιότητας ζωής (άρθρο 58 παρ. 1 εδ. β του Καλλικράτη). 
Αν ακυρωθούν από τον αποκεντρωμένο οι αποφάσεις αυτών των οργάνων ο Δήμαρχος μπορεί να μην τις εκτελέσει για να μην έχει προσωπική ευθύνη (άρθρο 58 παρ 4 Καλλικράτη). 
Η μόνη περίπτωση να υπερβεί την συγκεκριμένη υποχρέωση (της εκτέλεσης δηλαδή των αποφάσεων των ως άνω οργάνων) είναι ο άμεσος κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου και αυτό με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια, αντίθετη με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή των αρμόδιων επιτροπών (οικονομική και ποιότητας ζωής) , θα εγκριθεί μεταγενέστερα από τα όργανα αυτά.(άρθρο 58 παρ.2 Καλλικράτη).
Αν τα αρμόδια όργανα δεν εγκρίνουν, έστω και μεταγενέστερα, την απόφαση αυτή του Δημάρχου, τότε ο Δήμαρχος έχει υποπέσει σε ΒΑΡΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ (άρθρο 58 παρ.1 εδ.β Καλλικράτη).   

Συμπέρασμα: Ο Δήμαρχος με προσωπική του απόφαση , χωρίς να έχει προέγκριση από την οικονομική επιτροπή, έδωσε εντολή στην νομική υπηρεσία να καταθέσει έφεση στις 15/12/2014, τελευταία μέρα της σχετικής προθεσμίας άσκησης ένδικου μέσου, με την δικαιολογία ότι η πράξη του αυτή θα αποσοβούσε άμεσο κίνδυνο για τα συμφέροντα του Δήμου (πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις κατά των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου). Αυτή η πράξη είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ γιατί
 α) Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της πρωτόδικης απόφασης που δικαίωνε 5 δημοτικούς υπαλλήλους είναι άμεσα εκτελεστή και δεσμεύει τον Δήμαρχο ως προς την εκτέλεσή της. 
β) Ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει μόνος του την μη εκτέλεση της σχετικής απόφασης μόνο στην περίπτωση που η σχετική απόφαση έχει ακυρωθεί από τον αποκεντρωμένο, γεγονός που ισχύει στην προκειμένη περίπτωση ΟΜΩΣ αυτή η ακύρωση δεν είναι τελεσίδικη, επειδή ήδη έχουμε αποφασίσει να καταθέσουμε ένσταση στην αρμόδια επιτροπή του Καλλικράτη. Επομένως δεν μπορεί να ισχυρισθεί ο Δήμαρχος ότι καλώς πήρε από μόνος του απόφαση αντίθετη με την βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί ακόμη και αν η απόφαση του ΔΣ ακυρώθηκε από τον αποκεντρωμένο, η ακύρωση αυτή δεν είναι ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ (εκκρεμεί η ένστασή μας εναντίον της).
γ) Ο Δήμαρχος μπορεί πράγματι να αποφασίσει μόνος του όταν η μη έκδοση απόφασης από τα αρμόδια όργανα μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα του Δήμου. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ρητά ότι δεν θα κατατεθεί ένδικο μέσο κατά της πρωτόδικης απόφασης. Επομένως κακώς ισχυρίζεται ο Δήμαρχος και ο νομικός του Σύμβουλος (καθηγητής πανεπιστημίου) ότι ενέργησε μονομερώς για να προστατέψει δήθεν τα συμφέροντα του Δήμου. Ο Δήμος εκφράστηκε κυρίαρχα δια της απόφασης του Δημοτικού του Συμβουλίου και κανένας (πλην του αποκεντρωμένου) δεν μπορεί να αλλάξει την απόφαση αυτή.
δ) Ο Δήμαρχος δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα να υποκαταστήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να αποφασίζει στο όνομα και για λογαριασμό του. Ακόμη και αν η απόφαση του ΔΣ ακυρώθηκε από τον αποκεντρωμένο, ο Δήμαρχος καλύπτεται από την ένσταση που κατέθεσε το Δημοτικό συμβούλιο κατά της απόφασης ακύρωσης του αποκεντρωμένου και δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη γι' αυτό.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ο Δήμαρχος λειτούργησε παράνομα, αποφασίζοντας μονομερώς την άσκηση ένδικου μέσου, αντίθετα με την βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όφειλε να εκτελέσει κατά γράμμα την σχετική απόφαση, γιατί ακόμη και αν αυτή ακυρώθηκε από τον αποκεντρωμένο, η ακύρωση αυτή δεν είναι τελεσίδικη, αφού έχουμε δικαίωμα να υποβάλουμε ένσταση εναντίον της (δεν έχουν εξαντληθεί τα ένδικα μέσα). 

Μπορεί, σε έκτακτη ημερήσια διάταξη ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, να τεθεί σε ψηφοφορία: α) η παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα της έφεσης, β) η ακύρωση της μονομερούς απόφασης του Δημάρχου, γ) η παραπομπή του Δημάρχου για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή δεν ενέκριναν τις μονομερείς ενέργειές  του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.