Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσληψη 20 ατόμων με οκτάμηνη σύμβαση στο δήμο Θερμαϊκού

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων με οκτάμηνη σύμβαση, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, προχωράει ο δήμος Θερμαϊκού, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2014 ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η προκήρυξη του δήμου Θερμαϊκού, αφορά τις εξής ειδικότητες ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
§  2 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
§  3 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων
§  3 ΔΕ Οδηγών τράκτορα
§  1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (Φορτωτής –Εκσκαφέας)
§  8 ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας
§  3 ΥΕ Εργατών/τριών Κοιμητηρίων
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, α) για την Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού στο ισόγειο του πρώην Δημοτικού Καταστήματος Ν. Επιβατών τηλ. 2392039001, β) για την Δημοτική Ενότητα Επανομής στο πρώην Δημαρχείο Επανομής, τηλ. 2392330100 γ) για την Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας στο πρώην Δημαρχείο Μηχανιώνας τηλ. 2392330300, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:, Μ. Αλεξάνδρου 2, Περαία ΤΚ 57019 απευθύνοντάς την στο γραφείο πρωτοκόλλου (τηλ.επικοινωνίας:2392330039). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Φορέας
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
Τύπος Πράξης
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία
Νομός/Νομοί
Έντυπα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.