Κυριακή 19 Ιουνίου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αυτή την Τετάρτη 22 Ιουνίου, ώρα 4 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θερμαϊκού. Τα τακτικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το δημοτικό συμβούλιο έχουν ως εξής:

-ΘΕΜΑ 1ο : Διαγραφή οφειλής της κ. Ευαγγελίας Σαμλίδου από τον Χ. Κ. 0218Α /2015 λόγω λάθους εγγραφής.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 2ο : Διαγραφή οφειλής από το Χ.Κ. 0326/2015
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 3ο : Διαγραφή προσαυξήσεων της οφειλής του κ. Ευστρατίου Βήτου.
  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού, για το έτος 2017.
  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 5ο : Χορήγηση αδειών για την εμποροπανήγυρη του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Τριάδα .
 - Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 200/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Επιβολή Τέλους διαμονής παρεπιδημούντων για το έτος 2017».  
  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 7ο : Επιστροφή ποσού σε οφειλέτη κατόπιν διαγραφής, λόγω λάθους χρέωσης.
  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 8ο : Παράταση μίσθωσης γραφείου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας για τρία (3) χρόνια.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 9ο:  Παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου εντός του υπ’ αριθ.47 αγροτεμαχίου στην περιοχή «Τούζλα» Νέας Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού με μισθωτή τον κ. Κωνσταντίνο Χατζηχριστοφή.  
  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
 -ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρείας με την επωνυμία : «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος
-ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 74/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που αφορά τη «Διοργάνωση αθλητικού Event Θερμαϊκός Τρίαθλον  2016 - Thermaikos Triathlon 2016»
 Εισηγήτρια : Πρόεδρος του ΔΗΠΠΑΚΥΘ - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
-ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών και Κοινοτικών οδών Δ. Θερμαϊκού (αριθ. Μελ. 30/2013).
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 13ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο Νέας Μηχανιώνας» με ανάδοχο την «Παυλίδης Γεράσιμος και Σια Ε.Τ.Ε. -Τεχνικά Έργα Κιλκίς». 
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 14ο:  Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου «Πρότυπο Επιδεικτικό έργο Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας» με ανάδοχο την «Α. Παπαγιαννόπουλος και Σια Ε.Ε. Δ.τ  G. Project». 
   Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αριθ. 38/2015 μελέτης με θέμα «Ανάπλαση Παραλίας Επανομής».
   Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 16ο: Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Ανάπλαση παραλίας Επανομής».
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ.  68/2016 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών».
  Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2016 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τη «Σύμφωνη γνώμη για την τοποθέτηση ξύλινης  πέργκολας σε κοινόχρηστο χώρο που εκμισθώνεται έμπροσθεν καταστήματος στη Δημοτική Κοινότητα Επανομής».
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2016 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την «Έγκριση πρότασης απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων στο Πάρκο Αργυρίων στη Δημοτική Κοινότητα Επανομής».
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2016 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης Διαφορών.
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος
-ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή απλής περιτοίχισης δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Επανομής (αριθ. Μελ. 07/2015).
  Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 22ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 για την ένταξη εκτέλεσης νέων εργασιών.
  Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.     
-ΘΕΜΑ 23ο : 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 24ο : Δωρεάν παραχώρηση του αύλειου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Νέας Κερασιάς.
  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 25ο : Απόρριψη της υπ’ αριθ. Πρωτ. 7692/27-04-2016 Ένστασης της εταιρείας «Πρωτέας Α.Ε.» αναδόχου του έργου : «Ανακατασκευή οδού Θερμαϊκού – κατασκευή πεζόδρομων – Δημιουργία δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην περιοχή παρέμβασης (Κεντρικοί Συλλεκτήρες)» κατά του υπ’ αριθ. Πρωτ. 5230/11-4-2016 εγγράφου της Διεύθυνσης Υπηρεσίας με την οποία της επιστράφηκε ο 4ος λογαριασμός. .

  Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.