Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 και ώρα 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1, το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς με 35 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της συνεδρίασης έχουν ως εξής:   
ΘΕΜΑ 1οΕνημέρωση – Συζήτηση για την κατάσταση στον τομές της Υγείας – διεκδίκηση λύσεων και προοπτικής καθολικής δημόσιας και δωρεάν Υγείας και Περίθαλψης για το λαό.
                 Εισηγητής: Επικεφαλής του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριάς» και
                 Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βικέντιος Αντωνάκης.
ΘΕΜΑ 2οΕνημέρωση – Συζήτηση για τη Διατλαντική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ).
                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγείας - κ. Μ. Παυλίδου-Βασιλειάδου
ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 116/2016  απόφασης του Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
                 Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 118/2016  απόφασης του Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρείας ΣΙΜΙΤΣΑΚΗΣ Χ. – ΔΙΡΜΙΚΗ Δ. ΟΕ.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της κας ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Σοφίας.
                 Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτ. Επίλ. Φορ. Διαφ. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρείας ΡΑΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
                 Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτ. Επίλ. Φορ. Διαφ. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του ΜΠΑΤΣΙΛΑ Ιωάννη του Ανδρέα.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση  Απολογισμού  της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Οικονομικό έτος 2015
                 Εισηγητής: Πρόεδρος της Σ.Ε. Β’/θμιας Εκ/σης -  κ. Α. Τσαπακίδου – Τσομπανάκη
ΘΕΜΑ 10ο:Έγκρισης ισολογισμού έναρξης 01/01/2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού» του Δήμου Καλαμαριάς
                  Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Α.Π.Ε. – κ. Σ. Γεωργιάδης
ΘΕΜΑ 11ο: Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στο πανηγύρι του Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου.
                  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών διαχειριστικής ικανότητας Δήμου Καλαμαριάς, (Δικαιούχος) ΕΣΠΑ 2014-2020.
ΘΕΜΑ 13ο:Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (12η)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εκμίσθωσης του καταστήματος Κ40-Κ41 στην αγορά του Φοίνικα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση της αριθ. 108/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον επιμερισμό λειτουργικών δαπανών του κτιρίου επί της οδού Πλαστήρα (REMEZZO).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 16ο: Επιβολή προστίμου στην εταιρία K CENTER GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για την τοποθέτηση διαφημιστικής τέντας σε περίπτερο στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 85.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 17ο: Επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρία “ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.” για την τοποθέτηση ενδεικτικής πινακίδας - διαφήμισης σε ιδιωτικό οικόπεδο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2-116 και περικλείεται από τις οδούς Βενιζέλου, Εθνάρχη Μακαρίου & Εθν. Αντιστάσεως.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 18ο: Διαγραφή  από τον βεβαιωτικό  κατάλογο 27/14-1-2016, μισθωμάτων του καταστήματος Κ40-Κ41 στην αγορά του Φοίνικα, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/12/2016, λόγω λύσης της μισθωτικής σύμβασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20,0 ευρώ για επιστροφή χρημάτων στον κ. Ντουγραμματζή Νικόλαο ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.601,64 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την προμήθεια ανθοσυνθέσεων, ηχητικής κάλυψης, παράθεσης δεξίωσης και γεύματος επισήμων για τις ανάγκες  της επετειακής εκδήλωσης «μνήμης και τιμής» για τους Ελλαδίτες και Ελληνοκυπρίους πεσόντες και αγνοούμενους.                           

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 21ο:  Ορισμός  Δημοτικών Συμβούλων στην τριμελή επιτροπή διενέργειας κλήρωσης του  Άρθρου 22 του Νόμου 4264/2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 22ο: Παράταση στη συνολική προθεσμία του έργου "Διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή των οδών Ανατ. Θράκης, Ιωνίας, Μεγ. Αλεξάνδρου".

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. – Πολ. Προς. & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 23ο: Διαγραφή ιδιοκτήτη από χρηματικό κατάλογο

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. – Πολ. Προς. & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρότασης της Δ/νσης Πρασίνου υποβολής φακέλων περί έκδοσης άδειας κοπής δεκαέξι (16) δένδρων σε σημεία του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαρ. Ανακ. και Πρασίνου - κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «REACT» (Refugee,Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας -  κ. Μ. Παυλίδου - Βασιλειάδου
ΘΕΜΑ 26ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 255/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας -  κ. Μ. Παυλίδου - Βασιλειάδου
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 234/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας -  κ. Μ. Παυλίδου - Βασιλειάδου
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Καλαμαριάς που βρίσκεται επί της οδού Αργυρουπόλεως 32 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια βίου Μάθησης & Νεολαίας -  κ. Β. Νικολέττου - Σκάρλιου
ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Κ.Ε.Δ.ΚΑ. στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς “ΧΗΛΗΣ”

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολιτισμού και Προβολής – κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στην ΧΑΝΘ του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμαριάς “ΧΗΛΗΣ”.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολιτισμού και Προβολής – κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση για τη διοργάνωση εκδήλωσης στο Πάρκο «ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ» και διάθεση πίστωσης ποσού 744,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την υλοποίησή της.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολιτισμού και Προβολής – κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση για τη διοργάνωση τριημέρου εκδηλώσεων στο Κυβερνείο και διάθεση πίστωσης ποσού 5.462,20 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την υλοποίησή τους.


Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολιτισμού και Προβολής – κ. Μ. Αμπατζίδης 

ΘΕΜΑ 33ο : Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 230/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά προσωρινή κατάληψη οδοστρώματος της οδού Ατλαντίδος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. – Πολ. Προς. & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 34ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 244/31-5-2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την επιστροφή ποσού 150,96 ευρώ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 35ο : Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (άρθρο 28 του Ε.Κ.Π-Ο.Τ.Α) και παραλαβής προμηθειών μικρής αξίας (πάγια προκαταβολή) για το έτος 2016, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 29538/19-05-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.