Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

Οκτώ Δήμοι της Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα Leader

Συνεχείς ενημερωτικές εκδηλώσεις για να υλοποιήσουν δράσεις μέσω του νέου προγράμματος Leader γίνονται σε οχτώ δήμους της Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι η κινητοποίηση όσων ασχολούνται με τον πρωτογενή παραγωγικό τομέα για να αξιοποιήσουν ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά εργαλεία, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία.

Την προώθηση του Leader ανέλαβε η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ), μέσω μια καμπάνιας εκδηλώσεων ευρείας ενημέρωσης για το τοπικό πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη και έχει τίτλο CLLD/LEADER «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στην Ύπαιθρο του Νομού Θεσσαλονίκης».
Το πρόγραμμα θα εξελιχθεί στη διάρκεια της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 και η ΑΝΕΘ έχει ήδη υλοποιήσει τέσσερα τοπικά προγράμματα Leader και ένα τοπικό πρόγραμμα αλιείας στο νομό Θεσσαλονίκης μέχρι σήμερα.
Οι δήμοι που συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα είναι Βόλβης, Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Λαγκαδά, Πυλαίας Χορτιάτη, Χαλκηδόνας και Ωραιοκάστρου.
Σκοπός των εκδηλώσεων είναι να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τις δυνατότητες και το περιεχόμενο του Leader, ενώ κεντρική στόχευση αποτελεί αυτή τη φορά το πρόγραμμα να δημιουργήσει επιχειρήσεις, που θα αντέξουν και στο χρόνο, καθώς, όπως τόνιζαν τεχνοκράτες, το μεγάλο πρόβλημα με το Leader στην Ελλάδα είναι ότι αν και υλοποιήθηκε και προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον, τελικά οι επιχειρήσεις που προέκυψαν δεν μπόρεσαν να κάνουν την ειδοποιό διαφορά και μόλις ολοκληρώθηκε σε πολλές περιπτώσεις ο χρόνος υποχρεωτικής λειτουργίας έκλεισαν ή φυτοζωούν...
Στους ενδιαφερόμενους παρουσιάζονται από τα στελέχη της ΑΝΕΘ οι κατηγορίες των έργων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, οι δικαιούχοι, τα ποσοστά ενίσχυσης, οι επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες και όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες. Επιπλέον, γίνεται μια πρώτη συστηματική καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ως εκδήλωση προθέσεων, ενώ στους ενδιαφερόμενους δίνεται η δυνατότητα καταγραφής μέσω της ιστοσελίδας της ΑΝΕΘ (www.aneth.gr), αλλά και η ηλεκτρονική υποβολή του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
To CLLD (CommunityLed Local Development), δηλαδή η «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων» είναι μια μέθοδος σχεδιασµού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωµένων αναπτυξιακών στρατηγικών. Συμμετέχουν εταίροι σε τοπικό επίπεδο, η κοινωνία των πολιτών και φορείς με στόχο «να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δηµογραφικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές». Οι επενδύσεις είναι δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, με έμφαση την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής οικονομίας, αλλά και τη βελτίωση της επισκεψιμότητας, την προώθηση των τοπικών προϊόντων και κυρίως τη μείωση της ανεργίας, μέσα από την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών.
Ωφελημένοι είναι και οι οχτώ δήμοι, που μπορούν να υλοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις με χρηματοδότηση από το Leader, όπως είναι η βελτίωση δημοσίων κτηρίων, δραστηριότητες, δημιουργία πολυχώρων, αναβάθμιση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, έργα υποδομών ή υπηρεσιών, ενέργειες προβολής των περιοχών τους, έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης, ακόμη και επενδύσεις ανάπτυξης δασικών περιοχών.
Ο ανώτατος προϋπολογισµός των παρεµβάσεων µπορεί να ανέλθει µέχρι 600.000 ευρώ, εκτός των έργων που αφορούν σε διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης στα οποία ο συνολικός προϋπολογισµός µπορεί να ανέλθει µέχρι 2.000.000 ευρώ.
Ο ανώτατος προϋπολογισµός για άυλες ενέργειες είναι µέχρι 50.000 ευρώ για δηµόσιου χαρακτήρα έργα και μέχρι 100.000 ευρώ για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.
Τα ποσοστά ενίσχυσης για έργα δηµόσιου χαρακτήρα είναι έως 100% των επιλέξιµων δαπανών και για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα από 35% έως 65% των επιλέξιµων δαπανών, ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης, το είδος της επένδυσης και το είδος της ενίσχυσης (de minimis).


Πηγή: http://www.voria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.