Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016

Ουραγός η Ελλάδα στην ψηφιακή οικονομία

Στην 26η μόλις θέση στην ΕΕ των 28 κρατών βρίσκεται η Ελλάδα και κατατάσσεται ουραγός στην ομάδα των χωρών με τη χαμηλότερη επίδοση στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI - Digital Economy and Society Index), σύμφωνα με μελέτη για τις Ψηφιακές Επικοινωνίες στην Ελλάδα, που συνέταξε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Όπως αναφέρει η μελέτη, «κύριος λόγος είναι ότι το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα δεν ευνοεί τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών».
Η μελέτη του ΟΠΑ σύμφωνα με το pcmagazine ωστόσο εντοπίζει ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες από τη δημιουργία δικτύων νέας γενιάς και την αύξηση της χρήσης υπηρεσιών δεδομένων, τις οποίες η Πολιτεία θα μπορούσε να αξιοποιήσει για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
Παρά το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και την ύφεση που αντιμετωπίζει ο κλάδος οι κινητές επικοινωνίες έχουν αδιαμφισβήτητα σημαντική συμβολή στην ελληνική οικονομία, όπως καταδεικνύουν τα μεγέθη για το 2015: Συμβάλλουν με €9,5 δισ. ή 5,4% του ΑΕΠ συνεισφέροντας στα δημόσια έσοδα κατά €1,165 δισ. Δημιουργούν 42,5 χιλιάδες θέσεις εργασίας άμεσα και έμμεσα. Περιορίζουν το κόστος υπηρεσιών τους στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Την περίοδο 2010-2015 το κόστος ομιλίας μέσω κινητών μειώθηκε κατά 45,5% και το κόστος χρήσης δεδομένων κατά 38,6%.
Στη μελέτη του ΟΠΑ αναφέρονται ως κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη του κλάδου και τη μεγέθυνση του οφέλους για την ελληνική οικονομία οι εκκρεμότητες στην αδειοδότηση των σταθμών βάσης, η υπερφορολόγηση των υπηρεσιών και οι διαδικασίες κοστολόγησης του φάσματος. Στη μελέτη αναφέρονται επίσης και σενάρια για το μέλλον, σύμφωνα με τα οποία, εάν η Ελλάδα συγκλίνει πλήρως με την Ευρώπη στη διείσδυση της χρήσης δεδομένων με παράλληλη επικράτηση ενός ευνοϊκού επενδυτικού πλαισίου, το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,2% (€4,49 δισ.) και τα δημόσια έσοδα κατά €2,06 δισ., έως το 2020. Αντιθέτως, με τη διατήρηση ή και επιδείνωση του υφιστάμενου περιβάλλοντος και διατήρηση της απόκλισης από την ΕΕ, η επιπρόσθετη συμβολή των Ψηφιακών Επικοινωνιών στην οικονομία θα μειωθεί σε υποδιπλάσιο ποσοστό (1,1% στο ΑΕΠ και μόλις 1 δισ. ευρώ δημόσια έσοδα έως το 2020).

Τέλος, η μελέτη του ΟΠΑ προτείνει την υιοθέτηση ενός Εθνικού Σχεδίου Ψηφιακής Ανάπτυξης για την Ελλάδα με ορίζοντα το 2020 και ως άξονες δράσης την ενίσχυση των Υποδομών, τη θέσπιση κατάλληλου, φιλικότερου και σταθερού Θεσμικού Πλαισίου καθώς και Κίνητρα για την υιοθέτηση ψηφιακών υπηρεσιών από τη δημόσια διοίκηση, τους ΟΤΑ, τις επιχειρήσεις και την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.