Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

Αντιτιθενται οι Έλληνες εργαζόμενοι στη συμφωνία ΤΤΙΡ

Την αντίθεσή των εργαζομένων στο Δημόσιο στην Ελλάδα, στις εμπορικές συμφωνίες TTIP (Συμφωνία για το εμπόριο μεταξύ Ε.Ε.-ΗΠΑ), CETA (Συμφωνία για το εμπόριο μεταξύ Ε.Ε.-Καναδά), TiSA (Εμπορική Συμφωνία για την Ανταλλαγή Υπηρεσιών) και TPP (Διηπειρωτική Συμφωνία Εμπορίου) δηλώνει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής και την κυβέρνηση.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία τις διαβουλεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τη «Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων» γνωστή ως TTIP οι οποίες διεξάγονται σε καθεστώς αδιαφάνειας, χωρίς ενημέρωση των εθνικών Κοινοβουλίων, των πολιτών αλλά ακόμη και του Ευρωκοινοβουλίου.
Το πρωτοφανές επίπεδο αδιαφάνειας, από την αρμόδια Επιτροπή,  συνιστά κατάχρηση των εξουσιών της και καταπάτηση θεμελιακών δημοκρατικών αρχών λειτουργίας, που οδηγούν με σταθερά βήματα στην πολιτική απονομιμοποίησή της. Είναι χαρακτηριστικό  ότι τα σχετικά αρχεία θα παραμείνουν κλειστά για τα επόμενα τριάντα χρόνια, ακόμα και για τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των κρατών-μελών.
Παρά την προσπάθεια απόκρυψης και εξωραϊσμού των αποτελεσμάτων της TTIP, είναι πλέον γνωστό, πως η σχεδιαζόμενη ενιαία ζώνη ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ και Καναδά επιχειρεί να επανακαθορίσει τα ισχύοντα του κοινωνικού χώρου προς όφελος του κεφαλαίου. Πολιτικές για τις εργασιακές σχέσεις, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία, αλλά και ζητήματα που αφορούν τη μεταναστευτική πολιτική, τη διαχείριση της διατροφικής αλυσίδας, την εκπαίδευση και το επίπεδο των μισθών θα καθορίζονται από την TTIP. Προβλέπεται η δημιουργία θεσμών που θα διευκολύνουν την ασυδοσία της αγοράς, επιτρέποντας την κατίσχυση των πολυεθνικών εταιρειών έναντι των εθνικών κυβερνήσεων. Θα μπορούσε, επί παράδειγμα, εταιρεία να προσφεύγει εναντίον χώρας που προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών του (πχ αυξάνοντας τους μισθούς ή βελτιώνοντας τις εργασιακές σχέσεις), αν αυτή κρίνει πως διακυβεύονται τα κέρδη της.
Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, γνωστή και ως TTIP, είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και επενδύσεων, κύριος στόχος της οποίας δεν είναι η μείωση των εμπορικών φραγμών μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε., καθώς είναι ήδη εξαιρετικά χαμηλοί, αλλά η απάλειψη των λεγόμενων ρυθμιστικών φραγμών.
Πρόκειται για τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που διέπουν την προστασία του περιβάλλοντος, τα εργασιακά δικαιώματα, τη διατροφική ασφάλεια, τα μεταλλαγμένα, τη χρήση τοξικών χημικών, την ευζωία των ζώων και ειδικά των παραγωγικών, την προστασία προσωπικών δεδομένων, το χρηματοπιστωτικό τομέα κ.ά.
Η συμφωνία αποσκοπεί στην άρση των κανονιστικών ρυθμίσεων που αποτελούν εμπόδιο στην κερδοφορία των πολυεθνικών επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέων παγκόσμιων προτύπων για το εμπόριο και τις επενδύσεις.
Μέσω της TTIP αίρονται διάφορα προστατευτικά μέτρα σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης στον αγροτικό τομέα και το βαθμό της χημικής επεξεργασίας των τροφίμων μέχρι την απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, προκειμένου οι πολυεθνικές των αγροεφοδίων και των τροφίμων να κυριαρχήσουν σε βάρος της τοπικής παραγωγής και οικονομίας.
