Κυριακή 26 Ιουνίου 2016

Το Δ.Σ. Καλαμαριάς συζητά για την επαίσχυντη συμφωνία ΤΤΙΡ

H συμφωνία Ε.Ε.-ΗΠΑ για τη Διατλαντική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ), είναι το
πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου Καλαμαριάς που θα
συνεδριάσει αυτή τη Δευτέρα 27 Ιουνίου, ώρα 9 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου
των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα.

Αναλυτικά τα 35 θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1οΕνημέρωση – Συζήτηση για τη Διατλαντική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγείας - κ. Μ. Παυλίδου-Βασιλειάδου
ΘΕΜΑ 2ο: Καθιέρωση της 30ης Οκτωβρίου ως ημέρα εορτασμού Απελευθέρωσης της Καλαμαριάς από τα ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής. Αίτημα εορτασμού της ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο. (ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΕΚΚ).
      Εισηγητές: Δημοτικοί Σύμβουλοι από το συνδυασμό «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς» - κ. κ. Αριστοτέλης Τεμεκενίδης και Νεκτάριος Βουλγαράκης.
ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 128/2016  απόφασης του Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 132/2016  απόφασης του Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Δομές παροχής βασικών αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου ,Κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Καλαμαριάς»  στο Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ098 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Εισηγητές Αντιδήμαρχοι:  Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου & Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγείας - κ. Μ. Παυλίδου-Βασιλειάδου
ΘΕΜΑ 6ο:    Εξέταση της υπ’αριθμ.πρωτ.18608/2.6.2016 αίτησης της Μαρίας Παπαδοπούλου για την ανταλλαγή ακινήτων. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 7ο: Διαγραφή  από τον βεβαιωτικό  κατάλογο 54/26.01.2015 μισθωμάτων του καταστήματος Κ68 στην αγορά του Φοίνικα για τους μήνες Ιούλιο έως και Δεκέμβριο έτους 2015, λόγω λύσης της μισθωτικής σύμβασης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 8ο: Επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρία MAX OUTDOOR A.E. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών σε στέγαστρα στάσεων του Δήμου Καλαμαριάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 9ο: Επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρία “ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Β.Ε.Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ” για δύο (2) κάθετες σε κτίριο επαγγελματικές επιγραφές στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 15.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 10ο: Επιβολή προστίμου στη “ΒΙΛΑΡΤΕ Α.Ε.” για επαγγελματική επιγραφή και πακτωμένο διαφημιστικό πανό στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 16.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 11ο:Επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρία “ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 56 – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ- ΕΣΤΡΙΑΤΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.”. για την τοποθέτηση έξι (6) διαφημιστικών μπάνερ σε στύλους κοινής ωφέλειας στο Δήμο Καλαμαριάς. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 12ο: Επιβολή προστίμου στον “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ” για επαγγελματικές επιγραφές σε κτίριο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 16.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 13ο: Επιβολή προστίμου στην εταιρία “ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ Ο.Ε.” για κάθετη σε κτίριο επαγγελματική επιγραφή στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 16.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 14ο: Επιβολή προστίμου διαφήμισης στην “ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Ε RADIO TV” για την τοποθέτηση τριών  (3) διαφημιστικών μπάνερ σε στύλους κοινής ωφέλειας στο Δήμο Καλαμαριάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 15οΕπιβολή προστίμου στην εταιρία “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.” για την τοποθέτηση έξι (6) διαφημιστικών μπάνερ σε στύλους κοινής ωφέλειας στο Δήμο Καλαμαριάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 750,00 ευρώ για επιστροφή χρημάτων στην εταιρία «SWEETLAND A.E.» ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 17ο:Εξέταση της υπ’ αριθμ. 20329/14.06.2016 αίτησης του κ. Ιωάννη Σωφρονιάδη για παράταση ταφής έξι μηνών της Στέλλας Σωφρονιάδου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 18οΕπανακαθορισμό του πλάτους των πεζοδρομίων και του καταστρώματος των οδών στον κόμβο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και ΙΩΝΙΑΣ» λόγω εκτέλεσης εργολαβίας διαμόρφωσης.       
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. – Πολ. Προς. & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης

ΘΕΜΑ 19ο: Διαγραφή από τον υπ. αρ. πρωτ. 572/12-2-2016 χρηματικό κατάλογο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης (τον με αρ. Χ.Κ. 172/25-2-16 της ταμειακής υπηρεσίας) του φερόμενου ιδιοκτήτης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  για να εγγραφεί σε νέο κατάλογο με τιμή μονάδος εβδομήντα (70) ευρώ και να αποσταλεί στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου για βεβαίωση.                                

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. – Πολ. Προς. & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χημικών – πρόσθετων και αναλώσιμων υλικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου. Περίοδος 2016-2017» (αρ. μελέτης 46/2016), προϋπολογισμού 97.466,60€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).     

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαρ. Ανακ. και Πρασίνου - κ. Σ. Ζαμπέτογλου.
ΘΕΜΑ 21ο:  Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 211/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαρ. Ανακ. και Πρασίνου - κ. Σ. Ζαμπέτογλου.
ΘΕΜΑ 22ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 292/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγείας - κ. Μ. Παυλίδου-Βασιλειάδου
ΘΕΜΑ 23ο:  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (άρθρο 28 του Ε.Κ.Π-Ο.Τ.Α) για το έτος 2016, στις δύο   σχολικές επιτροπές: α) Σ.Ε. Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) Σ.Ε. Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια βίου Μάθησης & Νεολαίας κ. Β. Νικολέττου-Σκάρλιου
ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση μίσθωσης διαμερισμάτων για τη στέγαση προσφύγων στο πλαίσιο του προγράμματος REACT
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγείας - κ. Μ. Παυλίδου-Βασιλειάδου                                                   
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού  205,48 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για έξοδα κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακά θέματα.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 127/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 27ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 298/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 230/2014 Α.Δ.Σ.‘Προσωρινή κατάληψη οδοστρώματος της οδού Ατλαντίδος’».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. – Πολ. Προς. & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 28ο: Διαγραφή από τον υπ. αρ. πρωτ. 489/5-2-2016 και 490/5-2-2016 χρηματικό κατάλογο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης (τον με αρ. Χ.Κ. 132/11-2-16 και 133/11-2-16 της ταμειακής υπηρεσίας) η φερόμενη ιδιοκτήτρια ΓΚΙΟΛΕΚΑ ΘΕΑΝΩ του ΗΛΙΑ και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ (Α.Φ.Μ. 119134750) για να εγγραφεί σε νέο κατάλογο με χρεωμένο το 20% του συνολικού ποσού λόγω άσκησης προσφυγής και να αποσταλεί στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου για βεβαίωση.   
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. – Πολ. Προς. & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρείας Γ. Κ. ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτ. Επίλ. Φορ. Διαφ. – κ. Χ. Ξανθόπουλος
ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά της εταιρείας SALES TAKE AWAY I.K.E.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτ. Επίλ. Φορ. Διαφ. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρείας ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτ. Επίλ. Φορ. Διαφ. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 46θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του ΙΩΣΗΦΙΔΗ Κων/νου του Δημητρίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτ. Επίλ. Φορ. Διαφ. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 47θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Πηνελόπης του Δημητρίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτ. Επίλ. Φορ. Διαφ. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρείας SWEETLAND A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτ. Επίλ. Φορ. Διαφ. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 35ο: Εξέταση της με αριθμ. πρωτ.: 21702/24-6-2016  αίτησης της Βασιλειάδου Λεμονιάς για παράταση ανακομιδής του ενταφιασμένου συζύγου της Βασιλειάδη Γεωργίου.          
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.