Οι λόγοι για τους οποίους ανησυχούμε για την ΤΤΙΡ, είναι οι παρακάτω:
1. Αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία, καθώς, εάν συμφωνηθεί, η ΤΤΙΡ θα δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μηνύουν τις κυβερνήσεις για πολιτικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τα μελλοντικά τους κέρδη, υπονομεύοντας τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται για το δημόσιο συμφέρον.
2. Αποτελεί απειλή για τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς θα δημιουργήσει νέες αγορές σε τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση, κάτι που οδηγεί σε μεγαλύτερη απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση. Θα καταστεί επίσης πολύ δύσκολο να υπαχθούν υπηρεσίες, όπως η ενέργεια και το νερό, ξανά σε δημόσιο έλεγχο.
3. Απειλεί την ασφάλεια των τροφίμων, αφού, μέσω της εναρμόνισης των κανονισμών για την ασφάλεια των τροφίμων, τα πρότυπα ασφαλείας τροφίμων της Ε.Ε. θα πρέπει να υποβιβασθούν στα επίπεδα των ΗΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο θα αρθούν οι περιορισμοί της Ε.Ε. για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, τα φυτοφάρμακα και τις ορμόνες βοδινού κρέατος.
4. Αποτελεί απειλή για το περιβάλλον, καθώς θα υποβιβάσει τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της Ε.Ε. στα επίπεδα των ΗΠΑ, επιτρέποντας μια αμερικανικού ανάπτυξη τύπου fracking (γρήγορη αλλά δίχως να υπολογίζει τις επιμέρους συνέπειες) στην Ευρώπη.
5. Αποτελεί απειλή για το κλίμα, αφού ισχυροποιεί τα δικαιώματα των επενδυτών επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να μηνύουν κυβερνήσεις όταν υιοθετούν νέες πολιτικές κατά των ορυκτών καυσίμων.
6. Απειλεί τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς θα μπορούσαν να μειωθούν στα πρότυπα των ΗΠΑ. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να μετεγκατασταθούν σε Πολιτείες των ΗΠΑ και των χωρών της Ε.Ε. υιοθετώντας τα χαμηλότερα πρότυπα εργασίας.
7. Απειλεί την ιδιωτική ζωή, καθώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να επαναφέρει κεντρικά στοιχεία της Εμπορικής Συμφωνίας Κατά της Παραποίησης (ACTA), η οποία απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα από διαμαρτυρίες πολιτών. Η TTIP θα μπορούσε να αναγκάσει τους παρόχους διαδικτύου να κατασκοπεύουν τους πελάτες τους.
8. Οι διαπραγματεύσεις για την TTIP είναι απόρρητες, με τα εταιρικά συμφέροντα να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτές, ενώ το κοινό δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στις συζητήσεις. Τα περισσότερα από αυτά που γνωρίζουμε είναι από έγγραφα που διέρρευσαν.
9. Αποτελεί ένα επικίνδυνο προσχέδιο για τον υπόλοιπο κόσμο αν συμφωνηθεί. Οι χώρες στον παγκόσμιο Νότο θα βρεθούν σε καθεστώς τεράστιας πίεσης να εφαρμόσουν τα πρότυπα τύπου ΤΤΙΡ, μιας και αν δεν το κάνουν θα χάσουν μεγάλο μέρος της εμπορικής τους δραστηριότητας.
Έτσι, θα δούμε πολιτικές ελεύθερου εμπορίου να επιβάλλονται στις φτωχότερες χώρες, οι οποίες δεν είχαν καμία συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά πως είναι αναγκαία η ενημέρωση των εργαζομένων για τις επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων πολιτικών, ενώ πρέπει παράλληλα να επιδιωχθεί η κοινή δράση εργαζομένων και κινημάτων από την Ελλάδα και τις άλλες χώρες προκειμένου να αποτραπεί η αντιδημοκρατική εκτροπή. Για να προασπίσουμε τον κόσμο της εργασίας και τα δικαιώματά του απέναντι στις καταστροφικές επιδιώξεις των δυνάμεων του διεθνούς κεφαλαίου, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.